รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มิถุนายน 2558
webmaster - 15/6/15 at 00:12

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มิถุนายน 25581. นายอภิชิต งามเลฺศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2. คุณเกียรติศักดิ์ ทองศรี อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวันวิสาขบูชา 100 บาท
2. ทำบุญไหว้ครูและพิธีสะเดาะเคาะห์ วันวิสาขบูชา 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3. คุณธันยพิพัธน์ อรุณธารี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

4. คุณภัทราวดี จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

5. นายเจียมพล นางศิริพันธ์ ด.ญ.จุฑามณี และ ด.ช.วรภพ บุญประคม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558,ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558,งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559,สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558),สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก,สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ และ สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 170 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 170 บาท

รวมเป็นเงิน 440 บาท

6. คุณจันทร์ที วรรณบุตร จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระภิกษุ 250 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 350 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

7. นายอดิศร จินดาพรรณ และครอบครัว เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 255 125 บาท
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท

รวมเป็นเงิน 525 บาท

8. นายชนทัช พงศ์ภคบุตร และครอบครัว อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 1,665 บาท
2. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,665 บาท

9. นายวิชัย โชติวิเชียร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 150บาท

10. คุณครรชิตพล สิมศรี และครอบครัว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

11. นายเมธาสิทธิ์ มัจฉาชาญ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

12. คุณศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 60 บาท
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 60 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 60 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 60 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 60 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 60 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 60 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 60 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

13. นายสุพรชัย ขุนภิบาล และนางสาวกรรณิการ์ วามือ อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 20 บาท
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 20 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
9. เงิน "วิระทะโย" 485 บาท
10. สังฆทาน ธรรมทาน และวิหารทาน 872 บาท

รวมเป็นเงิน 1,517 บาท

14. น.ส.กรรณิการ์ ลภัสไพบูลย์ อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

15. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

16. นายธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน (มีพระพุทธรูป)
2. ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์และสามเณร
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์
4. ถวายสร้างและบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปและสร้างพระอื่นๆ
5. ถวายสร้างและบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร และ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
6. ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
7. ถวายทำบุญบวชพระสงฆ์และสามเณร
8. ถวายค่ารักษาพยาบาลสงฆ์อาพาธ
9. ถวายการจัดทำสื่อธรรมะต่างๆ
10. ถวายทำบุญอื่นๆ ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

17. นางสี ไพเเก่น เเละครอบครัว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

18. นายสิทธิศักดิ์ นางศศิภัสสร์ นายศุภเจฏฐก์ น.ส.ธนิชญกาญจน์ นายยอดบุตร น.ส.ยอดขวัญ นายพศทรรศน์ ศรีวฤทธิภักดิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 200 บาท
2. ทำบุญเททองหล่อหลวงพ่อพระศักดิ์สิทธิ์ 200 บาท
3. ทำบุญวิระทะโย 100 บาท
4. ทำบุญทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

19. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1 ถวายบุญวิหารทาน 10 บาท
2 ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
3 ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
4 ถวายบุญธรรมทาน 10 บาท
5 ถวายทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา 10 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

20. นายสมชัย เทียบปิ่นหยก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

21. สัญชาติ เชียงการ อ.เมือง จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

22. นายนิธิศ ชัยมงคล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่างกับวัดท่าซุง
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน
3. สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

23. นายชุมศักดิ์ แซ่เฮ้า อ.เบตง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่มีในวัดท่าซุง เนื่องในวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

24. คุณวาทิต ธามณี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

1. นายโกษิต จิตตะเสวีกุล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบาตรวิระทะโย 200 บาท ,
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

25. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 50 บาท
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 50 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 50บาท
4. ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 105 บาท
5. ทำบุญ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 45 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

26. " skytattooart " ปัญญพงศ์ + ค.ช.ชนาธิป ชัยภักดี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 480 บาท

27. ภูทิตร์-ชนัฐตา เอี่ยมเมธา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

28. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ถวายค่าย่าและค่ารักษาพยาบาล
12. ทำบุญบวชพระหมู่ ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

29. ไม่ระบุชื่อ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
4.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

30. คุณสมิทธ์ นุชิตศิริภัทรา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

31. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา 1มิถุนายน2558 50 บาท
2. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

32. คุณชิษณุพงค์ กุลศิริจิรา จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

33. ปภพ-สุขุมาลย์-ภวิตรา-ภูวิศ ทีปรักษพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

34. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 63 บาท

35. นายวาที ศรีโหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

36. นายอุทัย วงค์ชาลี และครอบครัว อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
สร้างอาคารหลังใหม่ และมีการปฏิสังขรณ์ภายในวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

37. นางวิภาดา ท้าวประยูร

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินทำบุญ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

38. นางสาวจรัณญา ปลื้มธีระธรรม และครอบครัว เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2.ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

39. คุณพิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 300 บาท
2. วิหารทาน 300 บาท
3. ธรรมทาน 300 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
5. ทำบุญรวมทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

40. คุณสิงขร ภุมรินทร์ อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

41. นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดง และครอบครัวญาติพี่น้อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

42. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 700 บาท

43. คุณพยุ จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

44. คุณณหทัย-ทินกร วงศ์ปการันย์ อเมือง จ เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

45. นายประเจตน์ น่วมมี และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 100บาท
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

46. คุณปิยนนทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

47. คุณณิชาพร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตรวันวิสาขบูชา 50 บาท
2. ทำบุญไหว้ครูแบะสะเดาะเคราะห์วันวิสาขาบูชา 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

48. นายชัยวัฒน์ ชคัตตรัย และ นางสาวฐิตาภา นุตสินานันท์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญใส่บาตร วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. ทำบุญพิธีไหว้ครู และ พิธีสะเดาะเคราะห์ วันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

49. คุณสมนึก บุญเรืองและครอบครัว จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
2. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ถวายชำระหนี้สงฆ์
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ถวายค่าภัตตาหาร
9.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

50. laddawan จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,210 บาท

51. คุณปกรณ์-ปราโมทย์ มาลาวรรณ คุณปัทมา มุงอินทร์ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 40 บาท
2.ทำบุญเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 40 บาท
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน “พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี” 40 บาท
4.สร้างห้องสมุด “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ประจำวัดท่าซุง 40 บาท
5.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 40 บาท
6.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
7.สร้างพิพิธภัณฑ์ “สมบัติพ่อให้” 40 บาท
8.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
9.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 40 บาท
10.ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

52. คุณรุ่งอรุณ ชูสงค์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

53. คุณจุฑาภรณ์ กีรติชีวิน จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9.ทำบุญวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

54. นางณิชากานต์ วิมุกติพันธุ์ นาย สักก์สีห์ อิสารพายุห์ และคณะ นางสาว วัชนภรณ์ ชั่งโต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 10,200.00

55. คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

56. คุณพงศธร ทองดี

ต้องการร่วมบุญ :
1 งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
3 ถวายสังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500

57. paulfrank

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 980 บาท

58. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. สังฆทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 43บาท

59. นายณรงค์ ส่งเสริม และ นางทวีพร ส่งเสริม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย" 3,100 บาท
2.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 200 บาท
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 200 บาท
4.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี 200 บาท
5.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 200 บาท
6.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 200 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 4,700 บาท

60. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ถวายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
12. ทำบุญบวชพระหมู่ ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

61. นายชัยวัฒน์ ตั้งใจจิต อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 700 บาท

62. ถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา-สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

63. นายสุรพงศ์ อุทัต จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

64. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

65. ส.อ.เจริญพร - สุดารัตน์ กรมโพธิ์ และครอบครัว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

66. นายชญานนท์ พรมานะประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

67. ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

68. ว่าที่ร้อยโทสัณฐภัทร เดี่ยววานิช อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

69. คุณนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

70. คุณนิภาภรณ์ สมุทร จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

71. นายจุติ สังข์เถี้ยว น.ส.กัณฐิกา ขุนเสนาะ ด.ญ.ปุณยนุช สังข์เถี้ยว อ. สิเกา จ. ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย 60 บาท
2. ร่วมสร้างพระพุทธรูป 50 บาท
3. ร่วมสร้างวิหารทาน 30 บาท
4. ถวายธรรมทาน 30 บาท
5. ถวายสังฆทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

72. คุณนภัค ดิษฐศิลป์ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

73. นายอนุชา ชีช้าง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

74. คุณสมพร เนื่องจากนาค อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

75. คุณอุทุมพร แสสนธิ์ เขตดุสิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

76. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 63บาท

77. นายพนาวรรณ กะการดี นางสาวอภัสรา บัวดก นางสาว อุบล ปาคำทอง และครอบครัว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

78. IAN JOLLEY Canada

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

79. นฤมล เกียรติสุต และ IAN JOLLEY นนทบุรี และ Canada

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

80. กองบุญรวมชุมชนมโนมยิทธิฯ (บัญชีวิระทะโย) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 800 บาท

81. นายกิตติพันธ์ ชาตะนาวิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

82. แม่ชีสมร รัตตกูล พ่อปู่ และผู้ร่วมทำบุญบวชพระกับพระศุภเจฏฐก์ ศรีวฤทธิภักดิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อหลวงพ่อพระศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

83. warit101

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อหลวงพ่อพระศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

84. นายสิทธิศักดิ์ นางศศิภัสสร์ และพระศุภเจฏฐก์ ศรีวฤทธิภักดิ์ และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อหลวงพ่อพระศักดิ์สิทธิ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

85. คุณณธนัท รักพงษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

86. คุณปาริชาต สุนทรนนท์ และครอบครัว คุณวัลภา จันสีนาก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 454 บาท
2. ทำบุญวันอาสาหฬบูชา 26 บาท

รวมเป็นเงิน 480 บาท

87. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

88. คุณศิริกานดา เกษรมาลี อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

89. คุณโอ๋ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11.ธรรมทาน
12ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

90. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 560 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท

รวมเป็นเงิน 710 บาท

91. คุณสุริยัน เชื้อวงษ์บุญ อ.นาหมื่น จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานสะเดาะห์เคราะ และทำบุญในวันวิสาขบูชา 50 บาท
2. ทำบุญหล่อพระ หลวงพ่อศักสิทธิ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

92. นายปอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80บาท

93. นายสุชาติ เหลืองอ่อน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 1000 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/6/15 at 00:13

94. นางบัวไหล ประวิลวรรณ พร้อมด้วยญาติ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

95. นายพิชิต นางเพ็ญศรี ดาสา พร้อมด้วยญาติ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

96. นางสุพัตรา เงินปาน จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

97. ด.ช.ณัฏฐ์ทธรรม์ ด.ญ.ศุทธ์ภา ศรีภักดี ประเทศนิวซีแลนด์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
3. สร้าง/บูรณะ วิหารทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

98. คุณพงษ์พรหม ภูดวงดาษ เขตสะพานสุง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 350 บาท

99. คุณไกรนาจ โสภารักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

100. ด.ญ.ธนิสา โสภารักษ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายชำระหนี้สงฆ์
2.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

101. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

102. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

103. ณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

104. คุณปวีณา-คเชนท์ รักเหย้า และครอบครัว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 1,250 บาท

105. นายคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

106. คุณจันทร์เพ็ญ ขะมันจา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 20 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 30 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 30 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 40 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

107. คุณอัมพร ทองกุล อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 30 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 30 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 30 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 30 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 30 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

108. คุณวารินทร์ พิมล และครอบครัว อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 20 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

109. คุณนุชนารถ พรสินศิริรักษ์ และครอบครัว เขตบางขุนเทียน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,060 บาท

110. คุณผจงสุข เนียมประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

111. คุณชัยณรงค์ หมาดทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

112. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

113. นางสาวเพ็ญลักษณ์ รุ่งพรหมา เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆฑาน

รวมเป็นเงิน 100.45 บาท

114. คุณศรัณยพงศ์ และครอบครัว เขตบางกอกใหญ่ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

115. คุณณัฎฐพันธ์ ชำพาลี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

116. คุณอดิสรณ์ ประทุมถิ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

117. sirirat จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 50 บาท
4. ใส่บาตรวิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

118. คุณแพน ลิขิตชัชวาลกุล เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 520 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 400 บาท

รวมเป็นเงิน 920 บาท

119. คุณกิตติพล ผิวงาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์
2. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 16 บาท

120. นายอภินันท์ ลิ้มสุรัตน์ เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

121. คุณชลดา เปี่ยมสง่า อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเลี้ยงพระ 30 วัน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

122. คุณปณดล สิริพงษ์สกุล Australia

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 500บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 500บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 500บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500บาท
5. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200บาท
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500บาท
7. ถวายค่าภัตตาหาร 300บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

123. คุณพยุ จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

124. คุณอิทธินันท์ เทศสน เขตบางบอน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 60 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 60 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 60 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 60 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 60 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 60 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 60 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 60 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

125. นายกิตติ-นางอุฬาร-น.ส.โชติกา มีมะโน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 50บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
11. ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

126. นายธีระเชฏฐ์ วุฒิพงศ์ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 650 บาท

127. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

128. คุณอภัย ตรีเภรี อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,840 บาท

129. นายศราวุธ ทองจันทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

130. คุณธัญพิชชา ทับละคร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. บาตรวิระทะโย 30 บาท
รวมเป็น 60 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

131. คุณทิพวรรณ แสงสนธิชัย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเป็นค่าภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 400 บาท

132. นาย เกียรติศักดิื สวนกุหลาบ จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

133. นายวิบูลย์ จรูญพันธู์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 2,000 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

134. คุณสามารถ ประจวบสุข และครอบครัว และคุณลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

135. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ และครอบครัว จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 600 บาท

136. คุณกาญจนา อยู่ดี เขตดอนเมือง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

137. คุณภิญญาภัทร ภิญญาปภาพงษ์ เขตดินแดง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

138. นางศิรดา นายลูอิจิ เด็กชายแมทเทโอ พิสิษฐ์ ออร์ซีนี่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

139. คุณณัฐพล เกษร เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ถวายสังฆทาน
12. ถวายบวชพระ - เณร
13. ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ
14. ถวายธรรมทาน
15. ถวายทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300.99 บาท

140. คุณจิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 25 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

141. นายชัชวาล สุทธิลักษณ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

142. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 99 บาท

143. นายศิริบุตร พร้าโน๊ต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระ วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และ "ค่าภัตตาหาร"ถวายแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

144. ด.ช. ณัฏฐ์ทธรรม์ ศรีภักดี (ณิลัน) New Zealand

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
5. ถวายสังฆทาน 500 บาท
6. ค่าน้ำ-ไฟวัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

145. คุณอัฒธเรท ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารและค่าน้ำค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 111 บาท

146. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

147. คุณสมหมาย มานะสุขเจริญ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

148. น.ส.ฐิติยา สุรภาพ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

149. นายกิตติคุณ แผ่นคำ และทุกๆคน เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

150. คุณสมฤดี ธารามรรค์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 410 บาท

151. นายกิตติ-นางอุฬาร-น.ส.โชติกา มีมะโน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ ,ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ,ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท
9.ถวายสังฑทาน จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

152. คุณหัตสกมล ทองมน นายเจิม สงสุวรรณ จ.พัทลุง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 700 บาท

153. คุณชาลี ทองเรือง อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทานทุกอย่าง
2. วิหารทานทุกอย่าง
3. ธรรมทานทุกอย่าง
4. สร้าง/ซ่อมพระชำระหนี้สงฆ์
5. สมทบทุนมูลนิธิหลวงพ่อปาน ฯ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

154. นายธีระเดช ชิตอรุณ เขตพญาไท กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

155. คุณกัญญ์ภัทร์ ไผ่ประเสริฐ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 700 บาท

156. นางพิศมัย วินัยพานิช เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

157. คุณพรเทพ คุณไพลิน มณฑลอมรสุข จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์, ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช, ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

158. นายสถาพร ชมยินดี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 365 บาท

รวมเป็นเงิน 1,265 บาท

159. คุณวิศณุ ศรีจันทร์ คุณอารี ศรีจันทร์. คุณเบญจพล ศรีจันทร์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ถวายเป็นสังฆทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

160. คุณปฏิพัทธ์ และครอบครัว พิมพ์พันธุ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

161. นายรังสรรค์ วิศัลยางกูร และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,509 บาท

162. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

163. ภัชดลภัทร จันทรเกตุจิดาภา สุนิสา สวาวสุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย สังฆทาน ภัตตาหารน้ำพระ ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

164. นาง จินดา จตุวงษ์ นางสาว ณัฐนันท์ จตุวงษ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
2. ทำบุญถวายภัตราหารพระ 100 บาท
3. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 50 บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท

165. คุณณัฐจิตกานต์ เยอเคส อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวีระทะโย 30 บาท
2. สร้างพระ 20 บาท
3. วิหารทาน 20 บาท
4. ธรรมทาน 20 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

166. คุณพรรัตน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 300 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 300 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 300บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

167. คุณชุติกัญญา เกตุแก้ว เขตพระนคร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร และอื่นๆ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

168. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

169. นายเจษฎา งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

170. คุณสกุณา ศรีตุลารักษ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 180 บาท

171. คุณนรากร สุรเมธางกูร เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 1,760.33 บาท

172. คุณนิพนธ์ ทัดมั่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 500 บาท
2. ทำบุญทุกอย่างในวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

173. นายโชติ ทั้งไพศาล เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 159 บาท

174. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ ยานนาวา กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 700 บาท

175. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์ - นายไพบูลย์ ฝากาทอง และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 150 บาท


176. ร.ต.อ ประเสริฐ อรวรรณ ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ และพี่โตครอบครัว ญาติๆ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตรงกับวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ร.ต.อ.ประเสริฐ อรวรรณ ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ .พี่โต พร้อมครอบครัวและญาติๆได้ร่วมทำบุญดังนี้
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 100บาท
2.ทำบุญวันเข้าพรรษา และงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 100บาท
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน" พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครบ 100ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 100บาท
4.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา " ประตำวันท่าซุง เริ่มปี 2556 ( จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) เป็นเงิน 100 บาท
5.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็จท่าซุง ) เริ่มปี2556 เป็นเงิน 100บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ เป็นเงิน 100บาท
7.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้ " เป็นเงิน 100 บาท
8.ถวายชำระหนี้สงฆ์ เป็นเงิน 100 บาท
9.ถวายค่าน้ำค่าไฟ เป็นเงิน 100บาท
10.ถวายค่าภัตตาหาร เป็นเงิน 100 บาท
11.เงินใส่บาตรวิระทะโย 805 บาท

รวมเป็นเงิน 1,805 บาท

177. คุณ ปกรณ์เกียรติ รัถยาวงศ์ และครอบครัว อ เมือง ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
จากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

178. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายค่าภัตตาหาร 100บาท, ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง 40บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

179. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน ,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว บางเขน,กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 จำนวน 2,500 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จำนวน 2,500 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 1,000 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง จำนวน 2,000 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 2,000 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 2,000 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 1,000 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร จำนวน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

180. คุณ วสุวันทน์และครอบครัว อ.เมือง จ.นคราาชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน1700 บาท
วิหารทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

181. คุณประภา วิจิตร์วงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

182. คุณพัชรี โพธิบัวทอง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
- ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 200 บาท
- ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท
- สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
- ถวายชำระหนี้สงฆ์ 93 บาท
- ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 593 บาท

183. คุณสนิท,คุณเตือนใจ,คุณทิพวรรณ,คุณอมรัตน์ บุญทอง และคุณสามารถ คำดี คันนายาว กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ