ภาพ/คลิปวีดีโอ...แสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (30 ก.ย. 57)
webmaster - 1/10/14 at 17:43

คลิปวีดีโอ...แสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
วันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ( 30 ก.ย.2557)
พระภาวนากิจวิมล ปล่อยปลา ( 30 ก.ย.2557)ภาพ...แสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลพระภิกษุและญาติโยมร่วมแสดงมุทิตาต่อท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
พร้อมรอท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล มาที่จัดแสดงมุทิตาจิตพระภิกษุและญาติโยมถวายพานขอขมาต่อท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจ


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลให้โอวาทพระภิกษุและญาติโยม สรงน้ำที่มือท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล

ญาติโยมถวายภัตราหารเพลแด่ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและพระภิกษุเป็นที่ดีใจของญาติโยม จะจัดงานคล้ายวันเกิดถวายท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทุกปี


◄ll กลับสู่สารบัญ