ภาพ/วิดีโอ...พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เพื่องานมรณภาพของหลวงพ่อ วันที่ 24 ก.ย. 2559
webmaster - 24/9/16 at 23:27

ภาพ...พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เพื่องานมรณภาพของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙


คลิปวิดีโอ..พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
ภาพ...พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เพื่องานมรณภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน◄ll กลับสู่สารบัญ