ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
webmaster - 7/2/17 at 22:49

ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่


ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐


ภาพ...สอนกรรมฐาน
ที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน(บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)


วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560วันนี้มีผู้มาฝึกขั้นต้น ๔๘ คน ไปนิพพานได้ ๔๔ คน ไปพระจุฬามณี 1 คน ไม่ได้ ๓ คน ฝึกญาณแปด ๑๑๒ คน รวมจำนวนผู้ฝึก ๑๖๙ คน
◄ll กลับสู่สารบัญ