ภาพ/สไลน์/คลิปวีดีโอ...กิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิงจนถึงวันลาสิกขา ปี 2558
webmaster - 9/4/15 at 23:06

ภาพ/สไลน์/คลิปวีดีโอ...กิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิง
คลิปวีดีโอ...กิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
สามเณรและพราหมณ์หญิงเจริญกรรมฐานมโนมยิทธิ
ก่อเจดีย์ทรายหน้าปราสาททองคำ
ขอขมาและรับฟังโอวาทหลวงพ่อ

ภาพ...วันลาสิกขาสามเณรและพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐

ณ วันที่ 13 เมษายน 2558
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/4/15 at 17:20

ภาพ/สไลน์ภาพ...กิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


ณ วันที่ 12 เมษายน 2558


สไลน์ภาพ...กิจกรรมสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


บิณวันสุดท้าย (คลิ๊กดูภาพ)

โอวาทหลวงพ่อ (คลิ๊กดูภาพ)

ทำวัตรเย็น (คลิ๊กดูภาพ)ภาพ...กิจกรรมสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


สามเณรบิณฑบาตเช้าวันสุดท้าย ปี 2558


กราบขอขมาและรับฟังโอวาทหลวงพ่อเจ้าอาวาส

ทำวัตรเย็นที่วิหารแก้ว 100 เมตร
แจกเงินให้กำลังใจการปฎิบัติธรรม

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/4/15 at 17:21

ภาพ/สไลน์ภาพ...กิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


ณ วันที่ 10-11 เมษายน 2558


สไลน์ภาพ...กิจกรรมสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
ฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง(คลิ๊กดูภาพ)

แนะแนวการเรียนและการวางตัว (คลิ๊กดูภาพ)เลี้ยงปลาที่วังมัจฉา

ก่อเจดีย์ทราย (คลิ๊กดูภาพ)ภาพ...กิจกรรมสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐

ฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
แนะแนวการเรียนการวางตัวในมหาวิทยาลัย

ไปเลี้ยงปลาที่วังมัจฉา
แนะแนวการเรียนและการวางตัวในสังคม


ก่อเจดีย์ทรายหน้าปราสาททองคำll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/4/15 at 21:20

ภาพ...กิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


ณ วันที่ 9 เมษายน 2558ll กลับสู่สารบัญ