ภาพ/คลิปวิดีโอ... งานทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง วันที่ 12 มี.ค. 2559
webmaster - 13/3/16 at 23:20

คลิปวิดีโอ... งานทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง
พิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร วันที่ 12 มี.ค. 2559
พระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร)ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรภาพ...งานทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง


ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๖.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ ,
รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖ ,รัชกาลที่ ๗ และ สมเด็จพระเจ้าตากสินที่หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 13/3/16 at 23:45

เวลา ๑๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร จบแล้ว
เจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทาน เจ้าหน้าที่เก็บเครื่องไทยทาน ต่อจากนั้นสวดพระอภิธรรม
ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน
ดร. ปริญญา นุตาลัยนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร


◄ll กลับสู่สารบัญ