ภาพ/สไลน์/วิดีโอ...พิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ"หลวงพ่อพระราชพรหมยาน" 8-9 กรกฎาคม 2559
webmaster - 11/8/08 at 20:27

วิดีโอ...งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด
สไลน์ภาพ...งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด
ภาพ...ก่อนงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ภาพ...งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙คลิปวิดีโอ... งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด
พิธีพุทธาภิเษกในงานหล่อหลวงพ่อทองคำที่ศาลา 12 ไร่
เจ้าภาพรับทองใส่เบ้าและอ่านทำนองเสนาะ
พิธีเททองคำหล่อหลวงพ่อวัดท่าซุง
Timelapse ศาลาอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน ๑๒ ไร่
โปรดติดตามวิดีโอ ในเร็วๆนี้
ภาพสไลน์...งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิดทำวัตรเย็น,กิจกรรมรำลึก(คลิ๊กดูภาพ)

ฉันเช้าและโรงทาน(คลิ๊กดูภาพ)พิธีพุทธาภิเษก(คลิ๊กดูภาพ)

เจ้าภาพรับทอง(คลิ๊กดูภาพ)เอาทองใส่เบ้า(คลิ๊กดูภาพ)

หลอมทอง(คลิ๊กดูภาพ)พิธีเททองหล่อ(คลิ๊กดูภาพ)

คณะวิหารองค์ปฐม(คลิ๊กดูภาพ)


ภาพ...ก่อนงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ
"หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น (บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ) หลังจากนั้นเจริญพระกรรมฐานร่วมกันที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมรำลึก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 11/7/16 at 15:30


ภาพ...งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนทองคำ
"หลวงพ่อพระราชพรหมยาน"เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด


วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙


เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้า แด่ พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา ๑๒ ไร่ หลังจากนั้นทำพิธีพุทธาภิเษก
เวลา ๑๐.๐๐ น.ทำพิธีสุมทอง ,ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล และพระสงฆ์ ๓ รูป รับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๓๐ น. เริ่มพิธีเททอง
เวลา ๑๕.๐๐ น.เสร็จพิธี◄ll กลับสู่สารบัญ