ภาพ/คลิปวิดีโอ... งานทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง วันที่ 13 มี.ค. 2559
kitti - 26/6/12 at 20:33

คลิปวิดีโอ... งานทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหน (ศาลพระภูมิวัด) วันที่ 13 มี.ค. 2559
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวงก่อนงานประจำปีที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
งานทำบุญประจำปี๒๕๕๙ ที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร วันที่ 13 มี.ค. 2559
พระธรรมปริยัติโมลี (เจ้าคณะภาค ๓)กล่าวสัมโมทนียกถา ในงานประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 13 มี.ค. 2559ภาพ...งานทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง


ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙


เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่สวนไผ่


เวลา ๐๗.๐๐ น.ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหน (ศาลพระภูมิวัด)ข้างมณฑปพระศรีฯ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/3/16 at 11:57

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่เตรียมต้อนรับ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปริยัติโมลี
(เจ้าคณะภาค ๓), พระราชอุทัยกวี (เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี) พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ

เวลา ๑๐.๓๐ น.พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อจากนั้นอาราธนา พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ กล่าวสัมโมทนียกถา ดร.ปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระเถรานุเถระ รวมทั้งพระอาคันตุกะที่ศาลาด้านหลังมหาวิหารแก้ว ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเดินทางกลับ


◄ll กลับสู่สารบัญ