ภาพ...เตรียมสถานที่ป่าธุดงค์ ในงานธุดงควัตร วันที่ 5 - 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
webmaster - 19/11/14 at 22:45

เตรียม...สถานที่ป่าธุดงค์งานธุดงควัตร


วันที่ 5 - 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


ตระเตรียมเครื่องมือ จัดการสถานที่ธุดงควัตร
เริ่มทำในเขตธุดงค์เขต 2 ตัดหญ้าและเก็บกิ้งไม้
เข้ามาทำในเขตธุดงค์พราหมณ์หญิง
บริเวณป่าธุดงค์พราหมณ์หญิงคณะครูได้นำคณะนักเรียนร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยกันถางป่าหญ้า ล้างพื้นซีเมนต์และทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณในส่วนที่จะต้องใช้ในวันงานทั้งหมด


วันนี้ ตัดหญ้า เก็บกิ่งไม้ ในเขตพราหมณ์หญิง
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 19/11/14 at 22:48

จัดเตรียมอุปกรณ์ พร้อมที่จะลุยต่อ เริ่มทำที่ธุดงค์เขต 4

เหนื่อยนัก ก็พักดื่มน้ำก่อน จากอาจารย์ฝน ชื้อกาแฟและเลี้ยงน้ำปานะ
วันนี้ป้าเล็กปากช่อง กับลูกชายมาช่วย
นักเรียน ร.ร.พระสุธรรมมาช่วยเก็บกิ่งไม้ และช่วยกันทำความสะอาด


วันใหม่ของพระเข้าปริวาส ฉันมื้อเดียว แล้วก็ทำงานกันต่อนักเรียน รร.พระสุธรรม ช่วยกันกวาดและเก็บหญ้าที่ตัดแล้ว ทำพื้นที่ให้เตียนช่วยกันทำบริเวณทางเข้า ป่าธุดงค์
วันที่ 17 พ.ย.57 นักเรียนหญิ่ง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ทำความสะอาดอ่างอาบน้ำในเขตป่าธุดงค์


นักเรียนชายเก็บกิ่งไม้ ช่วยทำความสะอาดพิ้นที่ป่าธุดงค์

◄ll กลับสู่สารบัญ