ภาพ...ช่วยกันทำความสะอาดม่านและช่อดอกไม้หน้าห้องพระศพหลวงพ่อ
lalittpu - 9/9/14 at 08:24

พระสงฆ์และฆราวาส ช่วยกันทำความสะอาด

ม่านและช่อดอกไม้หน้าห้องพระศพหลวงพ่อ


วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาพ 3 ภาพ


ภาพ 3 ภาพ


◄ll กลับสู่สารบัญ