ภาพ/สไลน์ภาพ...งานพิธีบรรพชาอุปสมบท เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี 2558 วันที่ 25 ก.ค. 2558
webmaster - 27/7/15 at 21:39

อานิสงส์การอุปสมบท


โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยานภาพ/สไลน์ภาพ...งานพิธีบรรพชาอุปสมบท เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๕๘


วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘


ภาพสไลน์...งานพิธีบรรพชาอุปสมบท เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๕๘
แห่นาค,วันทาเสมา,โปรยทาน(คลิ๊กดูภาพ)

พิธีบรรพชาสามเณร(คลิ๊กดูภาพ)พิธีอุปสมบท(คลิ๊กดูภาพ)

ฉลองพระใหม่(คลิ๊กดูภาพ)


ภาพ...งานพิธีบรรพชาอุปสมบท เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๕๘
พิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและพ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ


นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ


นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ

บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ
ถวายบายศรีบูชาพระรัตนตรัย

ขอขมาแด่พระรัตนตรัย


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 27/7/15 at 21:40

ทำพิธีบรรพชา โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีทำพิธีอุปสมบท โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท

ญาติโยมคอยใส่ย่ามพระบวชใหม่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่


เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร

คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร


◄ll กลับสู่สารบัญ