(คลิปใหม่..หลวงพ่อฯสนทนาแหวนจักรพรรดิ)ประกาศชี้แจงเพิ่มเติม...เรื่องการทำแหวนจักรพรรดิ
webmaster - 9/12/15 at 14:02


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 10/12/15 at 18:09
webmaster - 16/12/15 at 17:41

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ สนทนาเรื่องแหวนจักรพรรดิ

ที่ตึกรับแขก วัดท่าซุง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ สนทนาเรื่องราคาแหวนจักรพรรดิ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ สนทนาเรื่องแหวนจักรพรรดิ ตอนทำที่เก็บศพถาวรและวิธีปลุกเสก

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ สนทนาเรื่องแหวนจักรพรรดิ

ที่ตึกรับแขก วัดท่าซุง เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2530

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 26/12/15 at 14:18

คลิปใหม่(หลวงพ่อสนทนาเรื่องแหวนจักรพรรดิ)