ภาพ...การเตรียม "งานธุดงควัตร" วัดท่าซุง ระหว่างวันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2558
webmaster - 1/9/08 at 16:59

ภาพ..พิธีบวงสรวงยกฉัตรขึ้นเหนือองค์พระยืนในเตรียม "งานธุดงค์วัตร"


ภาพ..จัดเตรียม "งานธุดงควัตร" ในสถานที่ต่างๆ


ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ล้างถนนรอบลานธรรม
นักเรียน ร.ร.พระสุธรรมล้างห้องน้ำในป่าธุดงค์
ตีเส้นงานบิณฑบาตหน้าศาลา 25 ไร่

อาคารศาลา 25 ไร่ สถานที่รับสมัครพราหมณ์หญิง – ชายพระภิกษุและนักเรียน ร.ร.พระสุธรรม ล้างพื้น นอก- ใน บริเวณอุโบสถล้างพิ้นถนนหน้าวัด
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 2/12/15 at 06:33

ภาพ..จัดเตรียม "งานธุดงควัตร" ในสถานที่ต่างๆ


ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
นักเรียน ร.ร.พระสุธรรม ช่วยเตรียมงานธุดงค์

ล้างพื้นศาลา ๔ ไร่


ล้างพื้นศาลา ๒ ไร่

ล้างพื้นใต้อาคารศาลา ๒๕ ไร่
ล้างพื้นลานบิณฑบาตหน้าอาคารศาลา ๒๕ ไร่

เตรียมสถานที่อุโบสถวัดยาง มีตัดหญ้า,ล้างพื้นและกางเต้นท์ล้างพื้นถนนเข้าป่าธุดงค์ ๑๐๐ ไร่ หลังวัด


เตรียมลวด ลาวตากผ้า ภายในป่าธุดงค์

ขนเสื้อไว้ใช้ในงานที่ศาลา ๑๒ ไร่

ทำไอน้ำ ลออุณหภูมิ ภายในศาลา ๑๒ ไร่

ล้างห้องน้ำ ภายในป่าธุดงค์

ทำความสะอาดพระชำระหนี้สงฆ์ในป่าธุงค์

กางเต้นท์ในสถานที่ต่างๆ

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 5/12/15 at 22:24กางเต้นท์ ภายในสวนสมเด็จป่าศรีไพร สถานที่ปักกลดของพราหมณ์หญิง

เตรียมงานภายในศาลา ๑๒ ไร่
โรงทาน ศาลา ๔ ไร่

ที่พักนาค บนศาลา ๔ ไร่

ลานบิณฑบาต
เตรียมห้องน้ำ ภายในศาลา ๒ ไร่
ทางเข้าป่าธุดงค์
ภายในป่าธุดงค์ ๑๐๐ ไร่


◄ll กลับสู่สารบัญ