รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2558
webmaster - 1/1/16 at 00:21

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2558
290. นางสาธกา อินทรพรหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบทหมู่ปฏิบัติธุดงค์ 400 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

291. คุณจุฑาภรณ์ กีรติชีวิน จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 109 บาท

292. คุณนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล คุณฐิภาพรรณ บุญครอง และคุณมินทร์ณุดา บุญครอง เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 20 บาท

293. คุณพิสิทธิ์ วิจิตรานุวัตร อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558

รวมเป็นเงิน 500 บาท

294. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558 25 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 25 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

295. นายจุติ สังข์เถี้ยว น.ส.กัณฐิกา ขุนเสนาะ ด.ช.ปุณยนุช สังข์เถี้ยว อ.สิเกา จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย 100 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 50 บาท
3. สร้างวิหารทาน 50 บาท
4. ถวายธรรมทาน 50 บาท
5. ถวายสังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

296. คุณสมฤดี ธารามรรค์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 1,340 บาท

297. ภากร วันเพ็ญ ระย้า กาญจนสาคร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ทำบุญรวมทุกอย่าง
2. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
3. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 600 บาท

298. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 35 บาท
2. ทุนการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ไทย 20 บาท

รวมเป็นเงิน 55 บาท

299. คุณตาไข่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน 10 บาท
2.วิหารทาน 10 บาท
3.ธรรมทาน 10 บาท
4.ค่าภัตตาหาร 30บาท
5.งานอุปสมบท(หมู่)ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10-17 ธันวาคม 2558 20 บาท
6.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 10 บาท
7.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

300. นายวันดี ผิวสวัสดิ์ อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558 จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

301. นายสมพร นางละมัย ทองขาว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญบวชธุดงค์
2. ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

302. คุณณัฐชานันท์ ทองขาว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญงานบวชธุดงค์
2. ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

303. น.ส.อุบลรัตน์ กัณหาสุระ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

304. นายกิตติคุณ แผ่นคำ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 50 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
4. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
7. ค่าภัตตาหาร 50 บาท
8.ธรรมทาน 50 บาท
9. สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

305. คุณณัฐจิตกานต์ เยอเคส อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558 30 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 10 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 30 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

306. คุณนภา บุบผาเดช อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

307. คุณนัฏฐพร รุจิขจร เขตราชเทวี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

308. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

309. คุณสหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน บุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

310. คุณวิชัย แสนภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานอุปสมบท (หมู่) ปฏิบัติธุดงค์ วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 1,597.50 บาท

311. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 20 บาท
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

312. คุณกอฟ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

313. คุณวัชรพงษ์ สูงปานเขา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

314. นาย สนั่น นาง จินดา น.ส. ณัฐนันท์ ด.ญ. ณัฐชา ด.ญ. สิริณัฎฐ์ และ ด.ช. ณัฐภัทร จตุวงษ์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
2. ทำบุญบวชพระ 200 บาท
3. ทำบุญ ค่าภัตตาหาร 100 บาท
4. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

315. คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร
9. ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 29บาท

316. นายพิเชษฐ์ ใจประสงค์ นางทองใบ ใจประสงค์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 753 บาท

317. คุณสมิทธ นุชิตศิริภัทรา เขตสวนหลวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานพิเศษ

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

318. ด.ญ.พัฒน์นรี นุชิตศิริภัทรา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

319. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

320. น.ส. ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

321. คุณประชิต ทีปะปาล เเละครอบครัว อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 180 บาท

322. คุณธนากร สุวรรณฤทธิ์ พร้อมครอบครัว อ.พาน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

323. คุณกอฟ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

324. คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

325. บริษัท พร็อม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด เขตบางรัก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 8,160 บาท

326. น.ส.โสภิดา พิมประภา น.ส.อารีรัตน์ เรืองกำเนิด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าวัด
3.ถวายสังฆทาน เป็นค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

327. คุณธนพร คงศิริ เด็กชายกสิน สัมมาบท นายคงฤทธิ์สัมมาบท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

328. แอ๊ดดี้ ดี และบอย จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์
2. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
3. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 210 บาท

329. คุณกมล ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

330. นายปอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

331. คุณวรพัทธ์ มีบูญ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

332. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่น ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยปฏิบัติธรรม สร้างพระ ใส่บาตร "วิระทะโย" ถวายพระสงฆ์ ทุกวัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

333. นายปริญญา เนื่องอุดม และครอบครัว เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างของทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

334. คุณผุสดี งามขำ เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหาร

รวมเป็นเงิน 1,420 บาท

335. นายสมหมาย เลี้ยวสกุล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

336. คุณอนุสรณ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

337. คุณอชิตพล มะโนรมย์ และครอบครัว (ตั๋ง) เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

338. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 153 บาท

339. คุณชนันท์ธิพัฒน์ ชุณหวิริยะกุล เขตภาษีเจริญ กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

340. คุณวิศณุ ศรีจันทร์ คุณเบญจพล ศรีจันทร์ คุณอารี ศรีจันทร์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 160 บาท

341. คุณจิรภัทร ชูประวัติ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4. ค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

342. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

343. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 25 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 25 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

344. คุณยูเนียร แสนวงษา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 50 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

345. นางพิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

346. นายเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

347. ด.ญ.พีรดา หลิวจันทร์พัฒนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

348. น.ส.กริษฐา หลิวจันทร์พัฒนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

349. น.ส.พิชญา หลิวจันทร์พัฒนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

350. ด.ช.มัฆวาน หลิวจันทร์พัฒนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 300 บาท

351. นางศรีสุดา เพิ่มสิน และ ด.ญ.พิมพ์พิชญา เพิ่มสิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

352. นางซิวหุย แซ่จัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559

รวมเป็นเงิน 300 บาท

353. คุณหนู จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 43 บาท

354. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

355. คุณณัฏฐิตา สมคิด พ.ท.วิเชษฐ พฤกษาชีวะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างและซ่อมพระพุทธรูป
2. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. ค่าภัตตาหาร
5. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
6. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

356. นางรุ่งนภา แสงเรือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

357. คุณปรียาภรณ์ รัตนยานนท์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

358. คุณสมชาย กุลเกิด เขตราษฏร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

359. คุณองอาจ-คุณพรรณิภา จัตุกูล อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

360. คุณแพน ลิขิตชัชวาลกุล เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

361. คุณวิฑูรย์ มุ่งนคร และครอบครัว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

362. ครอบครัวชัยยะเพกะและทากิกาว่า ประเทศญี่ปุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

363. คุณฐิตาพร ฮันเซน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกประการตามหลวงพ่อเห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 400 บาท

364. นายสมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 800 บาท

365. นายดิชฐพงศ์ เกียรติศิริ นส.ธัญญพัทธิ์ กิตติวรพันธ์กุล ดช.หัสพงศ์ เกียรติศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

366. นางจินดา ปากเพราะ อ.นาทวี จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมยานในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 11,000 บาท

367. Cliff & สิริกุล Golm ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

368. น.ส.โสภิดา พิมประภา น.ส.อารีรัตน์ เรืองกำเนิด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

369. คุณกอฟ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. ค่าภัตตาหาร 500 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

370. นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์ และครอบครัว อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน
2. วิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

371. นายนิธิศ ชัยมงคล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง
2. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์
3. สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทองคำ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

372. คุณสาโรจน์ บุญเนรมิตร อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร
9. บวชพระ 200 รูป
10 งานบุญ 12-17 ธ.ค.2558

รวมเป็นเงิน 300 บาท

373. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 500 บาท
2. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

374. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานทำบุญประจำปี 12-13 มี.ค. 59
2.ปรับปรุงพื้นที่ " ลานธรรม "และบริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้ "
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน " พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี " 9ก.ค.59
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5.สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ " สมบัติพ่อให้ "
6.ชำระหนี้สงฆื
7.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
8.ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

375. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

376. นายวิรชาติ ช้างแก้ว จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

377. คุณอภิวัฒน์ บุญน้อย และครอบครัว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ หล่อรูปเหมือน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

378. คุณนพพร ตรีเจริญ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

379. นายขจรลาภ ชิราพฤกษ์ และครอบครัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 200 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้ 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 200 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 400 บาท
7. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 200 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

380. คุณประกอบจิตร์ ณัชปณิดา รุ่งสุข เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ใส่บาตรวิระทะโย ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 300 บาท

381. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 420 บาท

382. นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย นาง จินดา นายสนั่น น.ส.ณัฐนันท์ ด.ญ.ณัฐชา ด.ช.ณัฐภัทร และด.ญ. สิริณัฎฐ์ จตุวงษ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 1,000 บาท
2. ทำบุญสะเดาห์เคราห์ และ ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

383. คุณสกุณา ศรีตุลารักษ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญออนไลน์

รวมเป็นเงิน 180 บาท

384. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 10 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 10 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 10 บาท
9. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

385. คุณธนพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล กทม.


ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

386. นายวชิรวิชญ์ ฐิติมหาอริยสุข อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน และทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 210 บาท

387. พระปลัดเสงี่ยม กัลยาโณ นางสมใจ บุญรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

388. นายกิตติคุณ แผ่นคำ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 50บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 50บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 50บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50บาท
8. ค่าภัตตาหาร 50บาท
9. สังฆทาน 50บาท
10. ธรรมทาน 50บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

389. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

390. คุณอชิตพล มะโนรมย์ และครอบครัว (ตั๋ง) เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 400 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 1/1/16 at 00:24

391. น.ส.ภาวิณี ชูเกษม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายภัตตาหาร ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 109 บาท

392. นางใส เพ็งคำ พร้อมครอบครัว อ.วังสะพุง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

393. นายหกพจน์รัตณ์ เพ็งคำ พร้อมครอบครัว อ.วังสะพุง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 147 บาท

394. นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

395. คุณคมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

396. คุณชญานุข พระโพธิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

397. นายสหพงศ์ สุขล้ำเกิน และคณะ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร
9. วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ทำบุญทุกอย่างที่วัดทำ

รวมเป็นเงิน 1,670 บาท

398. คุณจรัสศรี แสงมรกต จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

399. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 158 บาท

400. นางวิรงรอง วีระเจริญ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

401. นายทัศน์พล - นางสมวงษ์ - นส.สุทธิณี - นายสุทธิชัย ผึ้งแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย 600 บาท
2.ถวายเข้ากองทุนหรือมูลนิธิวัดท่าซุง 300 บาท
3.ร่วมทำความสะอาดวิหารสมเด็จองค์ปฐม 100 บาท
4.สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 100 บาท
5.สร้างหลวงพ่อพระราชพรหมยานทองคำ 100 บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
7.ร่วมบวชพระ - เณร 100 บาท
8.ถวายดดยเสด็จพระราชกุศล 100 บาท
9.ถวายค่ายารักษาโรค 100 บาท
10ถวายค่ายานพาหนะ 100 บาท
11.ถวายเป็นธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

402. คุณอภิวุฒิพันธุ์ ประยูนยุทร อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน ทำบุญวิหารทาน ทำบุญธรรมทาน ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง และอื่นๆ 100 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 30 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

403. คุณคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

404. นายเดชาธร สัตถาพร และ นางจีรกนก สัตถาพร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 500 บาท
2. สร้างวิหารทาน 500 บาท
3. ธรรมทาน 500 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

405. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 25 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 25 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 25 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

406. คุณปกรณ์ มาลาวรรณ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

407. นายวันชัย โพธิสิงห์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหาร 250 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

408. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่น ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยปฏิบัติธรรม สร้างพระ ใส่บาตร "วิระทะโย" ถวายพระสงฆ์ ทุกวัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

409. นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

410. Sunida Tumsuwan(สุนิดา ธรรมสุวรรณ)and my children Sweden

ต้องการร่วมบุญ :
1 ถวายสังฆทานชุดใหญ่ ชุดพิเศษ 1 ชุด
2 ตักบาตร วิระทะโย
3 งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
4 ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
5 งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
6 สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7 สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
8 ชำระหนี้สงฆ์
9 ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10 ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

411. นายปริญญา ปรีชาศิลป์ และครอบครัว อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

412. คุณพรทิพย์ พูนแสงศิริ พร้อมครอบครัว เขตสาทร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

413. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 250 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 500 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
4. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 250 บาท
7. ค่าภัตตาหาร 750 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

414. นาย นิกร จรูญพันธุ์ BRUNEI DARUSSALAM

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระ 500 บาท
2.วิหารทาน 500 บาท
3.ธรรมทาน 500 บาท
4.สังฆทาน 500 บาท
5.ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท
6.ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจน 500 บาท
7.ถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 250 บาท
8.ถวายชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 3,500 บาท

415. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 35 บาท
2. ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 20 บาท
3. สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 75 บาท

416. คุณโอ๋ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร
9.ธรรมทาน
10.ทำบุญทุกอย่างครับ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

417. นายปิยะ จันทร์ไตรรัตน์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
บุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

418. คุณนิรมล ปัจฉิมางกูร เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

419. น.ส.รุ่งนภา วงศ์หงษ์ - นายไพบูลย์ ฝากาทอง และครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 50 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
8. ค่าภัตตาหาร 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

420. นายปรีชา ศรัทธาธรรมกุล เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 450 บาท

421. นายธนพจน์ รื่นภาคราบ (กองบุญไตรโลกนาถฯ) อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง
2. สังฆทาน
3. วิหารทาน
4. สร้างพระ
5. ธรรมทาน
6. ค่าน้ำ ค่าไฟ
7. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 111 บาท

422. คุณนงคราญ ปินตานา อ.พาน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ปรับปรุงศาลา 12 ไร่

รวมเป็นเงิน 280 บาท

423. คุณพัชรี โพธิบัวทอง เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. สังฆทาน 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
5. ทำบุญรวม 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

424. นายมนัส บุญเลิศ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 300 บาท

425. นายกิตติ-นางอุฬาร-นส.โชติกา มีมะโน นายเพชร นางทองหล่อ จันทร์เจริญ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 50 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 50 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
7.ถวายสังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

426. คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

427. คุณอภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล คุณอภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล คุณนงนุช ทุมาสิงห์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 900 บาท

428. นางพวงพยอม แสนเสนยา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

429. น.ท.เสนีย์ ฉัตรวิไล เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี 2559 200 บาท
2. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 800 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

430. คุณ ไม่ประสงค์จะออกนาม ประเทศไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 จำนวน 10 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 จำนวน 10 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 10 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 10 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 10 บาท
8. ค่าภัตตาหาร จำนวน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 80 บาท

431. คุณ กูญช์เดชณ์ สมบุญ : พัทยา

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทาโย

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

432. คุณ บุญมี-มานพ ชีวสกุลยง เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

433.: นายยอ จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานบุญประจำปี12-13มีนาคม2559
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 80 บาท

434. คุณ ปรัชญา ชื่นชอบ เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 จำนวน 30 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่ "ลานธรรม" และบริเวณรอบ อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 30 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 จำนวน 30 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 30 บาท
5. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน 30 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 30 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 30 บาท
8. ค่าภัตตาหาร จำนวน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท

435. คุณ จันทร์ที วรรณบุตรละครอบครัว ระยอง ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระ 200 บาท
2.ถวายสังฆทานชุดเล็ก 300 บาท
3.เททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ 500 บาท
4.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

436. คุณ อัครเดช ธงเกียรติเจริญ bangkok

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

437. คุณ อัครเดช ธงเกียรติเจริญ กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ 500

รวมเป็นเงิน 500 บาท

438. คุณ piyapol.s

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตรวิระทะโย 350บาท
2.สร้างพระพุทธรูป 50บาท
3.วิหารทาน 50บาท
4.ธรรมทาน 50บาท
5.สังฆทาน 50บาท
6.ชำระหนี้สงฆ์ 50บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

◄ll กลับสู่สารบัญ