ภาพ...งานทอดกฐินสามัคคี วัดจันทาราม(ท่าซุง) วันที่ 22 – 23 ต.ค. 2559
webmaster - 24/10/16 at 22:48


ภาพ...งานทอดกฐินสามัคคี วัดท่าซุงประจำปี ๒๕๕๙


วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

คลิปวิดีโอ..ถ่ายทอดสด งานทอดกฐินสามัคคี
และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 24/10/16 at 22:51


ภาพ...งานทอดมหากฐินสามัคคี วัดท่าซุงประจำปี ๒๕๕๙


วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ที่ศาลา ๑๒ ไร่เวลา ๑๓.๐๐ น. เปิดเทปพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องอานิสงส์การถวายกฐินทาน เสร็จแล้วทำ
พิธีถวายผ้ากฐินทานและสิ่งของที่เป็นบริวารกฐิน ต่อจากนั้นอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร


ภาพ...โรงทานศาลา ๔ ไร่


เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธี กรานกฐิน ในพระอุโบสถ
พระภิกษุสงฆ์ลงอุโบสถ กรานกฐิน
◄ll กลับสู่สารบัญ