ประกาศ..ท่านเจ้าคุณฯ ของดการเดินทางไปสระบุรี, จันทบุรี และ ปักษ์ใต้
webmaster - 9/6/17 at 06:42


......ตามที่ทางเว็บแจ้ง "กำหนดการเดินทางประจำปี ๒๕๖๐" ของท่านเจ้าคุณ พระราชภาวนาโกศล ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านยังไม่สามารถเดินทางไปตามกำหนดการนี้ได้ เนื่องจากการอาพาธตั้งแต่เดือนเมษายน ขณะนี้จำเป็นต้องพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงก่อน จึงของดการเดินทางตามกำหนดดังต่อไปนี้

๑. สระบุรี (วัดเขาวง) วันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. จันทบุรี วันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓. วิหารน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐


......จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ทีมงานเว็บวัดท่าซุง