ภาพ..งานเททองหล่อหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ตรัยรัตน์ฯ 8 ก.พ. 2558
webmaster - 9/2/15 at 23:21

ภาพ...งานบวงสรวงหล่อหลวงพ่อพระยืน 30 ศอก


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


เวลาประมาณ ๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางจากวัดท่าซุงมาถึงศูนย์ตรัยรัตน์ และได้ลงรับศรัทธาจากญาติโยมที่เข้ามาทำบุญ ณ ปะรำพิธี
เวลา ๘.๕๐ น. เข้าสู่พิธีการโดย คุณพัณณ์ชิตา ศิริโรจน์วรากร ถวายพานพุ่มบูชาที่รูปหลวงพ่อพระราชพรหมยาน คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์คุณกิจจา กาญจนบรรณ ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และคุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ ถวายพานขอขมา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เวลา ๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณฯทำพิธีบวงสรวง หน้าองค์หลวงพ่อพระยืน จากนั้นท่านได้เททองหล่อพระกริ่งพุทธราชา บารมี๓๐ ทัศ ด้วยทองคำ ๑๐๐ บาท ต่อด้วยการวางแผ่นศิลาฤกษ์ หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ๓๐ ศอกเสร็จจากพิธีการแล้ว ญาติโยมได้เข้าแถวร่วมกันเทปูน หล่อองค์พระกันด้วยความปิติยินดีในงานบุญนี้เป็นอย่างยิ่ง

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ได้ลงรับแขกที่ภายในอาคารปฏิบัติธรรมศูนย์ตรัยรัตน์ โดยมีสาธุชนและศิษยานุศิษย์จากหลายสายเข้าทำบุญทำสังฆทาน
ท่านเจ้าคุณฯได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในผะอบ และได้นำไปประดิษฐานไว้บนยอดเหนือพระเกตุของ องค์พระประธานภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์ฯ
หลังจากนั้นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นอันเสร็จพิธี ท่านเจ้าคุณฯเดินทางกลับวัดท่าซุงเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น

ll กลับสู่สารบัญ