รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-30 กันยายน 2558
webmaster - 30/9/15 at 07:33

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 16-30 กันยายน 2558166. คุณจิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 25 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

167. ภากร วันเพ็ญ ระย้า กาญจนสาคร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาร ธรรมทาน ทำบุญรวมทุกอย่าง
2. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายชำระหนี้สงฆ์
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 600 บาท

168. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

169. คุณศศิภัสสร์ ศรีวฤทธิภักดิ์ และคุณจิตต์ ไชยถาวร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันเกิด 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
3. สังฆทาน 200 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 210 บาท
5. สร้างปราสาททองคำ 200 บาท
6. ค่าอาหารพระ 100 บาท
7. ทำบุญร่วมกับสมเด็จฯราชินี 100 บาท
8. ร่วมสร้างวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,110 บาท

170. กฤษณ์-สุปราณี-ธเนศ-ปรเมษฐ์ อังศุพันธุ์ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ผาติกรรมพระพุทธชินราช 1 องค์หน้าตัก 4 ศอก ร่วมกฐินวัดท่าซุงปี 2558 100,351 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร 10,000 บาท
3. ค่าไฟฟ้า-วัดท่าซุง 10,000 บาท
4. ทำบุญทุกอย่างอุทิศส่วนกุศลให้หลวงปู่ปานและหลวงพ่อฯ 10,000 บาท
5. ค่าหนังสือ เทป สื่อสำหรับคำสอนของหลวงพ่อฯ 10,000 บาท
6. หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อฯทองคำ 3,000 บาท

รวมเป็นเงิน 143,351 บาท

171. นางภรณี บุญสายทรัพย์ เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

172. นายสมบูรณ์-นางภรณี-นายธนะชัย-น.ส.ชญานิศ บุญสายทรัพย์ เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

173. คุณสหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

174. คุณนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และคุณเวียงพอน ลามังกุน เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

175. คุณรสรินทร์ ปานขาว และหมู่คณะกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

176. คุณวิศณุ ศรีจันทร์ คุณเบญจพล ศรีจันทร์ คุณอารี ศรีจันทร์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ 20 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 20 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 20 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 20 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
11. ถวายเป็นสั่งฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

177. คุณณิชาพร ชื่อสุธรรม อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญครบรอบ 23 ปี การมรณภาพของหลวงพ่อ 50 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

178. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

179. คุณกิตติคุณ แผ่นคำ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

180. นายขจรลาภ ชิราพฤกษ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 200 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 200 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 200 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 200 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

181. คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

182. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

183. คุณสิทธิพงษ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า สังฆทาน ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

184. คุณณัฐวลัญช์ แซลิ้ม เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 30 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

185. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 35 บาท

186. คุณจิณณ์ญาดา อนุรัฐพันธ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย 100 บาท
2. ทำบุญครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพหลวงพ่อ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

187. นายมานัส นามปวน และ น.ส.จีราภรณ์ ดารากุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

188. คุณวัฒนา ญาณปัญญา คุณอาทิตยา กิตติกวินชน และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

189. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

190. คุณสุพัตรา สังขพิทักษ์ เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 850 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

191. คุณสมฤดี ธารามรรค์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 260 บาท

192. คุณจิรภัทร จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 25 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

193. นายสมชาติ กว้างเคน อ.เมือง จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 800 บาท
2.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม 800 บาท
3.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

194. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 700 บาท

195. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 220 บาท

196. นางสี ไพเเก่น พร้อมลูกหลาน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

197. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

198. นายกิตชภูมิ แกล้วกล้าหาญ และครอบครัว อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

199. คุณมนุรดา สรสุคนธ์ และคุณอาภรณ์ สรสุคนธ์ เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระ,ถวายสังฆทาน,วิหารทาน และธรรมทาน 1,620 บาท
2. ทำบุญงานครบรอบหลวงพ่อฯ 23 ปี 400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,020 บาท

200. คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

201. นายคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

202. คุณพิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 1,000 บาท
2. ธรรมทาน 1,000 บาท
3. สังฆทาน 1,000 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
5. ทำบุญรวมทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

203. นายชุมศักดิ์ แซ่เฮ้า อ.เบตง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

204. นายสมเดช นางบุญเรือน นายอัฐวุฒิ น.ส ชุติมา - สนิทใจ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 400 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 400 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 400 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
5. บาตร "วิระทะโย" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

205. คุณพีระนุช นานา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 2,000 บาท
2. ทำบุญบูรณะซ่อมแซมวัด 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

206. คุณพิมลพรรณ ฉันทาดิสัย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

207. คุณสมโภชน์-ภาวิณี มงคล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

208. นางวัชนันท์ พฤกษ์วัฒนาชัย เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

209. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายค่าภัตตาหาร พระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 130 บาท

210. นางเถา ประเสริฐ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 200 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

211. นายบุญประเสริฐ มาลา อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

212. คุณธนากร-ศุภธิดา สุวรรณฤทธิ์ พร้อมครอบครัว อ.พาน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

213. คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

214. นายชัชวาล สุทธิลักษณ์ และนางไพบูลย์ สุวิจิต และครอบครัว เขตบางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

215. คุณมารวย ทัพศิริ และญาติธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 2,260 บาท

216. นายโฆษิต เผือกผ่องใส อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทุนการศึกษาเด็กยากไร้

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

217. คุณกิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

218. นายวุฒิชัย จันเกษม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบ 23 ปี หลวงพ่อมรณภาพ 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ลานธรรม 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ 100 บาท
4. สร้างหอสมุด สมเด็จพระเทพฯ 100 บาท
5. สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ร.พ.ทางเลือก 100 บาท
6. สร้างวิหาร หลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

219. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่น ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยปฏิบัติธรรม สร้างพระใส่บาตร "วิระทะโย" ถวายพระสงฆ์ ทุกวัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

220. แอ๊ดดี้ ดี และบอย จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 210 บาท

221. นายปอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

222. กลุ่มสร้างบารมีฯ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 30 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 30 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 30 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 30 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 30 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

223. คุณชนันท์ธิพัฒน์ ชุณหวิริยะกุล เขตภาษีเจริญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

224. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

225. นายกุลเศรษฐ ศิริลักษณ์ นางสาวจริยา ขวัญเมือง และครอบครัว อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างที่วัดแจ้ง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

226. ปวีณา-คเชนท์ รักเหย้า และครอบครัว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

227. Heinz-Saipet Kripolarerk Sievers

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

228. Taweeporn Hansen Norway

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
2. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

229. คุณธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

230. คุณถนัด-สุกัญญา-นฎา-อชิตา-สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

231. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

232. นายอัสนี อาจสิงห์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 50 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

233. คุณกสิณแสง-สุภาพร ชวนคิด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 1,000 บาท
2. วิหารทาน 200 บาท
3. ธรรมทาน 200 บาท
4. หล่อรูปหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

234. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

235. คุณกฤตพร แสงศรี และครอบครัว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 3,100 บาท

236. นายต่อ อินทร อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

237. คุณวนิดา มั่นสุขผล อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

238. นางประชิต ทีปะปาล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

239. นางประชิต ทีปะปาล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 246 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 222 บาท

รวมเป็นเงิน 468 บาท

240. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญครบรอบ 23 ปีแห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 26-27 ก.ย. 2558
2.ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน"พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี" 15 ก.ค. 2559
4.สร้างห้องสมุด " สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"ประจำวัดท่าซุง
5.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
6.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8.ถวายชำระหนี้สงฆ์
9.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
10.ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

241. น.ส.ประภาพร วิชัยพานิชกุล น.ส.ณิชกมล ก้านอินทร์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

242. นายอรรณพ งามเลิศชัย และครอบครัว อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

243. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 60 บาท
2. ทำบุญวิหารทาน 20 บาท
3. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 10 บาท
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

244. พ่อสพโชค งามแสง นางสาวชนิสรา งามแสง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญครบรอบ23ปีแห่งการมรณภาพหลวงพ่อ 200 บาท
2.งานพีธี เททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อ 200 บาท
3.อาคารที่พักปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลทางเลือก 200 บาท
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 200 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ ถวายค่านำค่าไฟฟ้า ถวายภัตตาอาหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

245. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ถวายค่ายาหรือค่ารักษาพยาบาล
12. ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58
13. ตักบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 99 บาท

246. คุณสุพรรณ สายแก้วลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

247. คุณสมภัทร โพธิทัต อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

248. คุณวีรยทธ สุขแย้มศรี อ.หนองแค จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

249. นายสุชาติ เหลืองอ่อน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 จำนวน 200 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จำนวน 200 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 จำนวน 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 200 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 100 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 100 บาท
9 ใส่บาตรวิระทะโย จำนวน 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

250. คุณมานะ ธนชัยวงศ์ และครอบครัว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/9/15 at 07:36

251. นายขวัญชัย ชินวงษ์ และครอบครัว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

252. นายสุริยา ปัญญานะ และครอบครัว อ.เมืองเลย จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 523 บาท

253. นายณัฐฎภพ นายวิศรุต นายกรเอก เจริญพันธ์ นางสา อรทัย ด.ญ.วชิรญาณ์ ฝ่ายคุณวงศ์ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

254. " skytattooart " ปัญญพงศ์ ค.ช.ชนาธิป ชัยภักดี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 180 บาท

255. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ และครอบครัว จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

256. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 50 บาท
2. ถวายใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท
4. สร้างธรรมทานทุกชนิด 20 บาท

รวมเป็นเงิน 540 บาท

257. คุณณัชพักตร์ จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบูรณะวิหารร้อยเมตร 1,000 บาท
2. ร่วมสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
3. ร่วมบูรณะวิหารสมเด็จองค์ปฐม 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

258. คุณภูวนัย บัวอ่อน คุณหยาดพิรุณ สมาธิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

259. นายสมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

260. คุณฐิตาพร และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกประการ

รวมเป็นเงิน 600 บาท

261. คุณฐตโชต ศรีสงห์ชัย และครอบครัว อ. เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 600 บาท

262. lekyimlamai

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

263. คุณอนันญา หาญสมภพ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

264. คุณฉลวย บุญมาก และครอบครัว เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

265. คุณจินตนา ชมภูศรี จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุดใหญ่

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

266. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

267. คุณหนู จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 190 บาท

268. คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

269. คุณภาณุวัฒน์ จิมมาลี จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

270. คุณกุุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิ้พิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 270 บาท
2.เททองหล่อรูปเหมือน "หลวงพ่อฯ " 270 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพฯ" 270 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 540 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 270 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 270 บาท
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 270 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 270 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 810 บาท

รวมเป็นเงิน 3,240 บาท

271. คุณศศิชัญญ์ สิริกุลสิงห์ และครอบครัว อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญครบรอบแห่งการมรณภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อครบรอบ 23 ปี 100 บาท
2. พิธีเททองหล่อรูปแหมือนหลวงพ่อ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรมและ รพ.ทางเลือก 50 บาท
4. ค่าภัตตาหาร 50 บาท
5. เพื่อชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
6. เพื่อปรับปรุงลานธรรม และร่วมสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 50 บาท
7. ตักบาตรวิระทะโย 50 บาท
8. ร่วมสร้างวิหารฯ 5 พระองค์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

272. นางพีรดา จันทร์บาง และครอบครัว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญวันครบรอบ 23 ปี**ในวันที่ 26-27 ก ย 2558 แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 2,000 บาท
2. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ทำบุญค่าน้ำ- ค่าไฟฟ้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

273. พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์ พร้อมด้วย ด.ต.เอกจิตร์ ทองสงค์ นางสมจิตร ทองสงค์ น.ส.อุบลวรรณ ทองสงค์ และ น.ส.อรอนงค์ ทองสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11.ทำบุญรวมทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

274. นายจักรกริช พงษ์อมรพรหม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 300 บาท
2. ค่าน้ำค่าไฟวัด 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

275. นางวารินทร์ พิมล และครอบครัว นางสาวอัมพร ทองกุล อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง)
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

276. ร.ต.ศุภชัย-นางสมยศ-นางสาวไพเราะ สุภาภา นายเชิดชาย ชัยทอง อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

277. thanida.tac

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

278. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

279. คุณศิริเพ็ญ เชิญชัยวชิรากุล เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

280. คุณจิรภัทร จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 25 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

281. คุณไพรรินทร์ นูสารี พร้อมครอบครัว อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

282. คุณสุเรขา คล่องอาษา เขตหนองแขม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

283. นายณัฐวัฒน์ จำปา และครอบครัว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

284. นางอุดมลักษณ์ อาโนลด์ และครอบครัว อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

285. นานทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 100 บาท
2.ถวายเป็นสังฆทาน 100 บาท
3.เงินใส่บาตรวิระทะโย 500 บาท
4.ถวายเข้ากองทุนหรือมูลนิธิวัดท่าซุง 300 บาท
5.ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 100 บาท
6.ทำบุญครบรอบวันมรณะหลวงพ่อ 200 บาท
7.ร่วมทำความสะอาดวิหารแก้ว 100 เมตร 200 บาท
8.ถวายค่ายานพาหนะ 100 บาท
9.สร้างหลวงพ่อพระราชพรหมยานทองคำ 100 บาท
10.ทำบุญปรับพื้นที่ลานธรรม 100 บาท
11.สร้างโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
12.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

286. นายทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 100 บาท
2.ถวายสังฆทาน 500 บาท
3.เงินใส่บาตรวิระทะโย 600 บาท
4.ถวายเข้ากองทุนหรือมูลนิธิวัดท่าซุง 300 บาท
5.สร้างหลวงพ่อพระราชพรหมยานทองคำ 100 บาท
6.สร้างสมุด 100 บาท
7.ทำความสะอาดวิหารสมเด็จองค์ปฐม 200 บาท
8.ถวายเป็นธรรมทาน 100 บาท
9.ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 100 บาท
10.ถวายเป็นวิหารทาน 100 บาท
11.ถวายค่ายายพาหนะ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

287. คุณชัยวัฒน์ สุวรรณสุทธิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

288. นายวาที ศรีโหมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11.สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน
12.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ200 รูปและเป็นเจ้าภาพทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

289. นายนพพร ตรีเจริญ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

290. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 160 บาท

291. คุณประทิน บุญสม เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครบ 23 ปีของการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

292. คุณพยุ จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

293. ครอบครัวชัยยะเพกะ และทากิกาว่า JAPAN

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

294. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58
12. ถวายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
13. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 99 บาท

295. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่น ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยปฏิบัติธรรม สร้างพระ ถวายพระสงฆ์ ทุกวัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

296. คุณวุฒิสิทธ์ เจริญธนากุล และครอบครัว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. ถวายชำระหนี้สงฆ์
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
6. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

297. นางสี ไพแก่น พร้อมลูกหลาน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

298. คุณกรรณิการ์ ลภัสไพบูลย์ อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

299. คุณบัญชา สรรพสมิทธิ และครอบครัว จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

300. คุณวรวุฒิ คุณสิริพร ชัยสมพงษ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 1,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

301. นายสนั่น นางจินดา น.ส. ณัฐนันท์ ด.ญ. ณัฐชา ด.ญ. สิริณัฎฐ์ และ ด.ช. ณัฐภัทร จตุวงษ์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
2. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
4. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
5. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 50 บาท

รวมเป็นเงิน 450 บาท

302. นายณฐนนท ศิริสาคร จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
3. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

303. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

304. คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

305. คุณวิระพัฒน์ จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 90 บาท

306. นายชนทัช พงศ์ภคบุตร และครอบครัว อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,009 บาท

307. น.ส. ชนิดาภา น.ส.อุษณี แหลมสัก จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

308. นายภานุพันธ์ ญาณเวทย์สกุล เขตมีนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง ปี 2558

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

309. นายสว่าง นางรุ่งนภา แสงเรือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

310. นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์ และครอบครัว อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

311. คุณชวิศา ภู่บัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญค่าอาหารพระ 100 บาท
2.ทำบุญค่าวิหารทาน 100 บาท
3.ทำบุญค่าไฟค่าน้ำ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

312. คุณชัญญานุช ดนุนันทวงศ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

313. คุณกิตติพล ผิวงาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. ถวายชำระหนี้สงฆ์
3. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 30 บาท

314.แม่ชีลัดดาวัลย์ กุญชรชัย อ.เมือง จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

315. คุณอำนาจ ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

316. นายรังสรรค์ วิศัลยางกูร และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 20,000 บาท
2. ทำบุญรวมทุกอย่าง 3,009 บาท

รวมเป็นเงิน 23,009 บาท

317. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ถวายเงินค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
12. ใส่บาตรวิระทะโย
13. ทำบุญบวชพระหมู่ประจำปี ธ.ค. 58

รวมเป็นเงิน 99 บาท

318. คุณ aey_pangpong อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 20 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
8.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
9.ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

319. ครอบครัวป้อมประภา และญาติ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 310 บาท

320. นายเดชาธร สัตถาพร และ นางจีรกนก สัตถาพร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 250 บาท
2. วิหารทาน 250 บาท
3. ธรรมทาน 250 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

321. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 10 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

322. น.ส.ศรัญญา ศิริจันโทภาส อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 20 บาท
2. วิหารทาน 20 บาท
3. ธรรมทาน 20 บาท
4. สังฆทาน 20 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

323. ร.ต วัฒนชัย มนตรี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

324. คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

325. คุณปรียาภรณ์ รัตนยานนท์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

326. คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานครบรอบ 23 ปี แห่งการมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 26-27 กันยายน 2558 5 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 5 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 5 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 5 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 5 บาท
11. ทำบุญทุกอย่าง 10 บาท
12. ใส่บาตร "วิระทะโย" 120 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

327. นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดง และครอบครัว จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

328. นายนิกร จรูญพันธุ์ BRUNEI DARUSSALAM

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวันออกพรรษา-วันตักบาตรเทโว 500 บาท
2.ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ลานธรรมและบริเวรรอบอาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 500 บาท
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ 100ปี 500 บาท
4.สร้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจำวัดท่าซุง 500 บาท
5.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 500 บาท
6.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
7.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 500 บาท
8.ถวายค่าภัตตาหารพระ 500 บาท
9.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 250 บาท
10.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

329. นายพรเทพ แสนภูวา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ"วิระทะโย"
2. ทำบุญ"ชำระหนี้สงฆ์"
3. ทำบุญ"ถวายสังฆทาน"

รวมเป็นเงิน 600 บาท

330. นายชัยณรงค์ โยชนะ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
3. สังฆทานพระพุทธ 900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

◄ll กลับสู่สารบัญ