ภาพ/วิดีโอ...พิธีเทปูนหล่อองค์พระประธาน หน้าตัก 6 เมตร ศาลา 12 ไร่ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
webmaster - 11/9/16 at 23:09

พิธีเทปูนหล่อองค์พระประธาน หน้าตัก ๖ เมตร (๑๒ ศอก)
ณ. พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปีเกิด หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (ท่าซุง)


วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙


คลิปวิดีโอ..พิธีเทปูนหล่อองค์พระประธาน ศาลา ๑๒ ไร่ภาพ...พิธีเทปูนหล่อองค์พระประธาน หน้าตัก ๖ เมตร (๑๒ ศอก)


◄ll กลับสู่สารบัญ