ภาพ...วัดท่าซุงร่วมสร้างนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาร.พ ศิริราชและมอบวิทยุสื่อสารแก่ สภอ.เมืองอุทัยธานี
kittinaja - 14/7/08 at 11:19

.

ภาพ...มอบเงินร่วมสร้างนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาร.พ ศิริราช


เมื่อ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐


ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เดินทางไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แด่คณะนักศึกษาแพทย์ศิริราช ที่วิ่งผ่านเขตจังหวัดอุทัยธานี พร้อมมอบเงินที่ญาติโยมคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานร่วมทำบุญ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาร.พ ศิริราช และมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะพร้อมทั้งรวบรวมเงินบริจาคร่วมสร้างอาคารฯ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 25/3/17 at 21:58

.

ภาพ...มอบวิทยุสื่อสารพร้อมเพาเวอร์ซัพพลาย, ไมค์ตั้งโต๊ะ และเครื่องแฟกซ์ แก่ สภอ.เมืองอุทัยธานี


เมื่อ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐


ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้มอบวิทยุสื่อสารพร้อมเพาเวอร์ซัพพลาย, ไมค์ตั้งโต๊ะ และเครื่องแฟกซ์ แก่ สภอ.เมืองอุทัยธานี รวมมูลค่า ๒๕,๘๕๐ บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ