ภาพ...ทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ 2 ต.ค.2559
webmaster - 4/10/16 at 22:49

ภาพ...ทำบุญที่ระลึกคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง จากนั้นทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล ในวันงานมีเจ้าภาพเปิดร้านเลี้ยงน้ำ-อาหารฟรี
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 4/10/16 at 22:50


◄ll กลับสู่สารบัญ