ภาพ...งานทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 8 – 9 ตุลาคม. 2557
webmaster - 7/10/14 at 12:16


กำหนดการ งานทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว

วันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม. ๒๕๕๗วันพุธที่ ๘ ตุลาคม. ๒๕๕๗ (วันออกพรรษา – วันปวารณา)

๐๖.๐๐ น.พระภิกษุฉันภัตตาหารที่ ร้านโยมกี่
๐๖.๐๐ น. พุทธบริษัทร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่ ศาลาพระพินิจอักษร
๐๖.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจอักษร
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วีดีโอ เทป พระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

๑๖.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงลงสังฆกรรม ปวารณาออกพรรษาในอุโบสถ

(งดฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน ,ทำวัตรเย็นตามปกติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗( วันตักบาตรเทโว)

๐๖.๐๐น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารที่ ร้านโยมกี่
๐๖.๐๐ น. พุทธบริษัทร่วมกันจัดเตรียม อาหารแห้ง และอาหาร
๐๖.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจอักษร
๐๗.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ออกบิณทบาตอาหารแห้ง รอบบริเวณพระอุโบสถ
๐๘.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วีดีโอ เทป พระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(งดฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน ,ทำวัตรเย็นตามปกติ)


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 8/10/14 at 23:29

ภาพ...งานทำบุญวันตักบาตรเทโว รอบพระอุโบสถ


วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗


๐๖.๐๐น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารที่ ร้านโยมกี่

๐๖.๐๐ น. พุทธบริษัทร่วมกันจัดเตรียม อาหารแห้ง และอาหาร
ทำตักบาตร วันตักบาตรเทโว


สมาทานรับศีล ก่อนบิณฑบาตร
๐๗.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ออกบิณทบาตอาหารแห้ง รอบบริเวณพระอุโบสถ๐๘.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วีดีโอ เทป พระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


นักเรียนหญิง รร.พระสุธรรมฯ ช่วยกันแยกของที่รับบิณฑบาตมา


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 9/10/14 at 23:32

ภาพ งานทำบุญวันออกพรรษา ที่ศาลาพระพินิจอักษร


วันที่ ๘ ตุลาคม. ๒๕๕๗


๐๖.๐๐ น. พุทธบริษัทร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่ ศาลาพระพินิจอักษร๐๖.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจอักษร

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วีดีโอ เทป พระธรรมเทศนา
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

๑๖.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงลงสังฆกรรม ปวารณาออกพรรษาในอุโบสถ


เตรียมงาน...ตักบาตรเทโวรอบพระอุโบสถ

◄ll กลับสู่สารบัญ