ภาพ/คลิปวิดีโอ/ภาพสไลน์...กิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิง ตั้งแต่ 12-17เม.ย 2559(สมบูรณ์)
webmaster - 16/4/16 at 16:30

คลิปวิดีโอ...กิจกรรมของสามเณรและพราหมณ์หญิง
ภาพสไลน์.... ...กิจกรรมของสามเณรและพราหมณ์หญิง
ภาพ... ...กิจกรรมของสามเณรและพราหมณ์หญิงคลิปวิดีโอ... ...กิจกรรมของสามเณรและพราหมณ์หญิง
รับฟังโอวาทหลวงพ่อ วันที่ 15 เมษายน 2559
สามเณรและพราหมณ์หญิงก่อเจดีย์ทราย วันที่ 15 เมษายน 2559
สามเณรและพราหมณ์หญิงฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง วันที่ 16 เมษายน 2559
สามเณรและพราหมณ์หญิงลาสิกขา วันที่ 17 เมษายน 2559
ภาพสไลน์... ...กิจกรรมของสามเณรและพราหมณ์หญิงสามเณรบิณฑบาตร(คลิ๊กดูภาพ)

ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง(คลิ๊กดูภาพ)นั่งกรรมฐานและปล่อย-เลี้ยงปลา(คลิ๊กดูภาพ)

รับฟังโอวาทหลวงพ่อ(คลิ๊กดูภาพ)ก่อเจดีย์ทราย(คลิ๊กดูภาพ)

จุดประทีปโคมไฟ(คลิ๊กดูภาพ)ทำวัตรเย็น(คลิ๊กดูภาพ)

ลาสิกขา (คลิ๊กดูภาพ)ภาพ... ...กิจกรรมของสามเณรและพราหมณ์หญิง


ณ วันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

◄ll กลับสู่สารบัญ