แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "ธันวาคม" ปี 2558
webmaster - 2/12/15 at 05:46

เดือน ธันวาคม


บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม
เวลา ๐๘.๐๐ น หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน
พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง (กม.๘) เพื่อรับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล หลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ลงรับรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (เจ้าอาวาส) จะออกมารับสังฆทานเวลา 18.45 น. (แลกคูปองสังฆทานที่เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 15 นาที) ต่อจากนั้นเวลา 19.00 น. (คืนวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์) จะเริ่มฝึกกรรมฐานแบบสุขวิปัสโก โดยเปิดวีดีโอคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประมาณ 30 นาที แล้วหลวงพ่อกล่าวนำสมาทานพระกรรมฐาน เสร็จแล้วจะนั่งสมาธิอีกประมาณ 20 นาที

จากนั้น ดร.ปริญญา นุตาลัยจะกล่าวนำเพื่อถวายสังฆทาน แล้วเจ้าภาพเข้าแถวถวายสังฆทานกัน โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นผู้รับสังฆทานจากญาติโยมพุทธบริษัท จนถึงเวลา 21.15 น. ต่อจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นำโดย ดร.ปริญญา นุตาลัย ต่อด้วยพระคาถาเงินล้าน จบแล้วนำกล่าวอุทิศส่วนกุศล เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธี (ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ทั้งสามวัน)


<< อ่านรายละเอียด : ความเป็นมา "บ้านสายลม" และ "แผนที่ในการเดินทาง"
งานอุปสมบท(หมู่) ปฎิบัติธรรมและธุดงควัตร บวชพราหมณ์ถือกรรมบถ ๑๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ บวชพระถือธุดงค์ และบวชชีกรรมบถ ๑๐ (ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม)
สอนพระกรรมฐานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง


แผนที่เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช)


"คลิก" เพื่อขยายภาพ

ไประยอง


วันที่ ๒๔ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ที่ สำนักปฏิบัติธรรม คุณยุพา เจริญผล จ.ระยอง
โทร. (๐๘๕ –๒๘๓ – ๒๔๕๑)
โทร. (๐๘๙ – ๙๓๕ – ๒๑๘๘)
ขอเชิญร่วมพิธี "สวดมนต์ข้ามปี" ณ บ้านสายลม
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๘ - วันที่ ๑ ม.ค. ๕๙


คณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน นำโดย...ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙
กลางคืน วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ บ้านซอยสายลม ( บ้านท่านเจ้ากรมเสริม ศุขสวัสดิ์ )
เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ ซอยสายลม ๑ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐


......ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ คือวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จะมีพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ต่อด้วยการนั่งสมาธิเจริญภาวนา และถวายสังฆทาน จากกระแสรณรงค์ ’สวดมนต์ข้ามปี“ ซึ่งเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยน่าจะได้ปฏิบัติกัน ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับการส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ที่ใกล้จะมาถึง ก็ยิ่งควรจะปฏิบัติกัน ซึ่งช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คราวนี้ มีเหตุการณ์มงคลสำคัญ คือเป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา

เพื่อที่จะได้ถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และถวายบุญกุศลอันเป็นความดีในครั้งนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ขอให้ชาวไทยโดยเฉพาะลูกหลานหลวงพ่อทุกคน ทั่วทุกภาคของประเทศ และที่อยู่ต่างประเทศ ขอให้มีความสุข คล่องตัว และปลอดภัยตลอดไป จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญฯ
เดือน มกราคม ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มกราคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑ ม.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต ที่ดอนเมือง เพื่อรับสังฆทาน และ ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๒ - วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. รับสังฆทาน ไม่มีฝึกมโนมยิทธิ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน โดยเปิดเทปคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน และนั่งสมาธิจบแล้วรับสังฆทานต่อ จนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล และรับพร
วันอังคารที่ ๕ มกราคม ฉันเช้าแล้วเดินทางกลับวัด