ภาพ...พิธีบวงสรวงไหว้พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย วันที่ 14-15 ม.ค.2560
webmaster - 17/1/17 at 22:37

ภาพ...ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล และคณะสงฆ์ไหว้พระธาตุดอยตุง
ภาพ...ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล และคณะสงฆ์ไหว้พระธาตุจอมกิตติ


ภาพ...พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย


วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๐

ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะ และญาติโยมลูกศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เดินทางมาประกอบพิธีบวงสรวงไหว้พระธาตุดอยตุง

◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 17/1/17 at 22:39


ภาพ...หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พร้อมด้วยพระสงฆ์และลูกหลานหลวงพ่อ เดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ


วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันเช้าที่ วัดพระธาตุจอมกิตติ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวง
◄ll กลับสู่สารบัญ