ภาพ/คลีปวีดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๒ ปี แห่งการมรณภาพ ของหลวงพ่อ ในวันที่ 28 ก.ย. 57
webmaster - 28/9/14 at 22:28

คลิปวีดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๒ ปี แห่งการมรณภาพ
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พิธีบวงสรวงในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๒ ปีหลวงพ่อ(28 ก.ย.2557)
พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มา (28 ก.ย.2557)
พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๒ ปีหลวงพ่อ(28 ก.ย.2557)
พระภิกษุสงฆ์สวดมาติกาในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๒ ปีหลวงพ่อ(28 ก.ย.2557)
ลูก-หลาน หลวงพ่อเลี้ยงอาหารฟรีในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๒ ปีหลวงพ่อ(28 ก.ย.2557)

ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 28/9/14 at 22:30

ภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๒ ปี แห่งการมรณภาพ

ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ )

เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มา ที่ด้านหน้า
ตึกพระเถระ แล้วนิมนต์เข้าพักที่ห้องรับรอง

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระขึ้นอาสน์สงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงานที่ ด้านหลังวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร

เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน อุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร

ให้ญาติโยมร่วมใส่ย่ามกับพระมหาเถรานุเถระ


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/9/14 at 14:43

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ กล่าวสัมโมทนียกถาต่อจากนั้น พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน


◄ll กลับสู่สารบัญ