ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
webmaster - 4/7/16 at 23:17

ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่


ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


การฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลังที่บ้านสายลม


วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้าน คุณบัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี จ.ระยอง


เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม


สอนกรรมฐานมโนมยิทธิ ที่บ้านสาวจันท์ ต.หนองคล้า จ.จันทบุรี


เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม◄ll กลับสู่สารบัญ