ภาพ... งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทโคกสมบูรณ์ วันที่ 19 ก.ค.58
webmaster - 20/7/15 at 16:21

ภาพ... งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทโคกสมบูรณ์


วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 20/7/15 at 16:23

ภาพ... บริเวณรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทโคกสมบูรณ์


◄ll กลับสู่สารบัญ