กำหนดการ...งานทำบุญสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์ วันที่ 11 - 13 เมษายน 2558
webmaster - 7/4/15 at 00:18

กำหนดการ
งานทำบุญสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์


วันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘


วันเสาร์ที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ (วันแรม ๘ ค่ำ, ๙ ค่ำ เดือน ๕)

เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๒๐.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ที่ศาลา ๑๒ไร่

(งดฝึกมโนมยิทธิ ตอนกลางวัน, ทำวัตรเย็นตามปกติ )


วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (วันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕)

เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด
วี.ดี.โอ.เทปพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวง ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ (ใช้ผ้าขาว)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ รอบสุดท้าย (ใช้ผ้าขาว)
เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่ศาลา ๑๒ ไร่

(งดฝึกมโนมยิทธิ ตอนกลางวัน, และงดทำวัตรเย็น )


ll กลับสู่สารบัญ