ภาพ/คลิปวิดีโอ/ภาพสไลน์...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
webmaster - 12/4/16 at 20:36

คลิปวิดีโอ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง วันที่ 11 เมษายน 2559
ภาพสไลน์....การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงที่วิหารแก้ว 100 เมตร
ภาพ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงที่วิหารแก้ว 100 เมตรคลิปวิดีโอ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงที่วิหารแก้ว 100 เมตร
ภาพสไลน์...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงที่วิหารแก้ว 100 เมตรบรรพชาสามเณร(คลิ๊กดูภาพ)

บวชพราหมณ์หญิง(คลิ๊กดูภาพ)ภาพ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง ที่วิหารแก้ว 100 เมตร


ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙◄ll กลับสู่สารบัญ