รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2558
webmaster - 15/7/15 at 08:44

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 1-15 กรกฎาคม 25581. น.ท.เสนีย์ ฉ้ตรวิไล เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 200 บาท
2.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 200 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2. คุณจันทร์ที วรรณบุตร และครอบครัว จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายภัตตาหารพระภิกษุ 200 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

3. นายวิชัย โชติวิเชียร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

4.คุณวุฒิชัย ไชยมงคล จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

5. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายเงินทำบุญบาตรวิระทะโย 160 บาท
2. ทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 70 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

6.คุณกิตติพล ผิวงาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1 สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2 สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4 ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5 ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

7. TS

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ / ร่วมสร้างพระพุทธรูป
9. ถวายค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า / ถวายค่าภัตตาหาร - น้ำปานะ
10. ทำบุญเหรียญทองใส่พานหน้าพระจุฬามณีจำลอง ในวิหารแก้ว 100 เมตร
11. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

8. นางพีรดา จันทร์บาง อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานพระ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

9.คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

10. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

11. น.ส.สุวิจิตร ขาวสะอาดธารา ด.ช. ณัทณพงศ์ ปิติอริยะนันท์ นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

12. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

13. คุณวัชระ กลมพุก จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

14. คุณนัฐพงษ์ ไทรทอง อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

15. นายฐิติสาร-นส.บุษราคัม ธำรงวิริยกุล และครอบครัว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร 11.ปัจจัยใส่ย่ามหลวงพ่ออนันต์ 159 บาท

รวมเป็นเงิน 1,599 บาท

16. คุณจุฑาภรณ์ กีรติชีวิน จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
ข้อ 1-8 เป็นเงิน 200 บาท
9.ทำบุญวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

17. นส.ฐาปณี บริสุทธิ์สวัสดิ์ และนายสมเกียรติ สิทธิฐานนท์ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท
2.สังฆทาน 100 บาท
3.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10บาท
4.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 10บาท
5.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10บาท
6.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10บาท
7.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10บาท
8.ถวายค่าภัตตาหาร 10บาท

รวมเป็นเงิน 360 บาท

18. คุณชลดา เปี่ยมสง่า อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเลี้ยงพระ 30 วัน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

19. คุณสรัญญา มณีวงศ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเป็นค่าภัตตาหาร และ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

20. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

21. คุณกุลธวัช แซ่เตีย เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

22. ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

23. ศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 60 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 60 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 60 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 60 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 60 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 60 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 60 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 60 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

24. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 90 บาท

25. คุณเกียรติศักดิ์์ สืบวงศ์ เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬบูชาถวายกุศลหลวงปู่ปาน 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา ฉลองชัยพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท
3. ทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อฯ 100 บาท
4. สร้างอาคารปฎิบัติธรรมและโรงพยาบาล 50 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
6. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 50 บาท
7. ค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

26. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ถวายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
12. ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 30 บาท

27. นางสะอาด หวังสวาสดิ์ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
. สร้างพระพุทธรูป 50 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 15 บาท
3. สังฆทาน 15 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร 15 บาท
5. ถวายค่าน้ำค่าไฟ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

28. นายชัยโรจน์ นางพจนา และนายพีระดนย์ ขุมมงคล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 45 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 15 บาท
3. ถวายสังฆทาน 15 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 15 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

29. นายวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญธรรมทาน
2. ทำบุญวิหารทาน
3. ทำบุญสังฆทาน
4. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
5. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
6. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
7. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
8. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
9. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
10. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
11. ถวายชำระหนี้สงฆ์
12. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
13. ถวายค่าภัตตาหาร
14. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

30. คุณกฤตพร แสงศรี และ ครอบครัว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย และร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 4,100 บาท

31. คุณบัญชา สรรพสมิทธิ และครอบครัว จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

32.คุณรุ่งอรุณ ชูสงค์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

33. นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

34. คุณอำไพ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

35. คุณรสรินทร์ ปานขาว และหมู่คณะ อ. กมลาไสย จ กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 140 บาท

36. paulfrank

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 980 บาท

37. คุณธรรมนูญ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และหรือทำบุญอื่นๆทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

38.คุณศราวุธ ภังคสังข์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

39. ปกรณ์-ปราโมทย์ มาลาวรรณ และปัทมา มุงอินทร์ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 100 บาท
2.วิหารทาน 100 บาท
3.สังฆทาน 100 บาท
4.ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
6.ค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

40. คุณรุจิรดา โคบายาชิ และครอบครัว คุณวรวุฒิ วิรุฬห์โภไคย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 500บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 500บาท
3.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 500บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

41. คุณจิราพร ว่องไว คุณวรวุฒิ วิรุฬห์โภไคย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าน้ำค่าไฟ 500บาท
2.ถวายภัตตาหาร 500บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

42. คุณศุภชัย บาลโสง คุณนันธิยา บาลโสง เด็กหญิงพรรณพัชร บาลโสง เด็กหญิงศุภกานต์ บาลโสง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

43. นายเจียมพล นางศิริพันธ์ ด.ญ.จุฑามณี และ ด.ช.วรภพ บุญประคม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 , ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 , งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 , สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) , สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 , สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ และ สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 175 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร 175 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

44. คุณภาณุพงศ์ ยุทธโยทัย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

45. siribud pranote เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่นสร้างพระ ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และ"ค่าภัตตาหาร"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

46. นางสุฑาพร วงศ์รอด อ เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

47. นางลัคนา ประสิทธิโศภิน และครอบครัว อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 1,000 บาท
2. วิหารทาน 1,000 บาท
3. ธรรมทาน 1,000 บาท
4. สังฆทาน 1,000 บาท
5. บวชพระภิกษุและสามเณร 1,000 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

48. คุณปวีณา-คเชนท์ รักเหย้า และครอบครัว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 1,250 บาท

49.คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

50. นายวรวิทย์ สวนจันทร์ และครอบครัว จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

51. นายนิพนธ์ สินพิศุทธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

52. จีรนันท์ คิดจิตต์ เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 120 บาท

53. นายแอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

54. นาย สนั่น และ ด.ช. ณัฐภัทร จตุวงษ์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

55. นางวิภาดา ท้าวประยูร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

56. นายกิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 2,000 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

57. คุณกิติศักดิ์ ไว้งามเสมอ และญาติธรรม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

58. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 80 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษาและงานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

59. คุณสุริยา ปัญญานะและครอบครัว อ.เมืองเลย จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินใส่บาตรพระคาถาเงินล้าน 442 บาท
2. ธรรมทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 742 บาท

60. นาย อภิชิต งามเลฺศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

61.คุณเจษฎา วงศ์ษา พร้อมครอบครัว อ.นาแห้ว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 499.99 บาท

62. นายจตุพร องอาจ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

63. แม่นวล นันทวี นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา 200 บาท
2. ทำบุญถวายหลวงปู่ปาน 200 บาท
3. ทำบุญถวายพระเจ้าพรหมมหาราช 200 บาท
4. ทำบุญสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
5. หล่อรูปหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

64. คุณณธนัท รักพงษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

65. นายดิฐพร นานาศิลป์ เขตสวนหลวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

66. คุณณัฏฐชัย เชื้อคำ อ.ท่าลี่ จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

67. คุณปวริศา สหะชาติมานพ คุณอรอุมา บุญสถิตพิพัฒน์ เด็กหญิงปวณิดา สหะชาติมานพ นายสิริกรณ์ สหะชาติมานพ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 300 บาท
4. ใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท
5. ร่วมทำบุญกับท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (พระครูปลัดอนันต์) ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และมีการปฏิสังขรณ์ภายในวัดอีกหลายแห่ง 300 บาท
6. ร่วมถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ถวายชำระหนี้สงฆ์ ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

68. สามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

69. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

70. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

71. คุณสมฤดี ธารามรรค์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 440 บาท

72. ณัฐวรรธน์. อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย. จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.วิหารทาน
2.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

73. นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

74. คุณสกุณา ศรีตุลารักษ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

75. คุณจิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 25 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

76. วิชา ปฏิสังข์ และครอบครัว อ.สายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

77. กองบุญรวมชุมชนมโนมยิทธิฯ (บัญชีวิระทะโย) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 800 บาท

78. คุณจักรพันธ์ สมบัติ เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

79. นางผการัตน์ โพธิพันธุ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

80. คุณฐิตาพร ฮันเซน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

81. ปวีณา-คเชนท์ รักเหย้า และครอบครัว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

82. กิตติเมศร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 30 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 30 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 30 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 30 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 30 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 30 บาท
11.ถวายสังฆทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 310 บาท

83. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์ อ.ลำลูกกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 40 บาท

84. คุณพยุ จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

85. คุณฐากร ทัศนศร และครอบครัว ชมรมคณะศิษย์ศรัทธาหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

86. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ต้องการร่วมบุญ :
2. ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3. ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร
4. ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย สร้างพระ ถวายแด่พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

87. นายดนัย วงศ์วรี อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 100 บาท
2. ทำบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี 100 บาท
3. ถวายสังฆทาน 100 บาท
4. ถวายค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

88. คุณพลับพลึง กุลเกตุ และครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

89.คุณเพชรลลิตา เพชรสถิตย์สกุล และ คุณฮาเซม เจ๊ะซาอิ จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 20 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 20 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 27 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 207 บาท

90. คุณศิริกานดา เกษรมาลี อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายสังฆทาน 100 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


webmaster - 15/7/15 at 08:45

91. คุณปณดล สิริพงษ์สกุล ประเทศออสเตรเลีย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 500 บาท
2.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี 500 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 500 บาท
4.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
5.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
6.ถวายค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

92. คุณอิทธิภัทร์ ปานอินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 5 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 5 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 5 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 5 บาท
11. ถวายสังฆทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

93. คุณณัฐศิลป์ ครุฑชูชีพ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน และวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 150 บาท

94. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

95. นิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน มิถุนายน 2558) 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

96. นายพนาวรรณ กะการดี นางสาวอภัสรา บัวดก และครอบครัว อ เดชอุดม จ อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

97. ครอบครัวป้อมประภา เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

98. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร และถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 115 บาท
2.ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 63 บาท
3.ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 62 บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท

99. นายจิรวัฒน์ อยู่เจริญ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 150 บาท

100. คุณนิ่ม จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายอาหารสงฆ์ 3,000 วัน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

101. ปกรณ์-ปราโมทย์ มาลาวรรณ, ปัทมา มุงอินทร์ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 200 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 40 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 40 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 40 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 40 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 40 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

102. นายธีระเชฏฐ์ วุฒิพงศ์ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 8 นาค วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 200 บาท
2.ทำบุญเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

103. นายสุชาติ เหลืองอ่อน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 100 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
11. ใส่บาตรวิระทะโย 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

104. วิระพัฒน์ จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 10 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

105. นายวัชระ ชัยสงคราม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหาร 600 บาท
2.ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 100 บาท
3.ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
4.ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน 100 บาท
5.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

106. นางสาววรลักษณ์ นิลพันธ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

107. คุณวีรวงศ์ ชินวงศ์วิศาล

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

108. คุณจักรพงศ์ และคุณวิจิรา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

109. คุณวิศณุ ศรีจันทร์ และ ครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 80 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 10 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
13.ถวายเป็นสังฆทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

110. นายอภินันท์ ลิ้มสุรัตน์ เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

111. คุณทิวารัตน์ จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

112. ณัฏฐิตา สมคิด ยุทธ สมคิด กิตติทัต พรหมรักษา น.ต.ท.ภาวัต พรหมรักษา อ.บ้านนา จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

113. คุณจันทร์เพ็ญ ขะมันจา อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 40 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 40 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช 30 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 20 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 20 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

114. คุณอัมพร ทองกุล อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 40 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 40 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 30 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 20 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 20 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

115. คณวารินทร์ พิมล และครอบครัว อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 20 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 20 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 20 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 20 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

116. ด.ญ. พัฒน์นรี นุชิตศิริภัทรา และครอบครัว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

117. นายบรรพต แสงซื่อ และครอบครัว เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 280 บาท

118. คุณนิสาชล สมบูรณ์ศฤงค์ และคุณสิริสุนทรา สมบูรณ์ศฤงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง 140 บาท
2. ทำบุญปราสาททองคำ 100 บาท
3. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

119. คุณพรรัตน์ ศิริสัตยะวงศ์ เขตบางซื่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 300 บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 300 บาท
3. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 200 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
6. ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท
7. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 300 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

120. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

121. พ.ท.หญิงพิมพกานต์ ประกอบการ. น.อ.นิพนธ์ โพธิ์เจริญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
จากการใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

122. คุณณัฐวรรธน์ สวงรัมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

123. คุณทัศนีย์ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายภัตตาหารพระ 300 บาท
2. ถวายสังฆทาน 140 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 480 บาท

124. คุณณัฐวรรธน์ สวงรัมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

125. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 0บาท

126. คุณวิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา(8 นาค) วันที่ 25 ก.ค.58 200 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 200 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาล 100 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 450 บาท
5. ถวายภัตตาหาร 569 บาท

รวมเป็นเงิน 1,519 บาท

127. คุณเจริญ - พรลภัส และคุณปาลิดา อวัสดาพร เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 250 บาท

128. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

129. นางพรชุลี สะสมสิน และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 20 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 20 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 20 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 20 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท
13.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

130. คุณจิรภัทร จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 25 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

131. คุณกฤษฐิพงษ์ จงก้องเกียรติ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค)

รวมเป็นเงิน 800 บาท

132. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

133. คุณสมนึก บุญเรือง และครอบครัว จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร
13.ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 244.80 บาท

134. คุณนันท์นภัส สรีระศรีฤทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 50 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
6. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท

รวมเป็นเงิน 325 บาท

135. คุณไกรฤกษ์ นุ้ยเย็น อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเข้าพรรษา (8 นาค ) 300 บาท
2. ค่าน้ำ-ไฟ 100 บาท
3. ค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

136. นายชัชวาล สุทธิลักษณ์ และครอบครัว เขตบางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

137. นางสาวอมรศรี หริตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 280 บาท

138. คุณนภา บุบผาเดช อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 450 บาท

139. นายมาโนช สุขเรือง เขตมีนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

140. คุณธัญพิชชา ทับละคร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
5. บาตรวิระทะโย 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

141. นายขวัญชัย ชินวงษ์ และครอบครัว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 200 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 200 บาท
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

142. คุณณัฐจิตกานต์ เยอเคส อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 30 บาท
2. ร่วมทุกบุญ ประจำเดือน กค. 58 จำนวน 80 บาท

รวมเป็นเงิน 110 บาท

143. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่น ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยปฏิบัติธรรม สร้างพระ ถวายพระสงฆ์ ทุกวัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

144. คุณทรงธรรม คุณวิไลวรรณ กิติกุล เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 600บาท
2. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 200บาท
3.ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 200บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

145. คุณณัฐวุฒิ จันคะนา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

146. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 122 บาท

147. นายชญานนท์ พรมานะประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

148. คุณนิตยา อมรวัฒน์เลิศล้ำ คุณเหรียญ อมรวัฒน์เลิศล้ำ คุณจิรศักดิ์ อมรวัฒน์เลิศล้ำ คุณทองเสี้ยน ไล่เขีย คุณธนกร บันดร และครอบครัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร
13.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 220 บาท

149. คุณพัชรา จุ่นพิจารณ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา 8 รูป 200 บาท
2. ทำบุญบาตรวิระทะโย 200 บาท
3. สังฆทาน 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

150. สันติพงษ์-ศรีอัมพร-ณัชชา-ชญานิน-ปลั่งสุวรรณ อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

151. ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 500 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 500 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

152. คุณกษมาลักษณ์ เจริญผล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมทำบุญ
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 500 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 500 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

153. คุณฉัตรชัย, ถิรนันท์ คุณพงศกร วังวิวัฒน์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 115.70 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 100 บาท

รวมเป็นเงิน 415.70 บาท

154. นายพีรพงษ์ พรหมสิงห์ และครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

155. คุณโยธิน รังสีเลิศ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,980 บาท

156. นางบุญเรือน สนิทใจ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

157. กองบุญดวงแก้วสู่แสงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

158. นางอรัญญา บุญธรรม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 100 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 10 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ถวายค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 10 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

159. คุณวรัชญ์ คงคาลัย เขตพระโขนง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท


webmaster - 15/7/15 at 23:27

160. คุณกิตติคุณ แผ่นคำ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 40 บาท
2. วิหารทาน 40 บาท
3. ธรรมทาน 40 บาท
4. สังฆทาน 40 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

161. นายกิตติ-นางอุฬาร-นส.โชติกา มีมะโน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 50 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 50 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 50 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท
13. ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

162. น.ส รุ่งนภา วงศ์หงษ์-นายไพบูลย์ ฝากาทอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 30 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 10 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 10

รวมเป็นเงิน 150 บาท

163. คุณนาฎอัศสณา สีมารุ่งเรือง เขตบางกอกใหญ่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 570 บาท

164. คุณภาณุพงศ์ ยุทธโยทัย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

165. คุณภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์ เปรมฤดี ไม้งาม และครอบครัว อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 150 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

166. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 10 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

167. นายสุทธิพงศ์ พลบูรณ์ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินวิระทะโย 24 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ถวายค่าภัตตาหาร
4. ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

168. คุณจรัสศรี แสงมรกต และคุณรจนา โหมดศิริ จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

169. คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 20 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 20 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 20 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 5 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 5 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 5 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 5 บาท
13. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

170. น.ส.รัชตา ทวีอมรรัตนา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 300 บาท
2. ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 520 บาท

171. นายศิริศักดิ์ สงครามสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

172. คุณศุกภรักษ์ จอมพงษ์ และครอบครัว อ.สันทราย. จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ( ร่วมถวายผ้าไตร.)

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

173. คุณ ปฏิพัทธ์ และครอบครัว พิมพ์พันธุ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

174. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 10 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 10 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558) 10 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

175. คุณโอ๋ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
12. ถวายค่าภัตตาหาร
13.ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

176. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

177. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

178. คุณปรัชญา ชื่นชอบ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบวชพระเข้าพรรษา (8 นาค) วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 20 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" น 20 บาท
3. ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และ ทำบุญถวายกุศลหลวงปู่ปาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 20 บาท
4. ทำบุญวันเข้าพรรษา และ งานพิธีฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 20 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 20 บาท
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก เริ่มปี 2556 20 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
10. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
11. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
12. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

ll กลับสู่สารบัญ