ภาพ...งานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เพื่องานมรณภาพของหลวงพ่อ วันที่ 19 ก.ย.58
webmaster - 21/7/08 at 18:10

ภาพ...งานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เพื่องานมรณภาพของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 18/9/15 at 15:26

ภาพ...เตรียมงานพุทธาภิเษก
ก่อนงานการมรณภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


พุทธาภิเษกในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
โดยกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐น. พระสงฆ์เริ่มทำพิธีโดยสวดอิติปิโสตามกำลังวันเสาร์ คือ ๑๐ จบพระภิกษุช่วยกันกางเต้นท์ งานพุทธาภิเษก
ช่วยกันล้างพื้นโบสถ์งานพุทธาภิเษก

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 20/9/15 at 22:05
พระภิกษุและนักเรียนพระสุธรรม ฯ ล้างพื้นหน้าวิหารแก้ว เตรียมงานหลวงพ่อ


◄ll กลับสู่สารบัญ