รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุงตั้งแต่ วันที่ 16-30 มิถุนายน 2559
webmaster - 10/9/08 at 15:47

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 16-30 มิถุนายน 2559249. ครอบครัวชัยยะเพกะและทากิกาว่า ประเทศญี่ปุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

250. นายวิพูล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

251. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

252. นายสุชาติ เหลืองอ่อน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 1,000 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 400 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 600 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

253. นายมานัส นามปวน และ น.ส.จีราภรณ์ ดารากุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

254. นายทวี นางแย้ม พงษ์ธนาคม นางสาวนภาพร พงษ์ธนาคม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญหล่อหลวงพ่อฤาษี 2,000 บาท
2. ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

255. นายกิตชภูมิ แกล้วกล้าหาญ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองรูปเหมือนทองคำ 200 บาท
2. พระชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3. สังฆทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

256. นายสุพลชัย นางอิสรีย์ นายอนัพัทย์ นายศิกวัส แพงมา เขตคลองเตย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

257. คุณสถาพร ทองคำพราวและครอบครัว คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์และครอบครัว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
8. สังฆทาน
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

258. นายวีรชัย ภู่สีเขียว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน(ทองคำ)"พระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ100 ปี "

รวมเป็นเงิน 500 บาท

259. คุณนิวัฒน์ พานิชกิจโกศลกุล และคุณเวียงพอน ลามังกุน สปป.ลาว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

260. นายศิริ สุนรีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

261. คุณภากร วันเพ็ญ ระย้า กาญจนสาคร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

262. นายไกรฤกษ์ นุ้ยเย็น อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

263. ร.อ.สายชนน์ ทศพร จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

264. นายสมนึก บุญเรือง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

265. nathachitkan yerkes อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 10 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 10 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 15 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 15 บาท
8. สังฆทาน 30 บาท
9. ถวายส่วนตัวหลวงพ่ออนันต์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

266. คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 61 บาท

267. นายสนั่น นางจินดา น.ส.ณัฐนันท์ ด.ญ.ณัฐชา ด.ญ.สิริณัฎฐ์ และด.ช.ณัฐภัทร จตุวงษ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 (ทองคำ)

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

268. คุณณัฐณัญฐ์ ขวันพานิจ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญเททองหล่อองค์หลวงพ่อ 200 บาท
2. สร้างวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
3. ร่วมบุญสร้างศาลาพระเจ้า 5 พระองค์ 130 บาท

รวมเป็นเงิน 530 บาท

269. นายสิงหา บุญมา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 99 บาท

270. น.ส.ชญาดา อุเทน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200.89 บาท

271. คุณถนัด คุณสุกัญญา คุณนฎา คุณอชิตา สินอนันต์วณิช อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

272. นายวิพูล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

273. คุณรัชภูมิ คุณอุภรณ์ ปุญญปภากุล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

274. นางกฤติยา นางสาวณหทัย วันวงษ์ อ.บ้านตาก จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ 100บาท
2. สร้างวิหารหล่วงพ่อห้าพระองค์ 100บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

275. tom.pt99

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน และใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

276. นางพรจันทร์ แก้ววิเศษ นางธนภรณ์ ชนะไพริน อ.เมือง จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมซื้อทองคำหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 800 บาท

277. phuttharin phulya อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

278. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

279. นายวาสนิธิ์ พญาปุโรหิต และ นางสาวมันตรินี เลาหประเสริฐศิริ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,100.39 บาท

280. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
6. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
7. ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

281. จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

282. นางพรชุลี สะสมสิน และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 20 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 20 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
8.ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 240 บาท

283. คุณจาตน บุญสถิตย์ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

284. ร.ต.อ.ประเสริฐ อรวรรณ ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ พี่โต พร้อมครอบครัว และญาติๆ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) " " พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครบ 100ปี วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 100 บาท
2.ปรับปรุง ศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 100 บาท
3.อาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้ 100 บาท
4.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5.ถวายชำระหนี้สงฆ์ เป็นเงิน 100 บาท
6.ถวายค่าน้ำค่าไฟ เป็นเงิน 100 บาท
7.ถวายค่าภัตตาหาร เป็นเงิน 100 บาท
8.เงินใส่บาตรวิระทะโย 828 บาท

รวมเป็นเงิน 1,528 บาท

285. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

286. คุณยุทธนา ชูบาล อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 440 บาท

287. นายวิพูล พร้อมด้วยครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

288. คุณนพพร ตรีเจริญ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

289. พระกิตติคุณ คิดเฉพาะ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

290. นางสู้จึ้ง แซ่ก๊วย , นายวรวิทย์ เด่นกิจกุล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณ หลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

291. นายอภิลักณ์ ราชวงค์ และครอบครัว อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1000.25 บาท

292. นายชนัต ไตรวัฒนวงษ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

293. คุณนักสิทธิ์ นัยนานนท์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2. ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าภัตตาหาร
3. ก่อสร้างอาคารหลังใหม่และปฏิสังขรณ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

294. นายอรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน หลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

295. แอ๊ดดี้ ดี และ บอย จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธูป วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
3. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
4. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 210 บาท

296. Ketmek

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 400บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

297. คุณธนพร แสงร่มโพธิ เขตบางรัก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 570 บาท

298. นายวาที ศรีโหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

299. คุณกอฟ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

300. นายสมชาย วงษ์เจริญ และ ครอบครัว อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 100บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 100 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 60 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 60 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 60 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 60 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 60 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

301. คุณพ่อเชิดชัย-คุณแม่บุญทิวา- นางสาว ธรรมนิอร-ด.ญ.ปุณณภา ตรีรัตน์ดิลกกุล เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 500 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 500 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

302. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

303. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่น ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสิ่งก่อสร้างภายในวัด สร้างพระซ่อมแซมพระ ใส่บาตร "วิระทะโย" ถวายพระสงฆ์ ทุกวัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

304. นายมานพ นางกนกวรรณ ด.ญ.ศิริขวัญ ด.ช.ภาคภูมิ และ ด.ญ.ภัทราพร อยู่นาน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
8. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 199.89 บาท

305. คุณศุภชัย บาลโสง และครอบครัว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปูกระเบื้องพื้นศาลา 12 ไร่ 1 ตารางเมตร

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

306. คุณเกศฎาพรรณ สุขจันทร์ เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อ สร้างวิหาร ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 400 บาท

307. นางชม้อย แจ่มวาที จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 300 บาท

308. คุณจิตพาชื่น มุสิกานนท์ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง 150 บาท
2. เงินใส่บาตรวิระทะโย 150 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

309. นางสาวธนนันท์ นายนพดล ตรีเพ็ชรา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน(ทองคำ)"พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 320 บาท
2. อาคารพิพิธภัณฑ์"สมบัติพ่อให้" 50 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 220 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 640 บาท

310. น.ส. มโน สุขแซว (แม่นัน) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

311. คุณภัทรพล วัฒนพานิช เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 250 บาท

312. นายเอกวัฒน์ ศรีกลาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

313. คุณพรรณธวรรณ เอี่ยมศรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมซื้อทองหล่อหลวงพ่อ 100 ปี ในวันที่ 9 ก.ค. 2559

รวมเป็นเงิน 309 บาท

314. คุณเพ็กลั้ง แซเบ๊ คุณอภิชัย สุรพร ภวิศ วงศ์ศิริโชติ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 3,000 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 3,000 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 3,000 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
5. บาตรวิระทะโย 1,000 บาท
6. เครื่องมือแพทย์ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 13,000 บาท

315. Wantita
ต้องการร่วมบุญ :
1. ปูกระเบี้องศาลา 12 ไร่
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"

รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

316. คุณวิทยา ชาชิโย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

317. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 130 บาท
2.บุญวิหารทาน 10 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

318. คุณปกรณ์ มาลาวรรณ คุณปัทมา มุงอินทร์ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 220 บาท

319. ครอบครัวชัยยะเพกะและทากิกาว่า ประเทศญี่ปุ่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 8,000 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 2,000 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 2,000 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 2,000 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 2,000 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 2,000 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

320. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 35 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
3. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
4. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

321. คุณเอก อนันตกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
8. ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

322. คุณชมพูนุช กันยาพิพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

323. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

324. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

325. นายเจษฎากร ทองแสวง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

326. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 115 บาท

327. นายณัฐกร หมอนทอง อ.สิเกา จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อ
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ สมบัติพ่อให้
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ-ค่าไฟ
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 210 บาท

328. คุณรุ่งชัย โกศการิกา อ.เมือง จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

329. นายวีรชัย ภู่สีเขียว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

330. นายดุสิต ศุภะรัชฏเดช เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

331. คุณกอฟ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 600 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

332. นายณัฐ กุลวงศ์วิทย์ และคณะ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 600 บาท

333. นายณัฐวุฒิ พุกวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

334. นายวิพูล พร้อมครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เหรียญทอง

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

335. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 40 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 40 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 280 บาท

336. คุณพรหมณฐ พงศ์บุญคีรี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

337. คุณหัทยา หนูสภากรณ์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"

รวมเป็นเงิน 800 บาท

338. นายวิรชาติ ช้างแก้ว จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บตวิรทะโย

รวมเป็นเงิน 500 บาท

339. นายเอกรินทร์ สายกองคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 312.46 บาท

340. คุณธีระวรรธน์ เหล่าวรวิโรจน์ เขตยานนาวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. เททองหล่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำ 22,000 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 2,000 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 1,000 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 2,000 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

341. คุณจารุวรรณ สิงห์สุวรรณ เขตบึงกุ่ม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 1,333 บาท

342. นางสาวขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

343. sarochinee_1975

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

344. คุณนาฎอัศสณา สีมารุ่งเรือง เขตบางกอกใหญ่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

345. ด.ญ.พิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

346. นายปาราเมศ แผ่นสุวรรณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

347. คุณประชิต ทีปะปาล เเละครอบครัว อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 230 บาท

348. นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา เขตตลิ่งชัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตราหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

349. นางประทุม เอมนุช จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 100 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

350. น.ส.อรวรรณ เชตวัน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 100 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

351. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

352. คุณอนรัฐ มากพุ่ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมซื้อทองคำหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

353. นายชนัต ไตรวัฒนวงษ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,370 บาท

354. นางเลิศขวัญ และครอบครัว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

355. คุณผอบ คุณณรงค์ชัย สุธารัตน์ และครอบครัว อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 1,000 บาท
2. ร่วมทำบุญทุกอย่าง 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

356. คุณศรสวรรค์ อินทรกำธรชัย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

357. คุณคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

358. Miss Ariena Phannaen, New Zealand

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 500 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 500 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2500 บาท

359. นายประสิทธิ์ นางชิดชนก ด.ช.อธิคม และด.ญ.ยศวดี นิยมไทย อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม,2559 100 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

360. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

361. คุณวันทนีย์ ภิรมย์ฤกษ์ และครอบครัว เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

362. คุณสิริรัตน์ ลลิตกุลธร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 1,000 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

363. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 20 บาท
3. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 10 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 455 บาท

364. นางวิรงรอง วีระเจริญ เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

365. คุณอรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

366. คุณจรัสศรี แสงมรกต จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อรูปเหมือนทองคำ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี และปรับปรุงศาลา 12 ไร่

รวมเป็นเงิน 100 บาท

367. คุณชัชวาลย์ คุณรัตติกา ตุ้ยโชติ พร้อมครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 500 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 100 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 25 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

368. คุณกุุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 600 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 300 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 600 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 600 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
6. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 300 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 900 บาท

รวมเป็นเงิน 3,600 บาท

369. คุณนุชจรีย์ กชเดชา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 20 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 20 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

370. คุณวาสนิธิ์ พญาปุโรหิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 220 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 220 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 220 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 220 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 220 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100.39 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 30/6/16 at 06:46

371. นางสาวปทุมรัตน์ จิตประพัฒน์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 300 บาท
2. วิหารพระเจ้า 5 พระองค์ 100 บาท
3. หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

372. นางสม จิตประพัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

373. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯครบ 100 ปี" 8-9 ก.ค. 59
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ " สมบัติพ่อให้ "
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

374. นายนุชา นางปราณี ด.ญ.พชรวรรณ ด.ช.พชรพล ดอนพรม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดช พระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

375. คุณชูศักดิ์ สุวิช กานต์สิรี อานุภาพ นันท์นภัส อุไรรัตน์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 2,700 บาท

376. นายสมาส เจนเจริญพันธ์ เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมแซมศาลา 12 ไร่

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

377. นายถวัลย์ ดวงพลจันทร์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

378. คุณกิตติ ชัชราภรณ์ เเละครอบครัว จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 420 บาท

379. siribud pranote กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน และสังฆทาน เช่น ชำระหนี้สงฆ์"ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และค่าภัตตาหาร ผ้าห่มจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสิ่งก่อสร้างภายในวัด สร้างพระซ่อมแซมพระ ใส่บาตร "วิระทะโย" ถวายพระสงฆ์ ทุกวัน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

380. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 157 บาท

381. คุณวารุณี แซ่เล้า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือน(ทองคำ)หลวงพ่อ 280 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 480 บาท

382. ด.ญ.สิริณัฎฐ์ ด.ช.ณัฎภัทร ด.ญ.ณัฐชา น.ส.ณัฐนันท์ นางจินดา จตุวงษ์ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 500 บาท
2. ทำบุญทุกชนิดทุกประเภท 200 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

383. คุณยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และทอดกฐิน กับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

384. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 35 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
4. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
5. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
6. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 120 บาท

385. คุณจิรภัทร ชูประวัติ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 25 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 25 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

386. คุณโอ๋ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
8. ธรรมทาน
9. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

387. นายวิชัย โชติวิเชียร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

388. คุณทัศนีย์ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิระทะโย 600 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. พิธีเททองหล่อหลวงพ่อ 100 ปี 100บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

389. คุณเดชะวรรณ เกิดบัวทอง คุณธนิตา หอมสุวรรณ คุณอจิรวดี ชุมเทพ เขตพญาไท กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 900 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 700 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 400 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 400 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 400 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 400 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 600 บาท

รวมเป็นเงิน 3,800 บาท

390. นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์ และคณะฯ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมซื้อทองคำ หล่อรูปหลวงพ่อวัดท่าซุง วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 500 บาท

391. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร นายพร้อม สารวิจิตร นางนอง สารวิจิตร และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2. วิหารทาน 5 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
4. สังฆทาน 5 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

392. นายชัชพล วาอุทัศน์ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

393. คุณจุฑาทิพย์ สุขขุม เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 100 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

394. คุณธัญพิชชา ทับละคร จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. บาตรวิระทะโย 40 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

395. นายอรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญ ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

396. คุณสุนิดา ธรรมสุวรรณ และบุตร (Sunida Tumsuwan, Douglas Tumsuwan, Mikael Haugen) Sweden

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 3,000 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี
3. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
4. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
5. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. บำรุงและปรับปรุงซ่อมแซมสร้างทุกอย่างในวัด

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

397. คุณฉลวย บุชจาก เขตดอนเมือง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

398. นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช และ นางสาวธัญญาศิริ ศรีบุษย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

399. นายเกื้อกูล สีคำ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

400. คุณพัชรี โพธิบัวทอง เขตบางกอกน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 73 บาท
4. สังฆทาน 100 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
6. ทำบุญรวม 100 บาท

รวมเป็นเงิน 573 บาท

401. น.ส.โรจนี ขุมมงคล ร่วมด้วย นางสะอาด หวังสวาสดิ์ และโรนัลโด้ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 10 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 10 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

402. นายวุฒิ หวังอายัตวณิชย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

403. perapat เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 200 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 100 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 200 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

404. คุณมริษฎา แจ่มผล และครอบครัว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 700 บาท

405. นายนิธิศ ชัยมงคล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง
2. วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

406. คุณสุวิน ยิ้มเจริญ คุณปณิตา ยิ้มเจริญ คุณภูริยุธ ยิ้มเจริญ เขตมีนบุรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี

รวมเป็นเงิน 150 บาท

407. คุณปวีณา การุณสถิตย์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 300 บาท

408. นายนาวี เปลี่ยวจิตร์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี"
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

409. นายวิโรจน์ อิ่มเอิบ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 300 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 100 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

410. คุณวสุวันทน์ และครอบครัว อ.เมือง. จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2,500 บาท
2. วิหารทาน 300 บาท
3. ธรรมทาน 100 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

411. คุณศรุดา มะกรทัต เขตลาดพร้าว กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้าง รูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครบ 100 ปี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

412. ด.ญ.พัฒน์นรี นุชิตศิริภัทรา และครอบครัว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

413. นายภาคภููมิ ภวังครัตน์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

414. นายคมสันติ์ บุญชุ่มใจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

415. คุณบุญมี-มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

416. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

417. นายกระจ่าง นันทวี น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

418. ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต รสแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง 300 บาท
2. เททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

419. ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ นางบุญธรรม จอกแก้ว และครอบครัว เขตบางแค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน และทอดกฐินกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 56 บาท

420. คุณชุณหพงศ์ ทองศรี จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

421. คุณปราโมทย์-กัลยา มาลาวรรณ และครอบครัว คุณปัทมา มุงอินทร์ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน วิหารทาน และสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

422. นายกุศล แจ้งแสง และครอบครัว อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
8.ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

รวมเป็นเงิน 319 บาท

423. คุณอำนาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 70 บาท

424. นายสายัณห์ นายอมร มลาไวย์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 500 บาท

425. นายชยพล นางกัณญาวีร์ บุนนาค และครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าภัตตาหาร 300 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

426. amnart กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 140 บาท

427. คุณมนวดี แนวพนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 300 บาท

428. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 40 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 40 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 280 บาท

429. คุณชาลี ทองเรือง จ. พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญพิธีเททองรูปเหมือนหลวงพ่อฯครบ 100 ปี
2. สังฆทานทุกอย่าง
3. วิหารทานทุกอย่าง
4. ธรรมทานทุกอย่าง
5. สร้างซ่อมพระชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

430. คุณณฐนนท ศิริสาคร จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

431. คุณอภิสิทธิ์ ลิมป์ธำรงกุล คุณอภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล คุณนงนุช ทุมาสิงห์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 900 บาท

432. นางวดี ภัทร และบุตรสาว นางสาว ชมกนก ภัทร อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,650 บาท

433. นายสุชาติ นวลกา และนางสาวสุทธิรัศมิ์ กุลเมืองโดน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

434. คุณสุนันทา วรรณยศ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

435. นายชาตรี บุตรวงค์ นางนฤมล บุตรวงค์ พร้อมครอบครัว อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

436. นายบรรพต แสงซื่อ และครอบครัว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 280 บาท

437. Mr.Thanakit Lert. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 300 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

438. นส.ธัญย์ธร เถระสวัสดิ์ และครอบครัว จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) พระเดชพระคุณหลวงพ่อครบ100 ปี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

439. คุณ ยุทธกาญ คุณพ่อวิวัฒน์ คุณแม่เกษร ด.ญ.เกตุสิรินธร คำมุกชิก และ น.ส.ฉันทนา สิงภา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

440. นายปิติพงษ์ ปะนันโต นางชินาภา วงษ์สวาท และครอบครัว อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายเป็นธรรมทาน
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3.ถวายสังฆทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

441. น.ส. รุ่งนภา วงศ์หงษ์ - นายไพบูลย์ ฝากาทอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 30 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558) 20 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

442. นายไพศาล ศรีชัยทุ่ง สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

443. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่น และครอบครัว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

444. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

445. นายเดชาธร สัตถาพร และ นางจีรกนก สัตถาพร อ.บางพลี จ.สมุทปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 250
สร้างวิหารทาน 250
ธรรมทาน 250
ชำระหนี้สงฆ์ 250

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

446.: นายอวิน - ภาวินี บุณยประสพ จังหวัดอุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหลวงพ่อ ปรับปรุงศาลา12ไร่

รวมเป็นเงิน 500 บาท

447. จ.ส.อ.สมชาติ กว้างเคน อ.เมือง จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
กระผมขอร่วมเป็นเจ้าภาพ
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จำนวน 400.-บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 401.-บาท
3.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 400.-บาท

รวมเป็นเงิน 1,201 บาท

448. จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ทรงศรี และ นางนัฏฐ์ชุดา ทรงศรี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 100 บาท

449. จ.ส.อ.เฉลิมพล บุปผาแก้ว และ นางทิพวรรณ บุปผาแก้ว อ.อรัญประเทศ
จ.สรแก้ว


ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

450.: จ.ส.อ.วชิระ แสนชั่ง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

451. จ.ส.อ.ศรายุทธ สังสัญชาติ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมเป็นเจ้าภาพ ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 40 บาท

452. นางจุฑาทิพย์ สิมกิ่ง และครอบครัว บ้านเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

453. นาย อนะ มะสุวรรณ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

454. คุณรวิศุทธ์ ล่องเซ่ง และครอบครัว อ.เมือง จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อ "หลวงพ่อฯ 100 ปี" 50 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

455. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ พัทยา

ต้องการร่วมบุญ :
บาตร วิระทะโย 1100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

456. คุณ กิตติ์ธัญญา คูหพันธ์ และครอบครัว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

457. นายศิลป์ณวัช อัศวินก่อวัฒนา อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

458. คุณจันทร์ที วรรณบุตรแบะครอบครัว ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 250 บาท
2.ถวายสังฆทานชุดเล็ก 200 บาท
3.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 150 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

459. คุณมนุรดา สรสุคนธ์และอาภรณ์ สรสุคนธ์ ดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
อาภรณ์ ทำบุญหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงพ่อฤาษีฯ 300 บาท สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 300 บาท/. มนุรดา ทำบุญหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงพ่อฤาษีฯ 640 บาท สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 400 บาท ทำบุญธรรมทาน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 2,040 บาท

460. คุณ ชญานุช พระโพธิ์ ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างตามแต่จะจัดสรร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

461. คุณ วัชระ ภู่บัว และครอบครัว บรรพตพิสัย นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

462. คุณ ภัทรา ชัยยะ กชพร อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ (เริ่มงานเมื่อเดือนธันวาคม 2558)
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
8. ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทองคำ 90 บาท
รายการ 1-7 รายการละ 30 บาทค่ะ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

463. นายเกียรติศักดิ์ นาคำโฮม อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
านพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 100 บาท

464. นายเทวัญ อ้นพงษ์ เขตดินแดง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

รวมเป็นเงิน 200 บาท

465. คุณ ไพรัชณ์ เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ครบ 100 ปี" = 1,000 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 12 ไร่ = 1,000 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" = 100 บาท
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ = 100 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ = 100 บาท
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า = 100 บาท
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ = 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

466. คุณ อภิวุฒิพันธุ์ ประยูนยุทร อ.เมือง มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ทำบุญวิหารทาน ทำบุญธรรมทาน ร่วมสร้างพระชำระหนี้สงฆ์พร้อมปิดทอง และอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะจัดสรรค์ 100 บาท
ใส่บาตรวิระทะโย 60 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

467. นายยุทธภูมิ คำแสงมาตย์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือน (ทองคำ) "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ

รวมเป็นเงิน 30 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

◄ll กลับสู่สารบัญ