โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกึยรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ 25 ก.ค. 2560
webmaster - 24/7/17 at 15:49

โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกึยรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา


วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ทางจังหวัดอุทัยธานีได้จัดให้มีโครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกึยรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่๒๘ กรกฏาคม โดยจะมีพิธีเปิดงานที่บริเวณหลังป่าวัดจันทาราม(ท่าซุง) จ. อุทัยธานี

โดยมีผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ดำเนินงาน ทั้งนี้ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสได้ให้พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดที่เกี่ยวข้องตลอดจนทางคณะครูและนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา มาช่วยในกิจกรรมปลูกป่าหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ โดยจัดเตรียมงาน จัดสถานที่ที่ต้องใช้งานและทำความสะอาดบริเวณป่าที่จะทำกิจกรรม ทางวัดจึงใคร่ขอเชิญญาติโยมสาธุชนมาร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
วิดีโอ...โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกึยรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา


...จังหวัดอุทัยธานีได้จัดให้มีโครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกึยรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่๒๘ กรกฏาคม โดยจะมีพิธีเปิดงานที่บริเวณหลังป่าวัดจันทาราม(ท่าซุง) จ. อุทัยธานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ดำเนินงาน


(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

พิธีเปิดงานโครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกึยรติ ช่วง ๑ - ช่วง ๒ - ช่วง ๓ - ช่วง ๔เตรียมงาน...โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกึยรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 25/7/17 at 14:38

ภาพ...โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา


วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

◄ll กลับสู่สารบัญ