รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-31 มีนาคม 2558
webmaster - 31/3/15 at 07:12

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 16-31 มีนาคม 2558340. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

341. นายสุรพงศ์ อุทัต จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญประจำปี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

342. พ.อ.กฤษณ์-ผ่องพรรณ ธีรนันทน์ และ จินตวีร์หรยางกูร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

343. มนูญ เฉลิมวัฒน์และครอบครัว จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

344. นางนภาพร รวยลาภ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย
2. ถวายสังฆทาน
3. ถวายอาหารพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

345. คุณธัญพิชชา ทับละคร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
4. บาตรวิระทะโย 40 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

346. คุณธิษณิน คงคาวิทูร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 จำนวน 400 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 จำนวน 400 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" จำนวน 400 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก จำนวน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

347. นายวินัย มั่งคั่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. ธรรมทาน 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" 50 บาท
6. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

348. ณิชาพร ชื่อสุธรรม อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบรรพชาสามเณร 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

349. ปกรณ์-ปราโมทย์ มาลาวรรณ และครอบครัว และปัทมา มุงอินทร์ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 70 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 70 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 200 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 70 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 70 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 70 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 70 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 70 บาท
9. สร้างที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในป่าร้อยไร่ 70 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 70 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 70 บาท

รวมเป็นเงิน 970 บาท

350. จักรพันธ์ อรรถพรมงคล อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

351. นายปอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

352. นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธ นายญาณพล นางปนัดดา จุดโต จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 30 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

353. นายคงชาญิชญ์ กฤษฎิ์ธกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

354. นายศิริพล ลำดวน และครอบครัว อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

355. เพชรลลิตา เพชรสถิตย์สกุล จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556

รวมเป็นเงิน 100 บาท

356. นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

357. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 1,000 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 1,000 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 3,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

358. พงศธร ทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

359. ชาญณรงค์ กาญจนกุล จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร 50 บาท
4. ตักบาตรวิระทะโย 70 บาท

รวมเป็นเงิน 220 บาท

360. วิระพัฒน์ จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

361. สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

362. จิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
2.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 20 บาท
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
5.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

363. คุณ สหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

364. อภัย จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

365. นางที เพ็งผ่าน และลูกหลาน อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,008 บาท

366. นายจักรพงศ์ และ นางสาววิจิรา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

367. คุณรสรินทร์ ปานขาว และหมู่คณะ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 12 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 12 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 19 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 12 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 11 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 16 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 11 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 16 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 21 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 15 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 15 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

368. นายพีรพงษ์ พรหมสิงห์ และครอบครัว อ.เมือง จ. เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

369. ดาราพร ทองระอาและครอบครัว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครบ 100 ปี" 2,500 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,600 บาท

370. พรรัตน์ ศิริสัตยะวงศ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 200 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 200 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 200 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 200 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

371. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

372. สมศักดิ์ ลาภเกรียงไกร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 450 บาท

373. น.ท.เสนีย์ ฉ้ตรวิไล เขตสายไหม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 500 บาท

374. นาย อยุทธ์ เอียบสกุล และ ครอบครัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11-12 เมษายน 2558 50 บาท
2.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท
3.ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบท 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
4.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 50 บาท
5.สังฆทาน 50 บาท
6.วิหารทาน 50 บาท
7.ธรรมทาน 50 บาท
8.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10.ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

375. ชัยวัฒน์ ตั้งใจจิต อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 520 บาท

376. น.ส.ณัฐนันท์ , ด.ญ.สิริณัฎฐ์ , ด.ญ.ณัฐชา ,ด.ช.ณัฐภัทร และ นายสนั่น จตุวงษ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
2. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 100 บาท
3. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
4. ทำบุญถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

377. นายเกรียงศักดิ์ ไกรแก้ว อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงค์ 100 บาท
2.บรรพชาสามเณร ชีพราหมณ์ 100 บาท
3.ทำบุญสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
4.ทำบุญวิระทโย 100 บาท
5.ทำบุญสงกรานต์ 100 บาท
6. ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

378. นายบรรพต แสงซื่อ และครอบครัว เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 980 บาท

379. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1 เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 35 บาท
2 ร่วมบุญทุกรายการงานบุญวัดท่าซุง 15 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

380. แพน ลิขิตชัชวาลกุล เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

381. ธนวรรณ กุลจิระมนัส กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

382. นางลาวัณย์ แสงนา นายอนุชิต แสงนา น.ส.สุพัตรา แสงนา นายนุวรรณ แสงนา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

383. สกล สุพันธ์พงษ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมหลังคามณฑปแก้ว ถวายเทียนพรรษา ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน อาหารพระภิกษุ ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

384. บุญมี - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

385. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรมจอกแก้ว และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 39 บาท

386. นางสาวประทานพร สุดแดน อ.สูงเม่น จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานวันสงกรานต์ 100 บาท
2.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร 100 บาท
4.ทำบุญสร้างที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาล 100 บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

387. ทิวารัตน์ ปัญญาคง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย"
2.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

388. คุณ วิศณุ ศรีจันทร์, อารี ศรีจันทร์. เบญจพล ศรีจันทร์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา
และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
12. ถวายเป็น สังฆทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

389. กิตติพล ผิวงาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

390. กิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

391. นายสมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

392. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

393. วิโรจน์ ไชยมโนวงศ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

394. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรมจอกแก้ว และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 432 บาท

395. พงษ์ศักดิ์ รักคำ จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

396. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ถวายค่ายาหรือค่ารักษาพยาบาล
13. ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

397. คุณพ่อแม่และลูก จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
บุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

398. พล.ต.ต.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัตินางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติส.ต.ต.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติน.ส.เขมณิฐนิสา เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

399. นายยุทธศาสตร์ ไชยภูมิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

400. นายพันธกร สุขใส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 199.99 บาท

401. กสิณแสง-สุภาพร ชวนคิด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บรรพชาสามเณร 300 บาท
2. หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

402. คุณสุนันท์ ลือเกียรติบัณฑิต เขตคันนายาว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเเณรฯ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

403. นายพิเชฐ ดาสา เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

404. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

405. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

406. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 30 บาท

407. วิโรจน์ งามดีแท้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
3.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
4.ทำบุญบรรพชาสามเณร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

408. นาฎอัศสณา สีมารุ่งเรือง เขตบางกอกใหญ่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

409. ปราณี-นุชา-พชรวรรณ-พชรพล ดอนพรม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

410. สมนึก บุญเรืองและครอบครัว อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

411. นส.พัทธนันท์ จริงดี เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
เลี้ยงพระทั้งวัดท่าซุง 2 วัน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

412. นส.พัทธนันท์ จริงดี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 270 บาท

413. ฐิตาพร ฮันเซน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสงกรานต์ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ทำบุญบวชเณรและชีกรรมบถสิบ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

414. aj.kanungnit

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

415. พรรัตน์ ศิริสัตยะวงศ์ เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 20 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

416. พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
12. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

417. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 90 บาท
2 .ทำบุญวิหารทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

418. นายนาย จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

419. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

420. ธณัฏฐสรณ์ และครอบครัว จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/15 at 07:15

421. น.ส. ธิดารัตน์ เรืองพงษ์ดิษฐ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และ รพ ทางเลือก (บริเวณ รพ แม่และเด็ก ท่าซุง) : 20 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 15 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟ 20 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 75 บาท

422. บุญญาพร แสงชื่น และครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 5 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 5 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 5 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 5 บาท
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 5 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

423. นายมานพ - นางกนกวรรณ อยู่นาน และครอบครัว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 4,500.99 บาท

424. อภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

425. นายฉลาด พรสินศิริรักษ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

426. คุณพร แถวจัตุรัส คุณน้ำผึ้ง รักขุนทด และครอบครัว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

427. พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
12. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

428. นายกระจ่าง นันทวี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชเณร 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

429. พิเชษฐ์ ใจประสงค์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

430. นางสุภวัลย์ นายมนตรี น.ส.สุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี นายฐิติ เปี่ยมศรี เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,019 บาท

431. วิยะดา ขุมทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

432. ศรัญญา ศิริจันโทภาส อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

433. ณัฐ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 80 บาท

434. นรายุ และนภัสนันท์ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 90 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 90 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

435. นายบัณฑิต บุญพยุง ,น.ส.เดือนรุ่ง แก่นหิรัญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
บรรพชาสามเณร และบวชชีพราหมณ์กรรมบถ10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

436. กุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อฯ 220 บาท
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 220 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 220 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 220 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 220 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 220 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 220 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหาร 440 บาท
9.สร้างอ่างเก็บน้ำ 220 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

437. กุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 1,000 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 1,000 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

438. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ถวายค่ายาหรือค่ารักษาพยาบาล
13. ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

439. ณัฐจิตกานต์ เยอเคส จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวีระทะโย
2. ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 120 บาท

440. จิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
2.ทำบุญบรรพชาสามเณร 20 บาท
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
5.ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

441. คุณวิศณุ ศรีจันทร์, อารี ศรีจันทร์. เบญจพล ศรีจันทร์ และ ครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร/บวชชีพราหมณ์ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
10. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
11. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
12.ถวายสังฆทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

442. สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

443. ร.ต.อ ประเสริฐ อรวรรณ ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ และครอบครัว จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันสงกรานต์ วันที่11-12เมษายน2558 100 บาท
2.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์วันที่ 13 เมษายน2558 100 บาท
3.ทำบุญบรรพชาสามเณรนักเรียนชายโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาและนักเรียนหญิงบวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครบ 100 ปี วันที่15 กรกฎาคม2558 100 บาท
5.สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก(บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง )เริ่มปี2556 100 บาท
7.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8.สร้างพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร - น้ำปานะพระภิกษุสามเณร 100บาท
11.ใส่บาตร วิระทะโย 800 บาท

รวมเป็นเงิน 1,900 บาท

444. คุณโอ๋ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12.ธรรมทาน
13.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

445. อำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 120 บาท

446. ชนันท์ธิพัฒน์ ชุณหวิริยะกุุล เขตภาษีเจริญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 700 บาท

447. ภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

448. นางสาวอมรา,นายบัลลังก์,นางสิริมา,นางสาววัชนันท์,นางสาวอนุสรา,นางสาวชุดาภา,ด.ญ.สฎาภา บัณฑิตถกล,นายธนาพงศ์,นางสาววันสิริ,นายวิชา,นางนงลักษณ์,นายธนกฤต,นางสาวชนิษฎา บัณฑิตถกลนางสาวภาวิณี สินอนันตชัย,นายอรุณศักดิ์ ม่วงไหมทอง เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

449. พรรณี ธาตรีทอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

450. อภิวัตร ธาตรีทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

451. สมฤดี ธารมรรค์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

452. นายสุธนา จินตรักษ์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)

รวมเป็นเงิน 359 บาท

453. ฉัตรชัย, ถิรนันท์, พงศกร วังวิวัฒน์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 50บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

454. คุณศุภชัย บาลโสง และครอบครัว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 980 บาท

455. กนกวรรณ จิรักษา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหาร หลวงพ่อ 5 องค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

456. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เม.ย. 58 108 บาท
3. ทำบุญบวชเณร นักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถสิบ วันที่ 7 เม.ย. 58 222 บาท
4. สร้างธรรมทานทุกชนิด 20 บาท

รวมเป็นเงิน 770 บาท

457. เดียว น้องแพน และผู้ที่เนื่องด้วยพวกเราทั้งหมด จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 10 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

458. สมศักดิ์ ลาภเกรียงไกร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 410 บาท

459. ดารารัตน์ อาเรนค อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท
2. ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

460. สุริยัน เชื้อวงษ์บุญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

461. นายวชิรวิชญ์ ฐิติมหาอริยสุข อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทานและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

462. คมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

463. อุบล ร่วมมงคลชัย และ พรรัตน์ เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
4. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 500 บาท
5. สังฆทาน (มีพระ) 300 บาท
6. ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

464. พรชัย ทิพยรักษ์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

465. เลอยศวัชร์ จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

466. ทัศนีย์ แสนภูวา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 180 บาท

467. วิยะดา ขุมทอง พร้อมด้วยลูกหลาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
มหาสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

468. อรอุมา ภวังคะนันทน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

469. ศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ 100 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 100 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 100 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

470. ธวัชชัย ชยาวนิช และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

471. ทิวารัตน์ ปัญญาคง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
2.ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

472. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร
12. ถวายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
13. ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

473. สุพัชฌาย์ เลิศอำไพพร เขตบางกอกน้อย กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
6. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

474. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 900 บาท

475. ศรัณยพงศ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถสิบ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

476. คุณเกศิณี อุตเจริญ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,226 บาท

477. นางผการัตน์ โพธิพันธุ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 400 บาท
2. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 400 บาท
3. ถวายสังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

478. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 132บาท

479. คุณสมิทธ์ นุชิตศิริภัทรา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

480. คุณจรรยนันท์ มูลทองน้อย อ.บางเลน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชเณร 7 เม.ย 2558 400 บาท
2. ทำบุญตักบาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

481. คุณณัฐชยา รัตนลีฬหา เขตบางคอแหลม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

482. นายอภินันท์ ลิ้มสุรัตน์ เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

483. นายประทวน พรมสมบัติ ต.นามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

484. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

485. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร เขตบางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 550 บาท

486. อภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล, อภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล , นงนุช ทุมาสิงห์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 900 บาท

487. คุณบุญปิ่น ยิ้มละมัย เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

488. คุณฉลวย บุญมาก และคุณมัณฑิรา เกิดพิพัฒน์ เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 1,000 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

489. คุณกมล ยิ้มละมัย เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

490. คุณมนัสนันท์ ยิ้มละมัย เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

491. ด.ช.ภัทรพล แวมประชา อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2.ถวายสังฆทาน 50 บาท
3. วิหารทาน 50 บาท
4.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

492. นายเสฏฐกิจ นางจำเนียรจิต นายคทาวุธ นายญาณพล นางปนัดดา จุดโต จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 10 บาท

493. ปรัชญา ชื่นชอบ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

494. นางเพ็ญฤดี พื้นผล อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 13เม.ย.58
2.ทำบุญบรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์ นักเรียนร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา
3.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

495. นางสาวลภัสรดา สุ่มมาตย์ อ.กุดรัง จ.หาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

496. นายโกษิต จิตตะเสวีกุล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบาตรวิระทะโย 372 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 28 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

497. นายมนูญชัย เพ็งยิ้ม และ นางสาวนงเยาว์ ศรีมณี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 = 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 = 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 = 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 25 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) = 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 = 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ = 25 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 25 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 25 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

498. คุณ verygood287

ต้องการร่วมบุญ :
ขอถวายปัจจัยจากบาตรวิระทะโย จำนวน 1,720 บาท

รวมเป็นเงิน 1,720 บาท

499. นายณรงค์ ส่งเสริม นางทวีพร ท่าวัง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ตักบาตรวิระทะโย 3400 บาท
2. ทำบุญงานวันสงกรานต์ 200 บาท
3. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ 200 บาท
4. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย หญิง 200 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อฯ 100 ปี 200 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 200 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 200 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 5,400 บาท

500. คุณ สหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน100 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/3/15 at 23:52

501.: นายบุญพบ รักขุนทด และครอบครัว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 = 50 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
= 50 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
= 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
=50 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) = 50 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 =50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ = 50 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"= 50 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ = 50 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า =50 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร =50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

502. นางสาววรินมณี วงษ์สุทักษ์ เขตคลองเตย กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

503. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์-นายไพบูย์ ฝากาทอง และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 20 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 20 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"10 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

504.: นายเดชาธร สัตถาพร และ นางจีรกนก สัตถาพร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 250
สร้างวิหารทาน 250
ธรรมทาน 250
ชำระหนี้สงฆ์ 250

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

505. คุณ ปริญญา อุดสาย อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันสงกรานต์
ทำบุญพีธีสะเดาะเคราะห์
งานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ
สร้างวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์
ถวายชำระหนี้สงห์
ถวายชำระค่าน้ำ ค่าไฟ
ถวายค่าภตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

506. คุณ ศักดา เอกัคคตาจิต และคณะ อ.ห้วยราช บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป บวชเณร และร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

507. คุณ: ศักดา เอกัคคตาจิต และคณะ อ.ห้วยราช บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป บวชเณร และร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

508. คุณ ศักดา เอกัคคตาจิต และคณะ อ.ห้วยราช บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป บวชเณร และร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

509. นายณัฐสิทธิ์ มะโนสา เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

510.: น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160 บาท
ทำบุญ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 40 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 จำนวน 40 บาท
ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 จำนวน 40 บาท
ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 จำนวน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 390 บาท

511.: คุณนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

512.: นายนิรินธน์ ภู่คำ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 110 บาท

513.: นางชลดา เปี่ยมสง่า อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเลี้ยงพระทั้งวัด 1 เดือน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

514. คุณ จุฑาภรณ์ กีรติชีวิน สุราษฎร์ธานี

ต้องการทำบุญ
1.ใส่บาตร วิระทะโย 300 บาทและ
1.ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11-12 เมษายน 2558
2.ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3.ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิงบวชชีพราหมณ์ ถือกรรมบถ 10 ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ วันที่ 7 เมษายน 2558
4.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน"พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (ทำพิธีเปิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)
6.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9.ถวายชำระหนี้สงฆ์ ข้อ 1-9 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

515. น.ส.จันทร์เพ็ญ ขะมันจา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558 จำนวน 30 บาท
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558 จำนวน 30 บาท
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์วันที่ 7 เมษายน 2558 จำนวน30 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" จำนวน 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง จำนวน 30 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก จำนวน 30 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 20 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 30 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 20 บาท
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 30 บาท
11. ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

516. นางสาวอัมพร ทองกุล อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานวันสงกรานต์ วันที่ 11 - 12 เมษายน 2558
2. ทำบุญพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 13 เมษายน 2558
3. ทำบุญบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา และ นักเรียนหญิง บวชชีพราหมณ์
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

517. คุณ พาณิภัค ประสงค์ดี อ.นายายอาม.จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

518. คุณ ปรียาภรณ์ รัตนยานนท์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
3. ทำบุญบรรพชาสามเณรฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

519. คุณ บุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
บวชเณร-ชีพราหมณ์ วันที่ 7 เมษายน 100บาท
สะเดาะเคราะห์วันสงกรานต์ 100บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

520. คุณ สุพรรณ สายแก้วลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ