รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558
webmaster - 15/11/15 at 07:55

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 25581. คุณส่งศักดิ์ คำรินทร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

2. คุณวัฒนา ญาณปัญญา และท่านพ่อ ท่านแม่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3. นายพิเชฏฐ์ และนางนิตยา ชนินทยุทธวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
2. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

4. นพ.ผจงพล-นางสมพิศ สุวรรณบูล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุงปี วันที่7-8พฤศจิกายน พ.ศ.2558

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

5. คุณลภัสรดา และครอบครัว จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

6. คุณอชิตพล มะโนรมย์ และครอบครัว เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

7. คุณรสรินทร์ ปานขาว และหมู่คณะ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

8. คุณโสภิดา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

9. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

10. นายโยธิน บรรทจิตร์ และครอบครัว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทุกอย่างในงานทอดกฐินสามัคคี วัดท่าซุง ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

11. คุณนพพร จารุภุมมิก อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"ท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 600 บาท

12. คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

13. นายพนาวรรณ กะการดี นางสาวอภัสรา บัวดก และครอบครัว อ. เดชอุดม จ .อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

14. คุณวสุวันทน์ และครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

15. น.ส.ศุภนิมิต อินบรรเลง น.ส.ดวงตา กุวากิจ นายก้องเกียรติ กุวากิจ กทม.
ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

16. ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ บรรเรียนกิจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากบาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

17. กลุ่มออมบุญ และกัลยาณมิตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

18. นางรสกร ประวิเศษ เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

19. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช. จอมทัพ ปิ่นทอง อ.เมือง จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายเงินใส่บาตรวิระทะโย 160 บาท
2. ทำบุญ สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 70 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

20. นายเทิดศักดิ์ งามเถื่อน เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายค่ากฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

21. นายธวัชชัย ชยาวนิช และครอบครัว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

22. คุณนาวี และครอบครัว จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

23. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

24. คุณอัณน์ฉัตร ภูวนาถวรกิตติ์ จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

25. คุณภูทิตร์-ชนัฐตา เอี่ยมเมธา เขตลาดพร้าว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

26. นางภูริตา แซ่้คิ้ว น.ส. อักษรสอางค์ แซ่ก๊วย นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย นาง จินดา และ ด.ญ.สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 2,000 บาท
2. ทำบุญถวายค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
3. ทำบุญค่้่่าน้ำค่าไฟและชำีีระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานและทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 200 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

27. คุณกิตติพล ผิวงาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 52 บาท

28. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่น ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยปฏิบัติธรรม สร้างพระ ใส่บาตร "วิระทะโย" ถวายพระสงฆ์ ทุกวัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

29. คุณโสภิดา คุณอารีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

30. คุณจิตพาชื่น มุสิกานนท์ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง 700 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. เงินใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

31. แม่ทอง-กสิณแสง-สุภาพร ชวนคิด อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐิน 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

32. airyoucon

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบวชพระทุกๆองค์ 700 บาท
2. ถวายอาหารเลี้ยงพระ 260 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 400 บาท
4. ทำบุญธรรมทาน 200 บาท
5. ทำบุญวิหารทาน 200 บาท
6. ทำบุญทุกๆอย่าง 650 บาท
7. ทำบุญกฐิน 630 บาท

รวมเป็นเงิน 3,040 บาท

33. ส.อ.เจริญพร - สุดารัตน์ กรมโพธิ์ และครอบครัว อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

34. คุณรุ่งดาว หินแสง และครอบครัว จ.สิงค์โปร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสังฆทาน 150 บาท
2. ร่วมบุญวิหารทาน 150 บาท
3. ร่วมบุญธรรมทาน 204 บาท

รวมเป็นเงิน 504 บาท

35. คุณกฤตภาส บุญรอดรักษ์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 12,599 บาท

36. คุณธนภณ เลิศมณีทวีทรัพย์ และคณะ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินประจำปี 2558

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

37. คุณกิตติภัค ปนะทีป ณ ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ลานธรรม งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อวัดท่าซุง สร้างห้องสมุด. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ ถวายค่าน้ำค่าไฟ ถวายภัตตาหาร ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

38. คุณชญาดา เก้าเอี้ยน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 100 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

39. คุณจุฑาภรณ์ กีรติชีวิน จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8.ทำบุญวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

40. นายอภิชัย คงเสรีพงศ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ 100 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท
4. ทำบุญทุกอย่าง 100

รวมเป็นเงิน 400 บาท

41. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง 7-8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

42. นางศิริพร แสงคร้าม นายณฬส ธรรมทะนง นายณัฐวุฒิ แสงคร้าม น.ส.จุฑาทิพย์ แสงคร้าม น.ส.ผกาวรรณ แสงคร้าม ด.ช.จักรกฤษณ์ แสงคร้าม ด.ช.ทศพล ธรรมทนง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2.ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8.ถวายค่าภัตตาหาร
9.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

43. นางสาว พัฒนีย์ มูลเชื้อ นางสาวครองศิริ ตันเฮง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 500 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
3. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

44. อนุชิต ศรีวิโรจน์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 1,000 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า และ ถวายค่าภัตตาหาร 1,000 บาท
3. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

45. คุณศุภชัย บาลโสง และครอบครัว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

46. คุณปริญญา วิศวนาวิน และคุณธนาพร แก้วประการ อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,300.55 บาท

47. คุณณัฏฐชัย เชื้อคำ อ.ท่าลี่ จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 250 บาท
2. ธรรมทาน 50 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

48. คุณอังศุมาลิน และครอบครัว คุณเกศวดี และครอบครัว คุณนัชชา เพชระบูรณิน และครอบครัว คุณสุวรรณภา โสชู และครอบครัว คุณคมคาย พิมพ์ดีและครอบครัว คุณสุวินันท์ มีเณร และครอบครัว คุณอริยภัทร์ และ ดช.ปุณยธิษณ์ เกสรทอง คุณ นพวรรณ พุ่มเกษร และครอบครัว คุณวัญรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ และครอบครัว คุณภคพร เพชรอยู่ และครอบครัว คุณปุ้ย และครอบครัว คุณจารุวรรณ นวลทูล และครอบครัว คุณพัชรี ศรีเทศ และครอบครัว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

49. นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดง และครอบครัว จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

50. นายอัคพงศ์ ภักดี เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

51. คุณจีระพล วิสระพันธุ์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง 100 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

52. ด.ญ.พัฒน์นรี นุชิตศิริภัทรา และครอบครัว เขตสวนหลวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

53. คุณสุพัชฌาย์ เลิศอำไพพร เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556

รวมเป็นเงิน 120 บาท

54. นางกัลยกร ดวงรัศมี และครอบครัว เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

55. นายเลอยศ ดญ.ศริญญาทิพย์ ประสิทธิโศภิน อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 236 บาท

56. นางสาวสุมนทรา ใจดี และครอบครัว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ตักบาตรวิระทะโย 401 บาท
2.สร้างวิหารทาน 49 บาท

รวมเป็นเงิน 450. บาท

57. นางวิภาดา ท้าวประยูร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

58. คุณแม่บัณพร-คุณโชติรส โชติมณีรัตนสิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 200 บาท
2. ทำบุญรวมทุกอย่าง 40 บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท

59. คุณวรรณิภา สุขมากอนันต์ เขตมีนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 1,000 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 300 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 500 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 200 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 500 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 300 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

60. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และ ครอบครัว นางบุญธรรม จอกแก้ว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 102 บาท

61. นายโอภาส รัตนศิลป เขตหนองจอก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

62. ลูกหลวงพ่อ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

63. นายขวัญชัย ชินวงษ์ และครอบครัว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

64. ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พ.ย 2558 1,000 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

65. คุณกษมาลักษณ์ เจริญผล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พ.ย 2558 1,000 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

66. คุณอิทธิกร ชีวาวิชญ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทอดกฐิน
2. ค่าน้ำไฟ
3. ค่าอาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

67. พ.อ.หญิง กอบกุล อุมรินทร์ เขตดุสิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

68. คุณถวัลย์,วัชราภรณ์ คุณกัมปนาท คุณสิริวิชญา อิทธิธรรมากุล อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 220 บาท

69. คุณสมชาย ม่วงอ่อน อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

70. คุณปฐม คุณวันทนา พัวพันธ์สกุล และคณะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

71. คุณสามารถ ประจวบสุข และครอบครัว คุณลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

72. คุณนิพพิชฌน์ โพธิพัฒน์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

73. คณะสะพานบุญ เขตราชเทวี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

74. คุณพิสิทธิ์ วิจิตรานุวัตร อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 2,110 บาท

75. นายเฉลิมชัย นางแสงอรุณ นายรัชพล นายธนวัฒน์ ธาราศิริ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 500 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
4.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

76. คุณอารีรัตน์ คุณโสภิดา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าไฟฟ้าวัด 200 บาท
2. ถวายค่าน้ำวัด 200 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

77. ด.ญ.วรัญญา เทพพิทักษ์ อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

78. นาย เทพพิทักษ์ แข็งขัน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 250 บาท

79. นายสุนัย ดำหนา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 50 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
4. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

80. คุณอรุณีอารีรักษ์ คุณวีรวัฒน์ ฤทธิธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

81. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง 7-8 พฤศจิกายน 2558
2. ถวายสังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

82. คุณทศพล งามจิตร์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 400 บาท

83. นายวิวัฒน์ แก้วประภัสสร นางสาวสุปราณี สุริยะจันทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รวมเป็นเงิน 600 บาท

84. คุณประทีป ศรีสูงเนิน คุณนุชนรินทร์นัทธ์ ศรีสูงเนิน คุณปิยวัตร ราษฎร์ภักดี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

85. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 180 บาท

86. คุณณิชาพร คุณสุทธินนท์ ชื่อสุธรรม อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

87. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 10 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

88. นายสุพรชัย ขุนภิบาล และนางสาวกรรณิการ์ วามือ อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 20 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. ถวายชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท
11.เงินวิริยะทะโย 329 บาท
12.ถวายเป็นสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 909 บาท

89. นายกิตติ-นางอุฬาร-น.ส.โชติกา มีมะโน นายประยูร-นางอุดม หล่อศรีแสงทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 200 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท
9. ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

90. คุณวิชัย แสนภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

91. คุณจิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 25 บาท
2.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

92. คุณศิริธน ไชยเสนา คุณจริยา ปัญญาสกุลชัย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

93. คุณรอบทิศ ไวยสุศรี เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

94. คุณดวงกมล-สุปราณี-ลัดดา-สุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ คุณอรพลิน-กชพร-อภิชาติ-ณิชมน จรรยาสุขเกษม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
งานกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 550 บาท

95. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

96. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 200 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
3. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
4. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
7. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
9. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
10. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
11. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

97. นายมารวย ทัพศิริ และญาติธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 113 บาท

98. คุณนภา บุบผาเดช อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

99. คุณธนิกา สิงหราชวัลลภ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 300 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 300 บาท
3. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

100. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 20 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 20 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

101. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

102. นายวิษณุ เสนหอม พร้อมครอบครัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 500 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 25 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 25 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 25 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

103. คุณพ่อประเสริฐ - คุณแม่จรรยา - น.ส.นริสา - น.ส.กรณาธิป - นายสมเจตน์ สุขรังสรรค์ เขตหนองจอก กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง ปี 2558

รวมเป็นเงิน 11,111 บาท

104. คุณณธนัท รักพงษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

105. นายวิทวัส บุตรต๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทอดกฐิน วัดท่าซุง 2558
2.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

106. นายธนจักร นาคใหม่ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

107. นายพิชิต นางเพ็ญศรี ดาสา พร้อมด้วยญาติ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

108. น.สพ. สุรเชษฐ์ - อรวรรณ สิทธิหล่อ และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 1,055 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 1,790 บาท
3. ทำบุญสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,345 บาท

109. นายชัยยพล พุทธามนต์สิรี และ ครอบครัว เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐินในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

110. กองบุญรวมชุมชนมโนมยิทธิฯ (บัญชีวิระทะโย) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 800 บาท

111. นายสมเดช นางบุญเรือน นายอัฐวุฒิ น.ส ชุติมา - สนิทใจ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

112. นายปอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9 ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

113. คุณพัชรา จุ่นพิจารณ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน 300 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

114. นาย บรรเจิด โสพัฒน์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

115. ครอบครัว พิลาคงเดชากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐินวัดท่าซุง 100 บาท
2. ปรับปรุงลานธรรม 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

116. นายธกร ด.ญ. ปทิตตา น.ส. พนิตนาฎ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 900 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3. ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท
4. ทอดกฐิน วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 200 บาท
5. ถวายภัตราหาร 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/11/15 at 07:56

117. คุณสกล สุพันธ์พงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน
2. ทำบุญวันออกพรรษา
3. หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ
4. พิพิธภัณท์สมบัติพ่อให้
5. อาหารพระภิกษุ
6. ค่าน้ำค่าไฟ
7. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

118. คุณศราวุธ ทองนาคะ และคุณนพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 60 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 60 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 60 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง 60 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) 60 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 60 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 60 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 60 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

119. นายปวเรศ มีวงษ์ และครอบครัว อ.หนองแค จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

120. คุณวัชนี. ไรมาลี และครอบครัว อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน 1,300 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
3. ภัตตาหาร 200 บาท
4. รวมทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

121. นางจันทร์ตา แสนคำ อ.ลอง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

122. คุณประศาสน์ ก้องสมุทร จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

123. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 100 บาท
2. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

124. คุณธรรมนูญ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

125. คุณภัสณุภา ทนุสินธุ์ และครอบครัว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

126. คุณเก๋ เขตคลองสาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

127. น.ส นงนภัส เจริญรักษ์ เขตสวนหลวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน วันที่ 8 พ.ย 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

128. คุณวศิน ทรรศนสฤษดิ์ เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

129. นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

130. คุณพรหมณฐ ศุขปลื้มลักษมี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

131. นายจรัล สุภากาศ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

132. เด็กหญิงรัญช์ริศา ดาสาพร้อมด้วยญาติ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

133. คุณหัตสกมล ทองมน และสำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 700 บาท
2. และอื่นๆทุกอย่าง 430 บาท

รวมเป็นเงิน 1,130 บาท

134. คุณแพน ลิขิตชัชวาลกุล เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

135. นายธันย์ปพัชร เมธาชัยกรณ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร
11. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

136. คุณภากร วันเพ็ญ ระย้า กาญจนสาคร จ นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 200 บาท
2. ทำบุญรวมทุกอย่าง สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

137. คุณสิริวัฒก์ สัมมานิธิ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทอดกฐิน 100 บาท
2. ภัตตาหาร 100 บาท
3. วิหารทาน 100 บาท
4. หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ50 พระพุทธรูปกฐิน 50 บาท
5. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

138. นายธนวัฒน์ แจ้งสว่าง และครอบครัว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง 7-8 พ.ย.58

รวมเป็นเงิน 200 บาท

139. นางเหมพรรณ ด้วงดำ นายเพทาย ด้วงดำ นางสาวนวรัตน์ ด้วงดำ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง ปี 2558 90 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
4.อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้ 50 บาท
5. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" จำนวน 50 บาท
6.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - ค่าภัตตาหาร จำนวน 60 บาท
7.ร่วมทำบุญก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และมีการปฏิสังขรณ์ภายในวัด จำนวน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

140. คุณภูกิจ เล้าจีรัณกุล และคุณธนิษฐา จิรัฐิติกาล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

141. นายชุมศักดิ์ แซ่เฮ้า อ.เบตง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

142. คุณภาณุพงศ์ ยุทธโยทัย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

143. คุณโสภา ลีพรหมมา อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 500 บาท
2. ร่วมทำบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอกขึ้นไป 500 บาท
3. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ 50 บาท
4. ร่วมทำบุญถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

144. คุณสมิทธ์ ลีพรหมมา อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 500 บาท
2. ร่วมทำบุญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอกขึ้นไป 500 บาท
3. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ 50 บาท
4. ร่วมทำบุญถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

145. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

146. คุณกฤษฐิพงษ์ จงก้องเกียรติ เขตสาทร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

147. นายพงษกร คลังภูเขียว และน.ส.ดารณี ภาชีวัน พร้อมครอบครัว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.บูชาผ้าไตรเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดท่าซุง 200 บาท
2.ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท
3.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

148. คุณวิโรจน์ ไชยมโนวงศ์ และครอบครัว เขตบางบอน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 2,980 บาท

149. คุณภณ ทองไพฑูรย์ คุณสุดาพร ลือหทัยโอภาส เขตวัฒนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินสามัคคี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

150. น.ส.ภาวิณี ชูเกษม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง 7-8 พ.ย.2558

รวมเป็นเงิน 309 บาท

151. จ.ส.อ.วงศ์ชยุตม์ สุวรรณมาโจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุงแลสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

รวมเป็นเงิน 300 บาท

152. คุณชลิต ตันติกฤตยกุล อ.ผาขาว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

153. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง ปี 2558 จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

154. คุณชัยธัช สวัสดิ์พาณิชย์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100.09 บาท

155. คุณดารารัตน์ อาเรนส์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

156. คุณประชิต ทีปะปาล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 209 บาท
2.สังฆทาน 209 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป 209 บาท
4.ชำระหนี้สงฆ์ 109 บาท

รวมเป็นเงิน 736 บาท

157. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3.ตักบาตร วิระทะโย
4.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 400 บาท

158. นาง เบญจวรรณ -นายวีรยุทธ สุขแย้มศรี จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

159. คุณณัฐวุฒิ จันคะนา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1500 บาท

160. คุณธนิษฐา จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

161. คุณศศิคุณงาม พงศ์ศีลวัตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

162. คุณอาคม จักรนารายณ์ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

163. คณะครูห้องการเงินโรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,542 บาท

164. คุณพูนศักดิ อรุณญาติ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

165. น.ส.อัญคณางค์(สายรุ้ง) คำแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวันที่7-8พย2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

166. คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินกฐินและทำบุญทุกอย่างของวัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

167. คุณอานุภาพ นิยะโมสถ คุณนันท์นภัส สระบงกช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

168. นายวรวิทย์ สวนจันทร์ และครอบครัว จ. ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญกฐิน วัดท่าซุง 100 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

169. คุณเตชทัต เรืองธรรม เขตบางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

170. นายยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้วและครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

171. คุณโสภิดา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 210 บาท

172. ร.ต.วิรัตน์ ฟุ้งเจริญกุล จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 7-8 พ.ย.58

รวมเป็นเงิน 200 บาท

173. นางนวล หริตา และครอบครัว อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 280 บาท

174. นายปิติ นิยมสำรวจ นางทองศรี ทาจ๋อย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

175. นายวิภพ ยลสุริยัน และนางสาววีณา แววแสนรัตน์ อ.เบตง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

176. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย. จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

177. พระสุขสันติ์ สุขิโต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

178. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 30 บาท
2. กฐินวัดท่าซุง 20 บาท
3. ทำบุญรวมทุกอย่าง 20 บาท
4. บวชพระธุดงค์กรรมฐาน 20 บาท
5. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

179. คุณปาริชาต สุนทรนนท์ และครอบครัว พร้อมด้วย คุณวัลภา จันสีนาก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 280 บาท
2.ทอดกฐินวัดท่าซุง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

180. คุณอำนาจ-สุภาพ ปุญญปภากุล และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 1,300 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 20 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 20 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 40 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

181. ครอบครัวสุทธินลินพงศ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

182. นายสุริยา ปัญญานะ และครอบครัว อ.เมืองเลย จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

183. คุณพัฒน์ปพงษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

184. นางวนิดา มั่นสุขผล อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500.01 บาท

185. คุณงามพิศ เรียมนัดถุ์ และ คุณเกื้ออนันต์ เนียมนัดถุ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200.99 บาท

186. ครอบครัววงศ์ปการันย์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินวัดท่าซุง พ.ย. 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

187. นางอิสรีย์ นายสุพลชัย นายอนพัทย์ นายศิกวัส แพงมา เขตคลองเตย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

188. นายนิพนธ์ สินพิศุทธิ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

189. นายเกียรติศักดิื สวนกุหลาบ จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

190. คุณสิริพงษ์ ก๋งพญา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 2558

รวมเป็นเงิน 700 บาท

191. คุณณัฐณัญฐ์ ขวันพานิจ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

192. คุณณัฐพงศ์ มัคครากุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

193. คุณศิริพล ลำดวน และครอบครัว จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 110 บาท

194. คุณเบญจวรรณ์ ดวงศรีแก้วพัชรี และครอบครัว จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

195. คุณจิตรวรรณ ชุ่มใจ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง 50 บาท
2. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 50 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
4. ใส่บาตร วิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

196. นายชูชาติ วิชิต อ.พาน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 300.19 บาท

197. คุณเก๋ เขตคลองสาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

198. นายดนัย วงศ์วรี จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
บุญกฐินวัดท่าซุง 7-8 พ.ย. 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

199. คุณนุชจรีย์ กชเดชา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

200. นายเชิดชาย ชัยทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัด วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

201. คุณกสิณพงศ์-ไตรดาว-ทอรุ้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

202. คุณอนวัช แสงสว่าง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก งานกฐินวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ปี 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

203. คุณราตรี บุยยนต์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

204. นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

205. นางวรรณี นางสาวบงกชรัศม์ จันทรวงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 7-8 พ.ย. 58

รวมเป็นเงิน 180 บาท

206. นางสาวบงกชรัศม์ จันทรวงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

207. นางธนพรรณ-น.ส.ญาณิศา วงศ์วิทยวณิช อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

208. คุณภัทรา ชัยยะ กชพร จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

209. นางจุไร กลัดทอง นายเสริมวงค์ ชนาชน นายธเนศ กลัดทอง และ น.ส. ณิสานาถ กลัดทอง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

210. ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

211. คุณจันทรมาส สาณะเสน คุณกมลลักษณ์ วิภัติภูมิประเทศ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 200 บาท
2.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 75 บาท
3.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 75 บาท
4. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 75 บาท
5. ถวายค่าภัตตาหาร 75 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

212. พ่อยืน นุมัติ แม่อุไรวรรณ นุมัติ คุณมนตรี นุมัติ คุณชญารัตน์ นุมัติ คุณมณฑรัตน์ นุมัติ คุณอัครพล เชิดชู คุณวาสนา เชิดชู 500 บาท น้องสรัลชนาพร เชิดชู น้องนันท์ณภัทร เชิดชู น้องอริสรา เชิดชู คุณท้อปตระการ ร้องเสียง คุณพัฒนา นุมัติ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 5,500 บาท

213. ผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และครอบครัว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญต่อยอดกฐินวัดท่าซุง ปี 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

214. คุณพ่อสัมพันธ์ ชูชาติ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นางแสงอรุณ ชูชาติ และครอบครัว อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

215. คุณธีระบูรณ์ คุณอนงค์นาถ คุณธนพล หมื่นสังข์ เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง ปี 2558 200 บาท
2.ร่วมผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก4ศอก 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

216. นายสุริยา ปัญญานะ และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินปี 2558

รวมเป็นเงิน 40 บาท

217. นายนักรบ ศูนย์กลาง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

218. นายขจิต อดุลย์ฐานานุศักดิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,000.29 บาท

219. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 10 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

220. คุณดวงใจ บรรจงรักษา นายจตุพร สุขอุดม และครอบครัว อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

221. คุณชื่นกมล สิงห์สถิตย์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

222. คุณธัญลักษณ์ รัตถภูมิ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน 400 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

223. นายสหภัส แก้วอินตา และ น.ส.กัลญ์รวี บัณฑิตย์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน 7-8 พ.ย. 58

รวมเป็นเงิน 500 บาท

224. นางสาวเฉลิมศรี พัฒนา และครอบครัว อ.เมือง จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

225. mossreadingcamp

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

226. นางสาวดรรชนี แก้วทอง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 800 บาท

227. นายสุุธรรมชัย บรมเกียรติคุณ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

228. คุณนรากร สุรเมธางกูร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 3,497.51 บาท

229. คุณปฏิพัทธ์ คุณศรีสุราง คุณนภัทรสรณ์ ชูเหล็ก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

230. นายหนู นางเสริม พ.ต เยี่ยม จันทรวงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน 100 บาท
2. ผาติกรรมพระหน้าตัก 4 ศอก 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

231. คุณสานนท์ แก้วอบเชย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน 2558

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

232. นางพีรดา จันทร์บาง และครอบครัว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

233. Kridsada จ.สกลนคร


ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

234. น.ส. สิริพร พุฒิกรวงศ์ศรี เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 40 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 20 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

235. นายธนันต์ รักจันอัด น.ส.กรชศา ปภาวีอัครยา และ น.ส.พรพิมล สินธีรภาพ น.ส.ดุษฎี เทพทอง เขตดุสิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

236. wnanaknon กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

237. คุณเก๋ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

238. นายเกียรติพันธ์ เทพพิทักษ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

239. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ

รวมเป็นเงิน 159 บาท

240. คุณนิพนธ์ บุตตะวงค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง 108 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 51 บาท

รวมเป็นเงิน 159 บาท

241. คุณยุทธกาญ แม่เกษร พ่อวิวัฒน์ ด.ญ.เกตุสิรินธร คำมุกชิก น.ส.ฉันทนา ด.ญ.ยุวรรณธดา ด.ช.ชาคริต สิงภา อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

242. นายรณกฤต พุฒิประภา (และครอบครัว) อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

243. คุณประไพภรณ์ คุณวีรชน ยาวะโนภาส และครอบครัว อ.เมือง จ.ยโสธร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง วันที่ 7-8 พย.58 200 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
4. สังฆทาน 100

รวมเป็นเงิน 500 บาท

244. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 10 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 150บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท

245. นางรัสรินทร์ พชรโพธิ์เจริญ และครอบครัว พชรโพธิ์เจริญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน ปี 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

246. คุณกิตติ. สิริศรีสัมฤทธิ์ เขตบางบอน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

247. นายวัฒนา ปัญญาดี อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

248. คุณนิภาภรณ์ สมุทร และครอบครัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 200 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. ถวายค่าภัตตาหาร 400บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/11/15 at 07:59

249. คุณธนิตดา เลิศลอยกุลชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง 200 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 100 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) (00 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 100 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

250. นายภาณุ ปาพันธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
บุญกฐิน สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

251. นายกำพล อกอารีย์ และชูใจวงศ์อินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญถวายสังฆทานงานกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

252. คุณปาราเมศ แผ่นสุวรรณ อ เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน 400 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

253. คุณนนทิชัย ด้วงอิ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินปี 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

254. นายไชยยันต์ พันธ์สิทธิ์ และและครอบครัว พี่น้อง ญาติทั้งหมด อ.เมือง จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

255. คุณพัชรี บริพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง7-8 พ.ย.58 100บาท
2.ถวายค่าน้ำ-ค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

256. นายวรัญญู วงษ์สวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง 1,000 บาท
2.สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 100 บาท
3.สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก 100 บาท
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5.ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
6.ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

257. นายประสงค์ วันชัยจิระบุญ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

258. พ.จ.อ.โยธิน บรรทจิตร์ นางธัญญลักษ์ บรรทจิตร์ น.ส.บุรินธริณี บรรทจิตร์ ด.ช.ปณิธานันฐ์ บรรทจิตร์ และครอบครัว จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างในงานทำบุญวันทอดกฐินวัดท่าซุง วันที่ 7-8 พ.ย. 58

รวมเป็นเงิน 300 บาท

259. คุณวรภพ ตรีศิริโชติ และครอบครัว อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 200 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
3 งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 25 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 25 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 25 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

260. บ้านสำราญบุญ และ แสนคำ รวมหมู่คณะ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเจ้าภาพกฐินสามัคคี

รวมเป็นเงิน 600 บาท

261. นายวิรัชสัณห์ นางเสาวลักษณ์ ด.ญ.พิมพ์บุญ อุทัยรัตน์ อ.กะปง จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินปี 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

262. คุณปภพทีปรักษพันธุ์ และครอบครัว จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทอดกฐิน ปี 2558 200 บาท
2.สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อฯ ครบร้อยปี 100 บาท
3.ถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4.ถวายค่าภัตตาหาร 100บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

263. คุณลูกจันทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

264. น.ส.ปุญญาพร บุญปลูก จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญกฐิน
2. สร้างพระพุทธรูป
3. สังฆทาน
4. ชำระหนี้สงฆ์
5. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

265. นายธเนศเมธาทีปต์ เชื้อวงษ์บุญ อ.นาหมื่น จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

266. นายไพศาล ควรหัตถ์ และครอบครัว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินสามัคคี 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

267. นายพจน์ปรีชา โอฬารฤทธินันท์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

268. คุณภัทรภณ ตั้งโต อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

269. นายพงศธร มังคละ และครอบครัว อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

270. คุณสิงขร ภุมรินทร์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

271. นายสุพิชฌาย์ มีสุขเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,520 บาท

272. นางบุปผาสวัสดิ์ผล นางสาวพิกุล เพ็ชรประเสริฐ และครอบครัว จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 100 บาท
2. ร่วมทำบุญในงานกฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

273. คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ และครอบครัวทุกคน เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

274. คุณณฐวัฒน์ ชื่นฤดี และคุณธัญภา เตชาภานุนนท์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐิน 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

275. คุณสุทธิชัย จงฤกษ์งาม เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

276. คุณสรวงนัส คุ๊ก เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุงปี 2558 100 บาท
2.ร่วมบุญผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก4ศอก 100 บาท

รวมเป็นเงิน200 บาท

277. คุณสุธีพงศ์ ศรีธรรมวิมุต จ.อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

278. คุณกฤตติกา คุโณภาสวรกุล เขตสาทร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

279. คุณลัญฉ์ อุไรพงษ์ จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

280. คุณสุนันท์ ลือเกียรติบัณฑิต เขตคันนายาว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

281. น.ส.วิโรษณา นิวบุตร จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน ค่าน้ำค่าไฟภัตตาหาร และทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

282. นายวชิรวิชญ์ ฐิติมหาอริยสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 210 บาท

283. ครอบครัวสุเมธินทกุล และครอบครัวพิมพ์พจน์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

284. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 10 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 10 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 10 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 10 บาท
11. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
12. ทำบุญทุกอย่าง 10 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

285. คณะบุญถวายพระ เขตธนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างสำหรับงานกฐินของวัดท่าซุงประจำปี 2558

รวมเป็นเงิน 4,500 บาท

286. นายชัชวาล สุทธิลักษณ์ และนางไพบูลย์ สุวิจิต และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

287. นายนิเวศน์. วิเศษไชยศรี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

288. นายจตุพร องอาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

289. น.ส.ศิริรัตน์ ตุ้มพันธุ์ และ นายโอภาส รานไพร เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

290. คุณนิพล ศรีทรัพย์พานิช เขตราชเทวี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกฐินท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

291. พระอำนาจ สุวฑฺฒโน(วิสัย) เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

292. นายพรเทพ แสนภูวา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญ"ทอดกฐิน"
2. ทำบุญ"วิระทะโย
3. ทำบุญ"ชำระหนี้สงฆ์"
4. ทำบุญ"ถวายเป็นสังฆทาน"

รวมเป็นเงิน 280 บาท

293. คุณแม่สุรางค์รัตน์ และนายกชณัช พัชรพรกุลชญา อ.เมือง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 200 บาท

294. คุณรุ้งนภา คันธิยะรัตน์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

295. นายชาลี เอี่ยมพงษ์ และ ดุณอัญชลี เล็กวิกรม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญผ้ากฐิน 2 ผืนๆ 200 บาท
2. ทำบุญกฐิน 1000บาท

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

296. คุณณรงกร ประกอบวรการ และ คูณดนัย ประกอบวรการ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินสามัคคี ปี 2558

รวมเป็นเงิน 10,200 บาท

297. นางสาวพรพิไล กิติรัตน์ตระการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 459 บาท

298. นายจักรพงษ์ แสนโพธิ์ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระพุทธรูปและวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

299. นายชัชชล แสงอรุณ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 50 บาท

300. นายวิทยา อุทัยหงษ์ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญกฐิน 500 บาท
2.ทำบุญผ้าไตร 200 บาท
3.ทำบุญสบง 100 บาท
4.ทำบุญรวมทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

301. คุณณัฏฐิตา คุณยุทธ คุณสุทธิ คุณนิตทิยา คุณพัสกร สมคิด คุณกิตติทัต น.ต.ท.ภาวัต พรหมรักษา พ.ท.วิเชษฐ พฤกษาชีวะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญกฐินทุกอย่าง
2. วิหารทาน,ธรรมทาน,สังฆทาน,พระพุทธรูป
3. น้ำ-ไฟฟ้า
4. ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

302. ครอบครัวธรรมนิรัต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

303. คุณวงศ์วริศ จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

304. น.ส.ณิชชา เปรมานุพันธ์ และ ด.ญ.กีรติกาญจน์ เปรมานุพันธ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 500 บาท
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ณ วัดท่าซุง(ประจำปี 2558) 500 บาท
3. ทำบุญถวายสังฆทาน(ชุดละ500บาท 3 ชุด) 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

305. พ่อพรหม แม่พร้อม สายแก้วลาด และลูกหลาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 5,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์งานกฐินวัดท่าซุง 5.000 บาท
3. ทำบุญรวมทุกอย่าง 10,000 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

306. คุณปัทมา โชควิวัฒนวนิช และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง
2. ปรับปรุงพื้นที่ลานธรรม

รวมเป็นเงิน 1,501 บาท

307. นายปิยนนทร์ ปทุมทิพย์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

308. 邱志杰qiūzhìjié อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐินวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

309. คุณอังคณา พิมพา และญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

310. คุณปริญศิลักษณ์ ศศิจันทวากร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

311. คุณทิวารัตน์ ปัญญาคง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 100 บาท

312. คุณวันชนะ และ ครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา
ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

313. คุณปิติพร สิริทิพากร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทานประจำเดือนตุลาคม 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

314. คุณภาณุวัฒน์ จิมมาลี จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
กฐิน

รวมเป็นเงิน 550 บาท

315. นายณัฐวุฒิ มาที อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

316. พระสุรวัฒน์ จารุธัมโม(นามโสม) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน 500 บาท
2. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

317. คุณภัทรพงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

รวมเป็นเงิน 200 บาท

318. คุณปราโมช ทัศนานุตริยกุล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. กฐิน 300 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. รวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

319. คุณเก๋ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 25 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

320. คุณอำนาจ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 50 บาท

321. คุณศรัญญา พุทธชาติ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

322. คุณอัครวัฒน์ พรรณวิลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
กฐินวันที่ 7-8 พ.ย. 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

323. คุณณัฏฐนันท์ วรรณศิริ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 100 บาท
2. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 50 บาท
5. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 50 บาท
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
7. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
8. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
9. ถวายค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

324. คุณอุณกฤต วงษ์จินดา อ.เมือง จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

325. นายมนตรี การพัดชี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐินสามัคคี

รวมเป็นเงิน 389 บาท

326. คุณศิริกานดา เกษรมาลี อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 100 บาท
2.สร้างพระ 20 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4.วิหารทาน 20 บาท
5.ธรรมทาน 20 บาท
6.บวชพระทุกรูป 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

327. นายชญานนท์ พรมานะประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

328. นายนำพล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

329. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว อ.นาแห้ว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 30 บาท
2.ทำบุญวิหารทาน 20 บาท
3.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 150 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

330. ครอบครัวนาคะไพฑูรย์ จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

331. คุณเก๋ เขตคลองสาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
2. ทำบุญทอดกฐิน 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

332. คุณจุฬาทิพย์ วิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 200 บาท
2. ถวายค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

333. นายณัฐวัฒน์ จำปาและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

334. คุณชาญณรงค์ กาญจนกุล คุณจันนภา สีทา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ตักบาตร วิระทะโย 140 บาท
2. ทอดกฐิน 200 บาท
3. วิหารทาน บารมีทาน ธรรมทาน สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 440 บาท

335. คุณนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และคุณเวียงพอน ลามังกุน เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

336. คุณปกรณ์ มาลาวรรณ ปัทมา มุงอินทร์ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 280 บาท

337. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 60 บาท

338. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558)
4. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

339. นายอติวิทย์ นางธัญญพัทธ ดช.ณัฐนันท์ ดช พศิน สาสกุล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายเงินสมทบเจ้าภาพผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก และผ้ากฐิน ถวายงานกฐินวัดจันทาราม (ท่าซุง) ปี 2558

รวมเป็นเงิน 123 บาท

340. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษา - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 20 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 20 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 20 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

341. คุณกฤตภาส รัตนเสรีภาส เขตภาษีเจริญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 360 บาท

342. kokoking

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 360 บาท

343. June จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน 250 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

344. คุณธนากร สุวรรณฤทธิ์ คุณศูภธิดา สุวรรณฤทธิ์ พร้อมครอบครัว อ.พาน จเชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

345. คุณธัญพิชชา ทับละคร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 20 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 20 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
4. บาตรวิระทะโย 40 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

346. คุณปกรณ์-ปราโมทย์-กัลยา มาลาวรรณ คุณปัทมา มุงอินทร์ และคนในครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ 400 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

347. คุณธนิชญกาญจน์ ศรีวฤทธิภักดิ์ และครอบครัว จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

348. ปฏิพัทธ์ และครอบครัว พิมพ์พันธุ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

349. คุณณัฏฐิตา สมคิด อ.บ้านนา จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

350. คุณโสภิดา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ปรับปรุงพื้นที่ลานธรรม 350 บาท
2.ร่วมทำบุญอุปสมบทหมู่ 350 บาท
3.ถวายค่าภัตตาหาร 150 บาท
4.ถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าวัด 100 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/11/15 at 08:00

351. คุณไพลิน-วสุกฤต มณฑลอมรสุข จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
2.สังฆทาน
3. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

352. jojomobile0502

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐิน

รวมเป็นเงิน 2,480 บาท

353. นายไพชนม์ ภรรณพาดิพงศ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. อุปสมบท 1,000 บาท
2. ปรับปรุง พท.ลานธรรม 500 บาท
3. เททองรูปเหมือนหลวงพ่อ 1,000 บาท
4. วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1,000 บาท
5. สร้างอาคารสมบัติพ่อให้ 500 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
7. ค่าน้ำค่าไฟ 200 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 300 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

354. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร เขตบางนา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 800 บาท

355. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ 100 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท

รวมเป็นเงิน 520 บาท

356. นายณฐนนท ศิริสาคร จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

357. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์ นายไพบูลย์ ฝากาทอง และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558 20 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 20 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

358. นายวชิรวิชญ์ ฐิติมหาอริยสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทานและทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 210 บาท

359. คุณวรชัย คุณวิไลลักษณ์ คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทอดกฐิน วัดท่าซุง วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 40 บาท
2. ทำบุญวันออกพรรษ - วันตักบาตรเทโว วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2558 5 บาท
3. ทำบุญปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 5 บาท
5. สร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง เริ่มปี 2556 (จะเปิดทำการเดือน กรกฎาคม 2558) 5 บาท
6. สร้างอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก (บริเวณโรงพยาบาลแม่และเด็กท่าซุง) เริ่มปี 2556 5 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 5 บาท
8. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 5 บาท
9. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท
10. ถวายค่าภัตตาหาร 5 บาท
11. ทำบุญทุกอย่าง 15 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

360. คุณฉัตรชนก วิชัยดิษฐ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายผ้าห่มผืนใหญ่ องค์หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

361. นายกุลเศรษฐ ศิริลักษณ์ , นายสมชาย ปานเพ็ง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

362. คุณชูศักดิ์ จันหมวก อ.บ้านตาก จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของนายชูศักดิ์ จันหมวก

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

363. คุณ: ธีรศักดิ์ ใสประเสริฐ วัดป่าอริยทรัพย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน และทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

364. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ ยานาวา กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 800 บาท

365. คุณเพชรลลิตา เพชรสถิตย์สกุล และ คุณฮาเซม เจ๊ะซาอิ จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558 = 30 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 10 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ = 10 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ = 10 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท
8. ค่าภัตตาหาร = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

366. นางมลิวัลย์ บุญมี นายเจริญ ตันศฤงฆาร กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558 = 30 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 = 10 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ = 10 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ = 10 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 10 บาท
8. ค่าภัตตาหาร = 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

367. คุณ อชิตพล มะโนรมย์ และครอบครัว เขตจอมทอง กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

368. คุณ จารุวรรณ ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558

รวมเป็นเงิน 180 บาท

369. นาย ยงยุทธ์ สุวรรณมณี เขตวังทองหลาง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 800 บาท

370. คุณ อรัฐา ตันติโชติ ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ 499

รวมเป็นเงิน 499 บาท

371. นางสาวธรรมร์รส วิชัยนิพัทธ์ และน้องสาว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
2. ค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

◄ll กลับสู่สารบัญ