ภาพ/คลิปวิดีโอ/ภาพสไลน์...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
webmaster - 11/4/17 at 16:16

คลิปวิดีโอ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง วันที่ 10 เมษายน 2560
ภาพสไลน์....การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงที่วิหารแก้ว 100 เมตร
ภาพ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงที่วิหารแก้ว 100 เมตรคลิปวิดีโอ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงที่วิหารแก้ว 100 เมตร
ภาพสไลน์...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงที่วิหารแก้ว 100 เมตรบรรพชาสามเณร(คลิ๊กดูภาพ)

บวชพราหมณ์หญิง(คลิ๊กดูภาพ)ภาพ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง ที่วิหารแก้ว 100 เมตร


ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐บวชพราหมณ์หญิง
◄ll กลับสู่สารบัญ