ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
webmaster - 19/12/16 at 21:46

ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่


ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙


ภาพ...การฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ (ปฐมฤกษ์)

ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมตรัยรัตน์พระราชพรหมยาน


วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙


◄ll กลับสู่สารบัญ