ภาพ...นางสุรางค์ อิ่มเอี่ยมและครอบครัว ถวายที่ดินมอบให้มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
webmaster - 3/2/16 at 22:13

ภาพ...บ้านสาวจันทน์ ถวายที่ดินมอบให้มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร


เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙


พระชิดชนก สุธมฺมอาจิตปุญโญได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯเดินทางไปรับมอบที่ดิน ที่บ้านสาวจันทน์ บ้านตะพง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นของนางสุรางค์ อิ่มเอี่ยมและครอบครัวบ้านสาวจันทน์ ได้มีจิตศรัทธาโอนที่ดินให้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯเพื่อใช้ประโยชน์ในทางประกอบกิจทางศาสนาสืบต่อไป


◄ll กลับสู่สารบัญ