ภาพ...งานทำบุญวันอาสาฬห,หลวงพ่อปาน,เข้าพรรษา,ฉลองชัยพระเจ้าพรหมฯ วันที่ 30,31 ก.ค.58
webmaster - 30/7/15 at 23:01

♠ ภาพ...ทำบุญวันอาสาฬหบูชา, บวงสรวงมณฑปหลวงปู่ปาน, ทำบุญถวายกุศลหลวงพ่อปาน,อธิษฐานเข้าพรรษา
♠ ภาพ...ทำบุญวันเข้าพรรษา งานฉลองชัยพระเจ้าพรหมมหาราช
♠ ภาพ...พิธีขอขมาพระและสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง( ๑๗ แห่ง )ภาพ...งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงพ่อปาน
ทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราชวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด วี.ดี. โอ. เทป
พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/7/15 at 23:03
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงพ่อปาน

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา ถวายกุศลหลวงพ่อปานที่ ศาลา ๑๒ ไร่

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/7/15 at 23:04


เวลา ๑๖.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง อธิษฐานเข้าพรรษา ณ อุโบสถวัดจันทาราม ( ท่าซุง )


เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำการบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/7/15 at 22:38


ภาพ...ทำบุญวันเข้าพรรษา งานฉลองชัยพระเจ้าพรหมมหาราชวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘/๘ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด วี.ดี. โอ. เทป
พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/7/15 at 22:39

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำการบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
และที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาโกษาธิบดี ( เหล็ก )
เสร็จแล้วนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมือ


หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้เวียนเทียนรอบพระจุฬามณี และอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหม
นำขบวนโดยวงโยธวาทิต
พระภิกษุสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส รับสังฆทาน◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 31/7/15 at 22:40


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลาพระนอน


เวลา ๑๒.๐๐ น. เลิกงาน

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 1/8/15 at 21:19


พิธีขอขมาพระและสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง( ๑๗ แห่ง )


วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา
ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง


◄ll กลับสู่สารบัญ