ภาพ...เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะเข้าพรรษา พระเถรานุเถระ ในกรุงเทพฯ
webmaster - 6/8/15 at 20:11

ภาพ...เดินทางเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะเข้าพรรษา พระเถรานุเถระ ในกรุงเทพฯ


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) พร้อมพระสงฆ์ 2 รูป เดินทางเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะเข้าพรรษา พระเถรานุเถระ ในกรุงเทพฯ


วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.1.พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดพิชยญาติการาม2.พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร3.พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 วัดบพิตรพิมุข

◄ll กลับสู่สารบัญ