ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
webmaster - 16/3/17 at 16:41

ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่


ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐


ภาพ...สอนกรรมฐาน
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์ศิษย์พระราชพรหมยาน


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
บรรดาญาติโยมที่สนใจ ฝึกเบื้องต้นจำนวน๕๑คนไปนิพพานได้๕๐คนไม่ได้๑คน ญาณ๘ฝึกจำนวน๓๗คนไปนิพพานได้ทั้งหมด รวมยอดผู้เข้าร่วมฝึกทั้งสิ้นจำนวน๘๘คน


◄ll กลับสู่สารบัญ