ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้ปฎิบัติธรรม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
webmaster - 10/6/15 at 17:54

ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้ปฎิบัติธรรม


ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘


อนุสาวรีย์พระพินิจอักษร ฯ,
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
และอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ปฎิบัติธรรมหลังที่ ๑และ ๒

ภายในอาคารต้อนรับผู้จะเข้าพักอาศัย


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 10/6/15 at 17:55

ภายในห้องพักผู้มาปฎิบัติธรรม (แบบเตียงเดียวและเตียงคู่)


ภายในอาคาร มีห้องน้ำรวมทั้งชาย - หญิงทางเดินภายในอาคารผู้ปฎิบัติธรรมหลังที่ ๑และ ๒

บันไดหนีไฟภายในอาคารผู้ปฎิบัติธรรมหลังที่ ๑และ ๒

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 10/6/15 at 17:57

บริเวณด้านล่างอาคารผู้ปฎิบัติธรรมหลังที่ ๑และ ๒

บริเวณด้านหลังอาคารผู้ปฎิบัติธรรมหลังที่ ๑และ ๒ตึกซัก – รีด และทำความสะอาด


ลานจอดบริเวณด้านหลังอาคารผู้ปฎิบัติธรรมหลังที่ ๑และ ๒

◄ll กลับสู่สารบัญ