ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
webmaster - 5/9/16 at 21:53

ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่


ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙


การฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลังที่บ้านสายลม


วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

การฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลังที่สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีประทุม


วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙การฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลังที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)


วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

◄ll กลับสู่สารบัญ