ภาพ..ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
webmaster - 5/12/15 at 20:40

ภาพ..ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

คณะครูและนักเรียนร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ได้ร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาพระพินิจ โดยมีตัวแทนนักเรียนมากล่าวคำถวายพระพร จากนั้นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากเสร็จพิธีแล้ว คณะครูและนักเรียนถวายภัตตาหารเพลร่วมกัน
◄ll กลับสู่สารบัญ