ภาพ/วิดีโอ...พิธีบวงสรวง,พิธีไหว้ครู และพิธีสะเดาะพระเคราะห์ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
webmaster - 3/6/15 at 12:38

คลิปวีดีโอ...งานทำบุญ,พิธีบวงสรวง,พิธีไหว้ครู และพิธีสะเดาะพระเคราะห์
งานบุญวันวิสาขบูชา 2558 วัดท่าซุง
เตรียมของก่อนพิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา ปี 2558
พิธีสะเดาะพระเคราะห์ วันวิสาขบูชา วัดท่าซุง

ภาพ...งานทำบุญ,พิธีบวงสรวง,พิธีไหว้ครู และพิธีสะเดาะพระเคราะห์


วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘


ทำบุญใส่บาตรและฟังธรรมวันวิสาขบูชา

เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร ที่ศาลา๑๒ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วี.ดี.โอ. เทป
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
โรงทานศาลา 4 ไร่ งานบุญวันวิสาขบูชา

เตรียมของก่อนพิธีสะเดาะพระเคราะห์ งานวิสาขบูชา

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 4/6/15 at 16:43

พิธีบวงสรวง,พิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะพระเคราะห์


เวลา ๐๙.๕๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวง ที่ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้ครู และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ที่ ศาลา ๑๒ ไร่◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 4/6/15 at 16:45

เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ


เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมลพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยม เวียนเทียน รอบพระอุโบสถ

◄ll กลับสู่สารบัญ