ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2559) วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
webmaster - 11/7/16 at 16:47

♠ ภาพ...กราบถวายมุทิตาจิตพระผู้ใหญ่ช่วงเข้าพรรษา 2559
♠ ภาพ..กราบขอขมาหลวงพ่อเจ้าอาวาสก่อนเข้าพรรษา 2559
♠ ภาพ..กราบขอขมาหลวงพี่ชัยวัฒน์ที่วิหารองค์ปฐม
♠คลีปวิดีโอ...งานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2559)
♠ภาพ...งานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๙)
♠ กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๙)
♠คลืปวิดีโอ...กิจกรรมนาคบวชเข้าพรรษา 2559
♠ภาพ... หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาคบวชเข้าพรรษา 2559
♠ ภาพ... ทำความรู้จักนาคที่บวช จำพรรษาปี 2559
♠ ภาพ... นาคซ้อมขานนาค
ภาพ..กราบถวายมุทิตาจิตพระผู้ใหญ่ช่วงเข้าพรรษา 2559


พระสำเภา สุธมฺมปวโร ได้เดินทางเป็นตัวแทนท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส นำคณะสงฆ์วัดท่าซุง เข้ากราบแสดงมุทิตาจิตสักการะเข้าพรรษาแด่พระเถระพระผู้ใหญเจ้าคณะปกครองใน จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท ตามลำดับดังนี้
๑.พระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะภาค3 วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท
๒.พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
๓.พระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี วัดอมฤตวารี
๔.พระครูอุทัยธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลท่าซุง วัดคลองเคียน

ภาพ..กราบขอขมาหลวงพ่อเจ้าอาวาสก่อนเข้าพรรษา 2559ภาพ..กราบขอขมาหลวงพี่ชัยวัฒน์ที่วิหารองค์ปฐม


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 12/7/16 at 00:11


คลิปวิดีโอ..งานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2559)พระบวชใหม่ ๑๓ รูป ถ่ายทอดสด
พระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์พระบวชใหม่ ถ่ายทอดสด
พิธีอุปสมบทในพระอุโบสถ ถ่ายทอดสด
แห่นาครอบโบสถ์
นาคเริ่มพิธีก่อนเข้าโบสถ์
อานิสงส์การอุปสมบท
พิธีแห่นาค วัดท่าซุง บันทึกเทป
พิธีอุปสมบท วัดท่าซุง บันทึกเทป
พิธีฉลองพระบวชใหม่ วัดท่าซุง บันทึกเทป

◄ll กลับสู่สารบัญ


ภาพ...งานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๙)


วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙


เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 14/7/16 at 09:21


กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๙)


วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙


เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เป็นพระอุปัชฌาย์)


โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ หน้าอุโบสถ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและ
พ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๒๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๕๐ น. บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท

รายชื่อนาค
๑.นาค สุรศักดิ์ บุญหลง มีชื่อฉายา สุธมฺมสุรปญฺโญ
๒.นาค พีรพัฒน์ มงคลสินธุ์ มีชื่อฉายา สุธมฺมอินฺทปญฺโญ
๓.นาค สุรเชษฐ์ รอดเอี้อง มีชื่อฉายา สุธมฺมปุริตสีโล

๔.นาค สาธิต เสนสกุล มีชื่อฉายา สุธมฺมสาทโร
๕.นาค เจษฎา พวงพุ่ม มีชื่อฉายา สุธมฺมเมตฺติโก
๖.นาค ศังกร แรกเจริญ มีชื่อฉายา สุธมฺมมงฺคโล

๗.นาค เสาวพจน์ โกกะนุชสกุล มีชื่อฉายา สุธมฺมนายโก
๘.นาค วรพจน์ จูเปีย มีชื่อฉายา สุธมฺมเขมโก
๙.นาค มนตรี สุวรรณโชติ มีชื่อฉายา สุธมฺมณฎฺฐิโก

๑๐.นาค บูรพา คูหาทอง มีชื่อฉายา สุธมฺมภูริปญฺโญ
๑๑.นาค โอมหฤษฎ์ เล็กสาริกา มีชื่อฉายา สุธมฺมภูริญาโณ
๑๒.นาค ชาญพจน์ ฉัตรชัยรัตนเวช มีชื่อฉายา สุธมฺมหาสจิตโต

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์

๑.พระบุญมา - พระสุรเชษฐ์
๒.พระธวัชชัย – พระวารีสมบูรณ์


เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร


คลิปวิดีโอ..หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาคบวชเข้าพรรษา 2559คลิปวิดีโอ..พิธีโกนผมนาคบวชเข้าพรรษา 2559คลิปวิดีโอ..ซ้อมขานนาคบวชเข้าพรรษา 2559◄ll กลับสู่สารบัญ

ภาพ..หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาคบวชเข้าพรรษา 2559

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 17/7/16 at 08:29

.

รู้จักนาคบวช เข้าพรรษา ณ วัดท่าซุง ปี ๒๕๕๙นาคทั้งหมด 12 นาค
๑.นายสุรศักดิ์ บุญหลง
....ชื่อเล่น เบนซ์ อายุ 21 ปี เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2537 เรียนจบชั้ ม. 6 อยู่ที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พ่อชื่อ นายโกศล บุญหลง แม่ชื่อ นาง สุนีย์ บุญหลง มีพี่น้องร่วมกัน 3 คน เป็นคนที่ 3
....สมัยผมเป็นเด็ก พ่อผมได้นำหนังสือมาให้ผมอ่าน หนังสือเล่นนั้นได้เขียนเกี่ยวกับประวัติของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านสามารถคุยกับเทวดาได้และท่านยังพูดถึงพระนิพพาน ซึ่งผมตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่า พระนิพพานคืออะไร รู้เพียงแต่ว่า ผู้ไดสามารถไปพระนิพพานได้จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก จึงทำให้ผมสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงคิดเอาไว้ว่าเมื่ออายุครบ 20 ปี จะขอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา เพื่อหาความจริงเกี่ยวกับเทวดาและพระนิพพาน

และเมื่อผมอายุครบ 20 ปี ย่างเข้า 21 ผมก็ได้มาบวชเป็นครั้งแรก ผมบวชอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว วันแรกที่ผมบวชเข้าไป มีพระท่านหนึ่งที่วัด ท่านได้เปิดเทปของหลวงพ่อ ซึ่งตอนนั้นตัวผมเองก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่อเลย เพียงแต่ว่าพอฟังไป ผมรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือสอนมานั้น สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความน่าสนใจมาก ผมชอบคำพูดหนึ่งของหลวงพ่อที่บอกว่า “นรกมีจริง สวรรค์มีจริง และนิพพานมีสภาพไม่สูญ” จึงทำให้ผมมีความสนใจมากขึ้นไปอีก เพราะตัวผมเองอยากจะเห็นนรก สวรรค์ และอยากจะรู้จักพระนิพพาน มาตั้งแต่เด็กๆ ตอนบวชอยู่ผมก็ฟังหลวงพ่อและปฎิบัติตามมาตลอด เป็นเวลาประมาณ 6 เดือน

ผมจึงมีโอกาสได้มาฝึก มโนมยิทธิ เป็นเวลา 7 วันและตลอด 7 วันที่ผมมาอยู่ ทำให้ผมคลายสงสัยเกี่ยวกับ นรก สววค์ และพระนิพพานจนหมด และผมก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่ที่นี้มาก จนได้ปรึกษาพ่อและแม่ว่าจะขอสึก และจะมาขอบวชที่วัดท่าซุง เพื่อที่จะได้ช่วยงานหลวงพ่ออย่างเต็มที เพราะต้องการเร่งรัดตัวเองในการปฎิบัติให้ถึงที่สุดของการหลุดพ้น

สิ่งใดที่หลวงพ่อทำไว้ดีแล้ว ลูกจะขอปฎิบัติตามหลวงพ่อ ถึงจะไม่ได้ถึงครึ่งของหลวงพ่อก็ตาม แต่ก็ดีใจ ที่ได้เดินตามรอของหลวงพ่อ๒.ผมชื่อ นายพีรพัฒน์ นามกุล มงคลสินธุ์
.....ชื่อเล่น พี มีน้องสาว 1 คน เป็นคนจังหวัดขอนแก่น เรียนจบปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อายุ 27 ปี
... ผมเคยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากการตกที่สูง ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ ต้องพักรักษาตัวหลายวัน ก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเป็นนาคที่วัดท่าซุง ผมได้เคยศึกษาจากหลวงพ่อองค์อื่นมาบ้าง เช่น หลวงพ่อจรัญ สมเด็จพระสังฆราช หลวงพ่อบุญฤทธิ์ หลวงตามหาบัว หลวงปู่ทา จารุธัมโม สมเด็จโต พรหมรังสี ผมได้ปฎิบัติและได้เห็นสิ่งต่างๆพอสมควร จึงได้มีความเชื่อและศรัทธาพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ ที่ผมอยากจะมาบวชวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

...เพราะผมได้เคยมาปฎิบัติ และได้ศึกษาธรรมะของหลวงพ่อ ธรรมะของหลวงพ่อนั้นละเอียดและลึกซึ่งกินใจมาก ยิ่งศึกษาก็ยิ่งเลื่อมใส ยิ่งปฎิบัติก็ยิ่งศรัทธา จึงคิดว่าจะบวชที่นี่ เพื่อต้องการจะเข้านิพพานในชาตินี้ให้ได้ รวมทั้งผมอยากรู้สิ่งต่างๆอีกมากมาย ที่ทางวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์อีกไม่ได้ เช่นอยากเห็นนิพพาน สวรรค์ พรหม นรก เปรต เทวดา นางฟ้า อยากรู้การเวียนว่ายตายเกิดของคน และสัตว์ต่างๆ ว่าทำไมเราต้องมาวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้

…
และผมอยากบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ และญาติพี่น้องต่างๆ แม่ของกระผมอายุเยอะแล้ว แล้วก็ไม่สบาย ผมเชื่อว่าโรคบางอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์บางครั้งก็รักษาไม่หาย อาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคเวร โรคกรรม ซึ่งการบวชในครั้งนี้ คิดว่าจะช่วยให้แม่ดีขึ้น หรืออาจจะทำให้พบหนทางที่จะรักษาให้หายขาดได้๓.กระผมชื่อนายสุรเชษฐ์ รอดเอี้อง
... อายุ 39 ปี แม่ชื่อ หลั่น นางแล พ่อชื่อ สัน รอดเอื้อง มีพี่น้อง 3 คน ผมเป็นคนโต ก่อนที่จะมาบวชทำงานเป็นกุ๊ก ที่กรุงเทพ ฯ
...สาเหตุที่มาบวชที่วัดท่าซุง เพราะคำสอนของหลวงพ่อเข้าใจง่าย เหมาะสมหรับคนที่มีสติปัญญาน้อยอย่างกระผม เพราะก่อนที่จะมาพบคำสอนหลวงพ่อ ผมไปศึกษามาดะ ทั้งสายหลวงปู่มั่น ,ท่านพุทธทาส,ท่านมิซูโอะ และสายหลวงปู่ชา แต่ก็ไม่เข้าใจ คิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคนอย่างเราคงไม่มีโอกาสเข้าใจ แต่พอมาพบคำสอนหลวงพ่อ รู้สึกว่าตัวเองได้พบแล้วสิ่งที่ตามหามานาน

...
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 3 ปี ที่มาศึกษาคำสอนหลวงพ่อ แต่ก็ยังเอาดีอะไรไม่ได้ พอมีโอกาสที่จะได้มาบวชที่วัดท่าซุง ช่วงเข้าพรรษา จะพยายามเอาดีให้ได้ครับ๔.ข้าพเจ้าชื่อ นายสาธิต เสนสกุล
...ชื่อเล่น “หนึ่ง” อายุ 25 ปี ข้าพเจ้าจบการศึกษา ม.6 ที่ รร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา รุ่น 18 ห้องศิลป์คำนวณ ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขานิติศาสตร์ จ.เชียงราย ภูมิลำเนาของข้าพเจ้านั้น อยู่ที่อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ บิดาชื่อนายวรริต เสมสกุล อายุ 62 ปี มีอาชีพ ทำนา มารดาชื่อ นางสมบัติ เสนสกุล ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว

…จุดประสงค์การบวช ข้าพเจ้ามีความศรัทธาในหลวงพ่อวัดท่าซุง ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเล่าความดังของหลวงพ่อ นี้ พวกเราชาววัดท่าซุงและสานุศิษย์ทั่วโลก เคารพนับถือ ตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในท้องแม่ แม่ก็พาข้าพเจ้ามาเป่ายันต์เกาะเพชรแล้ว เกิดมาลืมตาดูโลก แม่ก็พามาทำบุญที่วัดอยู่ตลอด เมื่อวัดมีงานบุญ ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าศรัทธาหลวงพ่อวัดท่าซุงตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ แต่การปฎิบัติตนของข้าพเจ้ายังไม่ดี เพราะไม่ค่อยจะสนใจในธรรมะของหลวงพ่อเท่าที่ควร จะเรียกว่าขี้เกียจก็ว่าได้ การที่ข้าพเจ้ามาบวชนั้น เพราะ

…
1.ต้องการปฎิบัติธรรมในช่วงชีวิตหนึ่ง ซึ่งลูกผู้ชายเกิดมาในบวรพระพุทธศาสนา ลุงว่าต้องทำ
…2.เพื่อให้ย่าได้เป็นเจ้าภาพบวช เพราะย่าของข้าพเจ้าบวชหนัก ก่อนหน้าที่ย่าจะป่วย เคยบอกว่า จะเป็นเจ้าภาพบวชให้ผม แต่ผมยังไม่ได้บวชสักที จนกระทั้งย่าบวชหนัก
...3.ทดแทนบุญคุณพ่อแม่
...4.เพื่อเป็นกุศล เป็นอานิสงส์ผลักดันให้เข้าพระนิพพานสิ้นภพชาติในชาตินี้
ข้าพเจ้าจะปฎิบัติธรรมให้ดีที่สุด
๕. นายเจษฎา พวงพุ่ม
... ชื่อเล่น ก้อง อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาการเงินและธนาคาร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยทำงานการตรวจสอบบัญชีในบริษัทตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน กับบริษัทมหาชน

…เหตุผลที่เข้ามาบวช เนื่องจากค้นพบว่า หน้าที่การงานและฐานะการเงินที่มั่งคง บางครั้งก็ไม่สามารถทำให้คนเรานั้นมีความสุขได้ จึงเกิดความเบื่อหน่าย และได้ตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่ออกมาเดินทางท่องเที่ยว เพื่อหาความสุขให้กับตนเอง หลังจากเดินทางจนครบ 1 ปี ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่า ชีวิตมีความสุขมากขึ้น จึงมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่า คนเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไร จึงได้มีโอกาศนั่งทบทวนกับตัวเองเพื่อหาคำตอบ จนได้นึกถึงคำว่านิพพาน ที่เคยเรียนในวิชาพระพุทธศาสนา จึงได้เริ่มหาข้อมูล

...จนกระทั้งได้มีโอกาสไปถวายสังฆทาน ที่บ้านสายลมและได้ลองอ่านหนังสือ และฟังธรรมของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทำให้รู้สึกว่าธรรมเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ ไม่ยากอย่างที่เคยคิดไว้ จากที่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ และเข้าใจยาก กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ทำให้สามารถศึกษาธรรมของหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเลื่อมใสในตัวท่าน

..
จึงได้ตัดสินใจเข้ามาอุปสมบทที่วัดท่าซุง เพื่อศึกษาธรรมที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้ถ่ายทอดไว้ให้กับลูกหลานของท่าน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานเคยกล่าวไว้ว่า “นิพพานัง ปรมังสุขัง” นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง๖.นายศังกร แรกเจริญ
...อายุ 36 ปี มีพี่น้อง 2 คน เกิดที่ อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ มีอาชีพค้าขาย (อุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า) บิดาชื่อ นายสำราญ แรกเจริญ มารดาชื่อ นางอัมพร แรกเจริญ

... เริ่มรู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดำจากวิทยุ AM ที่เตี่ย(พ่อ) เปิด และได้มาวัดท่าซุง เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ได้ซื้อหนังสือประวัติหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ประวัติหลวงพ่อธุดงค์ อ่านแล้วชอบมาก เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้อ่านหนังสือธัมมวิโมกข์ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม มากขึ้นๆ และในระยะเวลา 3-4 ปีนี้ ดูหลวงพ่อในยูทูป ฟังธรรมะหลวงพ่อก่อนนอนเกือบทุกวัน ธรรมะที่ชอบเป็นพิเศษ คือมรณานุสสติกรรมฐาน เนื่องจากเคยเกือบเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และโรควูบ(ได้รับการผ่าตัดแล้ว) เข้าใจความทรมาน ทุกขเวทนาก่อนตาย มันทรมานมาก และเห็นศพคนตาย จึงชอบกรรมฐานกองนี้มากขอรับ

...
ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง จึงตัดสินใจมาบวชวัดท่าซุง เพราะรักและศรัทธาในตัวหลวงพ่อและพระในวัดนี้ ขอรับ๗.ข้าพเจ้านาย เสาวพจน์ โกกะนุชสกุล
.... เกิดวันที่ 9 มิถุนายน 2516 ปีฉลู อายุ 43 ปี บิดาชื่อ นายวิชิต โกกะนุสกุล (เสียแล้ว) มารดาชื่อ นางอุษณี มีวาสนาสุข (เสียแล้ว) มีพี่ชาย 1 คน ชื่อนายมาโนชญ์ โกกะนุสกุล ยังไม่มีครอบครัว

… ข้าพเจ้าแต่งงานปี พ.ศ.2534 ไม่มีบุตร ช่วงประมาณปี พ.ศ.2534-2535 มีเพื่อนบ้านแนะนำให้รู้จักหลวงพ่อวัดท่าซุง และนำหนังสือมาให้อ่าน ได้อ่านแล้วรู้สึกว่าอัศจรรย์และศรัทธาหลวงพ่อมาก คุณแม่ของข้าพเจ้ามีโอกาสได้มาทำบุญถวายสังฆทานกับองค์หลวงพ่อวัดท่าซุง คราวที่ท่านไปจันทบุรี แต่ส่วนตัวข้าพเจ้า กว่าจะได้มาที่วัดท่าซุงก็ปี พ.ศ.2536 ซึ่งหลวงพ่อท่านก็มรณภาพไปแล้ว รู้สึกเสียใจมาก และตั้งแต่ปี 2536 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ก็มาร่วมงานการกุศลกับวัดท่าซุงมาตลอด บางครั้งมาไม่ได้ก็ร่วมทำบุญตลอด มากน้อยตามกำลัง

…
เหตุที่มาบวช ความจริงก็อยากบวชมานานแล้ว แต่ด้วยไม่พร้อมในหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเรื่องงาน ภาระความรับผิดชอบ และก็เรื่องจิตใจ กลัวว่าถ้าบวชแล้วทำอะไรผิดมันจะเป็นกรรมหนักมาก ตามที่องค์หลวงพ่อวัดท่าซุงสอนเสมอมา พอปีนี้สามารถเคลียร์งานได้เสร็จ ก็เลยถือโอกาสมาบวชในปี 2559 นี้ครับ๘.ชื่อ วรพจน์ จูเปีย
...ชื่อเล่น พจน์ เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 พื้นเพเป็นคน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ปี 2537 – 2540 เข้าศึกษาที่ รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ปี 2540- 2543 เข้าศึกษาระดับ ปวช.ที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

...ปี 2549 – 2552 เข้าทำงานเป็นครูผู้สนับสนุนการสอนที่ รร.ปรียาโชติ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
...ปี 2550 ได้เข้าบวชที่วัดท่าซุง เป็นเวลา 1 พรรษา
…ปี 2552 – 2553 เข้าทำงานที่สำนักงานที่ดิน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ช่วยช่างรางวัดชำนาญการ
…ปี2553 – ปัจจุบัน ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายรถยนต์และอะไหล่ยี่ห้อเวสป้า และแลมเบรตต้า (มือสอง)
…อุปนิสัย ชอบสนุกสนานเฮฮา ชอบเข้าสังคม แต่บางอารมณ์ก็ชอบอยู่คนเดียวนานๆ ชอบขี่รถไปท่องเทียวที่ต่างๆ พบปะผู้คนในสังคมรถโบราณในหลายๆ จังหวัด

….
เหตุที่มาบวช คือแก้บนที่ได้บนบานกับหลวงพ่อ 5 พระองค์ วัดท่าซุงไว้ บวกกับมีความศรัทธาในการปฎิบัติของพระสงฆ์ในวัดท่าซุงด้วย๙.นายมนตรี สุวรรณโชติ (มนต์)
เกิดวันที่ 25 พ.ค. 2526 อายุ 32 ปี จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
...เริ่มรู้จักวัดท่าซุง ย้อนไป ปี 4 ยังกินเที่ยว ดื่ม ตามประสาวัยรุ่นทั่วไป และความเบื่อหน่ายก็ค่อยๆสะสมในใจมาตลอดว่า เราทำอะไรอยู่ และสงสัยว่าคนเราตายแล้วไปไหน เพราะคนรอบข้างตายไปเรื่อยๆ ทั้งญาติพี่น้องและเพื่อน จึงค่อยปรับหันเข้ามาสวดมนต์ งดออกจากบ้าน วันโกน วันพระ และตั้งจิตอธิฐานหลังสวดมนต์ ขอให้เจอครูบาอาจารย์ เพื่อศึกษาธรรม ตามคำสอนพระพุทธเจ้า

…
จากปกติเป็นคนใจร้อน ก็เย็นลงเพราะหลักธรรมที่ศึกษา ให้เข้าใจถึงการเวียนตาย เวียนเกิดของมนุษย์ คนทุกคนมีความทุกข์ ทำให้มองโลกให้กว้างขึ้น และมีเหตุผล รู้จักเรียนรู้ ยอมรับ ปล่อยวาง หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ได้ลงไว้ในประวัติหลวงปู่ปานหลายสิ่ง จึงอ่านและอยากศึกษาธรรมและปฎิบัติตามรอย๑๐.นายบูรพา คูหาทอง(จอนสัน)
เกิดวันที่ 10 พ.ย. 2520 อายุ 38 ปี จบ ปวส. บิดาชื่อนายฉลาก คูหาทอง มารดาชื่อนางสุนทร คูหาทอง มีน้องสาว ชื่อกิติมา คูหาทอง มีเมีย 2 คน ชื่อ

1.อาหมี่ อาเชกู่ มีลูกชาย 2 คน เด็กชายสรรเพชญ คูหาทอง และเด็กชาย พชร คูหาทอง
2.บุหลัน ศรีสุย ไม่มีบุตร ทำอาชีพค้าขายตามตลาดนัด

…
เคยบนบานกับหลวงพ่อไว้หลายครั้ง สำเร็จทุกครั้ง จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อมาโดยตลอด.๑๑.พ.อ.ท. โอมหฤษฎ์ เล็กสาลิกา
อายุ 27 ปี เกิดวันที่ 20 กรกฏาคม 2532 อาชีพรับราชการทหาร บิดาชื่อ ร.ต.อร่าม เล็กสาลิกา มารดาชื่อ ศิริวรรณ เล็กสาลิกา (เสียชีวิต)

….ช่วงสมัย ม.4 พ่อจะพามาถวายสังฆทานที่วัดในวันเสาร์-อาทิตย์ กับวันหยุดยาว
…
สาเหตุที่บวชครั้งนี้ เป็นการบวชให้มารดาที่เสียชีวิตและใช้สิทธิลาบวชได้ช่วงเข้าพรรษา

๑๒.ข้าพเจ้านายชาญพจน์ ฉัตรชัย
ชื่อเล่น เอ้กซ์ เกิดปี พ.ศ.2513 อายุ 46 ปี ปัจจุบันมีครอบครัว แล้ว มีลูก 2 คน มีบิดาชื่อ อภิชัย มารดาชื่อ อรุณี ทั้งสองท่านยังมีชีวิตอยู่ และประกอบอาชีพค้าขายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ส่วนข้าพเจ้าหลังแต่งงานแล้วก้มาอยู่ที่บ้านในเขต อ.พยุหะคีรี ประกอบอาชีพค้าขาย และมีรถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลในเขต จ.นครสวรรค์

…เคยรู้จักวัดท่าซุงสมัยมาเรียนอยูในกรุงเทพ และได้เข้ามาทำบุญกับหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 จนกระทั้งหลวงพ่อมรณภาพ ก็ได้อุปสมบทหมู่ร่วมกันกับบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อในปี พ.ศ.2535 แต่ก็สึกออกมาจนเรียนจบมหาวิทยาลัย และเข้าทำงานจนมีครอบครัว หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่วัดอยู่ เพราะย้ายไปอยู่ในเขตภาคอีสานจนกระทั้งปี พ.ศ. 2548 บิดาของข้าพเจ้าประสบอุบัติเหตุทางรถทำให้ไม่สามารถทำงานได้อีก

…ข้าพเจ้าและครอบครัวจึงย้ายมาจากภาคอีสานกลับมาช่วยดูแลกิจการของบิดาในอำเภอพยุหะคีรี ทำให้มีความระลึกถึงวัดท่าซุงว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ในปี พ.ศ.2549 รู้สึกว่าน้ำท่วมวัดท่าซุง ข้าพเจ้าจึงเข้ามาดูและรู้สึกเป็นห่วงวัดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสช่วยวัดได้สักเท่าไรนัก จำได้ว่าได้ถวายปัจจัยค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำของทางวัด และพอน้ำลดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงชวนครอบครัวมาถวายสังฆทานบ้างเป็นประจำ และมางานวัดในงานต่างๆ แต่ก็ไม่แน่นอนนัก อาจมีเว้นระยะไปบ้าง แต่ก็ยังระลึกถึงวัด อีกทั้งระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่ออยุ่เสมอ แม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วหลายปี

...จนกระทั้งปี พ.ศ.2558 คุณแม่ของข้าพเจ้าประสบอุบัติเหตุทางรถ ต้องผ่าตัดด่วน ข้าพเจ้าจึงบนต่อหลวงพ่อ 5 พระองค์ เพื่อให้คุณแม่ปลอดภัย หลังจากผ่าตัดแล้ว จึงมาบวชเพื่อแก้บนตั้งใจไว้เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งก็ทันบวชในพรรษานี้พอดี ถึงแม้จะมีเวลาอีกเพียง 10 วัน แต่ก็ตั้งใจเตรียมตัวในการบวชอย่างเต็มที่เท่าที่โอกาสจะอำนวย

…
ขอกราบน้อมรำลึกถึงคุณของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่ได้นำคำสั่งสอนวิชามโนมยิทธิมาเผยแพร่ และถ่ายทอดให้พุทธศาสนิกชนได้รู้ และปฎิบัติสืบไป

◄ll กลับสู่สารบัญ

ภาพ..นาคซ้อมขานนาค
◄ll กลับสู่สารบัญ