เตรียมงาน/กำหนดการ...งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒๔ ปี แห่งการมรณภาพของหลวงพ่อฯ 29-30 ต.ค.59
webmaster - 28/10/16 at 22:14


กำหนดการ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ,

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๔ ปี แห่งการมรณภาพ

ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เวลา ๑๙.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ ซ้อมสวดธัมมนิยาม และพระอภิธรรม ที่วิหาร ๑๐๐ เมตร

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
( ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์
ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะกองทุนได้ โดยไม่ต้องนำอาหารไป )
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่

เวลา ๑๗.๓๐ น. ช่วงที่ ๑ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดธัมมนิยาม ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน ( พระสงฆ์ไม่ลงจากอาสน์สงฆ์ )
ช่วงที่ ๒ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน พระภิกษุสงฆ์ให้พร
( ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะถวายผ้าบังสุกุลให้ผาติกรรม
ผ้ามาถวายได้ หลังจากเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานแล้ว )

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
( ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์
ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะกองทุนได้ โดยไม่ต้องนำอาหารไป )

เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มา ที่ด้านหน้า
ตึกพระเถระ แล้วนิมนต์เข้าพักที่ห้องรับรอง

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่
เดินทางมาร่วมงานที่ ด้านหลังวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทานเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ กล่าวสัมโมทนียกถาต่อจากนั้น พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา
ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน

( ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะถวายผ้าบังสุกุล ให้ผาติกรรม
ผ้ามาถวายได้หลังจากเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานแล้ว )

พระภิกษุสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล แล้วอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี


เตรียม...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๔ ปี แห่งการมรณภาพ

ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

◄ll กลับสู่สารบัญ