ประมวลภาพ/คลิปวีดีโอ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 12 ธันวาคม 2557
webmaster - 17/12/14 at 22:06


คลิปวีดีโอ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557
การฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง วันที่ 12 ธันวาคม 2557
ปฏิบัติธรรม ณ ลานธรรม วัดท่าซุง 7-14 ธ.ค.2557
ทำบุญตักบาตร ที่ลาน 25 ไร่ วันที่ 7-14 ธันวาคม 2557
กิจกรรมงานธุดงค์ (ทำวัตร ลาสิกขา และตักอาหาร)ประมวลภาพ...พิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง


วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 17/12/14 at 22:08

ll กลับสู่สารบัญ