รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 กันยายน 2560
webmaster - 15/9/17 at 07:58

รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง

ตั้งแต่ วันที่ 1-15 กันยายน 25601. นาย ทิวา วันศรี และ นางสาว จันทิมาลย์ กาญจนศร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมพระจุฬามณี 50 บาท
2. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
4. สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

2. คุณมณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

3. นาย สมคิด ดวงแก้ว อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

4. นาย สุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 50 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 50 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 50 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 50 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

5. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 65 บาท

6. พระมหาธนบดี โชติโก เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญครบรอบมรณภาพ 25 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

7. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 108 บาท
2. สังฆทาน 780 บาท

รวมเป็นเงิน 888 บาท

8. คุณฐานิสรา พ่วงกิ่ม และ ครอบครัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน และร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

9. คุณเเอนน์ ผิวผ่อง เขตสายไหม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระ-บวชเณร 1,640 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท
3. สร้างอาคารที่เก็บของ 200 บาท
4. ซ่อมพระจุฬามณี 200 บาท
5. ชำระหนี่สงฆ์ 200 บาท
6. ค่าน้ำ-ค่าไฟ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,640 บาท

10. คุณฐิติโชติ ศรีสิงห์ชัย ชยานันต์ ต่อกุณ ชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย ณฐกร ศรีสิงห์ชัย บุญญวัฒน์ ศรีสิงห์ชัย ประเสริฐ ศรีสิงห์ชัย รัชฎา ศรีสิงห์ชัย เสนาะ ต่อกุณ ชัญญา ต่อกุณ รัศมี ศรีสิงห์ชัย ประชา ศรีสิงห์ชัย อ.เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 160 บาท

11. คุณอัญชิสา พูลประสาธน์พร และ ณัชกร ล้ำเลิศกิจ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

12. คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

13. น.ส.ธนกมล ครูนนทกฤษ, นางอังสนา วิสิฐพันธุ์, นายพลศวัส ครูนนทกฤษ เขตคันนายาว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 100 บาท
2. ธรรมทาน 100 บาท
3. สังฆทาน 700 บาท
4. ค่าน้ำ 100 บาท
5. ค่าไฟฟ้า 100 บาท
6. อาหารพระ 100 บาท
7. อาหารสุนัข 100 บาท
8. ทุนการศึกษานักเรียน 500 บาท
9. ครบรอบ 25 ปี มรณภาพฯ 100 บาท
10. ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

14. น.ส.สรินยา พร้อมพงษ์,น.ส.วรลักษณ์ ชูฤทธิ์,น.ส.ณิชกานต์ แสงทอง.น.ส.ดวงใจ ขุนพรม,นายประสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมซ่อมกำแพงด้านหน้าวิหารสมเด็จองค์ปฐม
2. ร่วมสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. สร้างพระพุทธรูป
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

15. กองบุญรวมเพื่อพระนิพพาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

16. นาย ศราวุธ โยธานา อ.พล จ.ขอนนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 20 บาท
2. วิหารทาน 20 บาท
3. ธรรมทาน 20 บาท
4. สังฆทาน 20 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

17. นางวิภาดา ท้าวประยูร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

18. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 20 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 20 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 20 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 20 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 20 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 220 บาท

19. คุณธัญลักษณ์ และนางเสาวลักษณ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

20. นายพิเชษฐ์ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 620 บาท
2. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 100 บาท
3. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 100 บาท
4. ซ่อมพระจุฬามณี 100 บาท
5. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 100 บาท
6. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
7. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
12. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,720 บาท

21. แม่ทองใบ ใจประสงค์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 315 บาท
2. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 100 บาท
3. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 100 บาท
4. ซ่อมพระจุฬามณี 100 บาท
5. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 100 บาท
6. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
7. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
8. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
9. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
10. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
11. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
12. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,415 บาท

22. คุณธนสิทธิ์ ทองจันทร์ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

23. คุณเพรียวภูรินทร์ และคณะ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ 88 รูปและบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

24. คุณธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 209 บาท

25. นายกิตติรัตน์ สัชฌุกร อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

26. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
4. ซ่อมพระจุฬามณี 20 บาท
5. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ 10 บาท
6. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 510 บาท

27. ครอบครัว ด.ญ.ภัทรพร เดี่ยววานิช อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

28. นายธนพจน์ ริ่นภาคราบ และครอบครัว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 111 บาท

29. นายสมุทร จันทร์ประกอบ และครอบครัว อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญตักบาตรวิระทะโย 680 บาท
2.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 680 บาท
3.ทำาบุญสร้างวิหารทาน 1,340 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 300 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

30. Auchara กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญอย่างที่แจ้งมา

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

31. นายอานนท์ สั่งแสวง จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

32. นายอภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 40 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ 40 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 40 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 40 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 40 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

33. นาย อภิชิต งามเลิศชัย จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน จำนวน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

34. คุณโชติโก จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.บาตรวิระทะโย 900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

35. คุณณัฏฐรวิมนต์ จัตตานนท์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 20 บาท
2. สร้างพระ 20 บาท
3. ภัตตาหาร 10 บาท
4. น้ำไฟ 10 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 70 บาท

36. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
2. ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย 160 บาท
3. ทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทานและสร้างพระ 70 บาท
4. ร่วมทำบุญงานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 50 บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท

37. คุณชัยพงษ์ โฮงคำแก้ว และครอบครัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

38. คุณวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

39. คุณศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

40. คุณอรียา ซาร์กินสัน อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

41. natthaphop_27035 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 25 บาท
2. วิหารทาน 25 บาท
3. ธรรมทาน 25 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

42. นายวิระพัฒน์ บุษบงค์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 110 บาท

43. คุณไพลิน-วสุกฤต มณฑลอมรสุข อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
2.ซ่อมพระจุฬามณี
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

44. คุณธนภัส จุฬาปกรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
โอนเงินทำบุญจากบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

45. นายธนพจน์ ริ่นภาคราบ และครอบครัว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 111 บาท

46. คุณวันชนะ และ ครอบครัว จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง(สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน )

รวมเป็นเงิน 200 บาท

47. นาย ธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ พร้อมครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

48. นายโอ๋ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

49. คุณณัฐิวุฒิ พันธะไหล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

50. พระมงคล มณีจันทร์ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานครบรอบ 25ปี หลวงพ่อมรณภาพ ทำบุญ 20 บาท
2.สร้าง"อาคารที่เก็บของ"ในป่าธุดงค์ 20 บาท
3.ซ่อมพระจุฬามณี 20 บาท
4.ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ 20 บาท
5.ซ่อมแซมปราสาททองคำ 20 บาท
6.อาคารพิพิธภัณฑ์"สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8.ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9.ค่าน้ำ-ค่าไฟ 20 บาท
10.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
11.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 220 บาท

51. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

52. คุณภุชงค์ นาถนอม อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 350 บาท

53. คุณนิรมล ปัจฉิมางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

54. คุณธนพร แสงร่มโพธิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

55. คุณวิศรุต ขันตยานนท์ เขตวังทองหลาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

56. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 108 บาท
2. สังฆทาน 392 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

57. คุณสุนันท์ จินดาพรรณ พร้อมครอบครัว อ.แกลง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 250 บาท
2. วิหารทาน 250 บาท
3. ส่ังฆทาน 250 บาท
4. ธรรมทาน 250 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

58. dumrongchai

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

59. นายจิรายุ เกษมผลกูล อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน พร้อมด้วยพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

60. ประชาชน และ ขวัญหทัย และ สาดา จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 4,600 บาท

61. นายธนัท มาเมือง นางสาวณภัสนันท์ คงถาวร จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

62. นายพีระชัย สมดี และครอบครัวบุญธนศักดิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 300 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 100 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 100 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

63. คุณสรรเสริญ แพภู่ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตรวิระทะโย 333.33 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 533.33 บาท

64. เรือตรี อภินันท์ ถาวโรฤทธิ์ เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

65. คุณวิระพัฒน์ บุษบงค์ จ.ยะลา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 110 บาท

66. คุณเนาวรัตน์ แหลมสัก จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานชุด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

67. คุณเรืองวิทย์ สุขไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

68. เตี่ยแม่ ประสิทธิ์ ภรรยาบุตรชาย-หญิง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

69. คุณวิภัสสร ศุภธนโชค และครอบครัว วิเวียน ฟูลเลอร์และครอบครัว คคนางค์ ศิลปาจารย์ เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2000 บาท
2. บาตรวิระทะโยและร่วมทำบุญทุกอย่าง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

70. คุณ สหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ทำบุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

71. คุณปิ่นมาดา ลีฬหานาจ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 499 บาท

72. คุณกุลธร ลิมปิวรรณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานครบรอบ มรภาพ 25ปี หลวงพ่อ 1,500 บาท
2.สร้างอาคารที่เก็บของ ในป่าธุดงค์ 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

73. ว่าที่ ร้อยตรีธนกฤต รสแก้ว อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

74. นายกิตติ-นางอุฬาร-นส.โชติกา มีมะโน, นายประยูร-นางอุดม หล่อศรีแสงทอง อ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 50 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 50 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 50 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 50 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

75. คุณทัตติ มะโนรมย์ และครอบครัว เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 450 บาท

76. คุณบุญทรง แจ่มศรี อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

77. คุณวรสกล บุญคุณ อ.หนองไผ่ จ.เพชรณ์บูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

78. คุณชญาดา เก้าเอี้ยน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. บวชพระเดือนกันยายน 100 บาท
2. ครบรอบ 25 ปีหลวงพ่อมรณภาพ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

79. คุณธวัชชัย วงษ์บุญมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน
2. วิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. ชำระหนี้สงฆ์
5. ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 550 บาท

80. คุณกิตติญา มาจันทึก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สร้างวิหารธาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

81. นางจินตนา นางเลิศขวัญ สุขเปีย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

82. คุณรัช แตงมณี และ ครอบครัว Singapore

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 5,011 บาท

83. คุณวิชยะ มานีเวศม์ เขตสายไหม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,111 บาท

84. นายทองเหม นางบุญร่วม แก้วแดง แล้วครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

85. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจน และ นางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 100 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 100 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 100 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

86. นายสราวุธ สุขทวี เขตสาทร กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

87. ร.ต.หญิงกมลลักษณา เจริญผล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ (23-24 ก.ย. 60) 500 บาท
2. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
6. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

88. คุณกษมาลักษณ์ เจริญผล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ (23-24 ก.ย. 60) 500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

89. คุณพรหมปณต อนันต์รัตน์มณี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหาร,ค่าน้ำค่าไฟ(วิระทะโย) 300 บาท
2.ร่วมบุญทุกรายการ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

90. นางมัทนี เต่งตระกูล และครอบครัว เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12 .ตักบาตรวิระทะโย
13. ทำบุญอุปสมบทหมู่ประจำปี 2560

รวมเป็นเงิน 99 บาท

91. TIWARAT PANYAKONG

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

92. คุณบุญเอี่ยม กาญจนา ไทยวุฒินุกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 310 บาท

93. คุณพีรพงศ์ ไทยวุฒินุกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,240 บาท

94. นายสิทธิโชค เจริญรูป อ.เมือง จ.กระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

95. นายพงศ์ภัทร เพียรรุ่งโรจน์ บึงกุ่ม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

96. นายสมชาติ และ นางพัชรินทร์ กว้างเคน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมพระจุฬามณี 680 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
3.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,280 บาท

97. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 500 บาท
2. วิหารทาน 500 บาท
3. ธรรมทาน 500 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
7. บวชพระ 1000 บาท
8. ถวายกฐฺิน ปี 2560 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

98. คุณฐานิสรา พ่วงกิ่ม พร้อมครอบครัว และคณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ 1,150 บาท
2. ถวายสังฆทาน 1,050 บาท

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

99. ส.ต.ต. กิตติพัฒน์-คำเรืองศรี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

100. คุณธรณพงศ์ จันทรวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

101. นายมานัส นามปวน และน.ส.จีรภรณ์ ดารากุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

102. นางพีรดา จันทร์บาง อ.เมือง จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป
2. ทำบุญ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3. ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

103. คุณฐาปณี บริสุทธิ์สวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิระทะโย 160 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

104. คุณศรัญญา ศิริจันโทภาส อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท
4. ธรรมทาน 100 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

105. นางภาดี อมรตานนท์ บึงกุ่ม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 4,000 บาท
2. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

106. คุณนิคม คงสุวรรณ์ และคุณภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 100 บาท
2. ซ่อมพระจุฬามณี 50 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

107. คุณอรียา ซาร์กินสัน อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 องค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

108. คุณโศภฌาน์ กวานฉ่ำ เขตประเวศ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

109. คุณพิริภาพร ประสาทศุภร จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท
3. ธรรมทาน 200 บาท
4. วิหารทาน 200 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป 200 บาท
6. บวชพระ 600 บาท
7. โดยเสด็จพระราชกุศล 200 บาท
8. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

110. นางปวริศา วณิชชากุลจิต พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกรายการกับวัด 100 บาท
2. สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

111. คุณ ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

112. คุณสมศักดิ์ ลาภเกรียงไกร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 1100บาท 12. ใส่บาตร "วิระทะโย"1,700 บาท

รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

113. คุณเจษฎายุทธ สัจพงค์พิสิทธิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

114. แม่ชีจิณณา จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

115. คุณคมสัน เลิศประเสริฐ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 500 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

116. นายอนุชิต พันเนตร และครอบครัว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 108 บาท

117. คุณจารึก บุตรจันทร์ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

118. ร.ต.ท.พงศกร อินทร์หอม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

119. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 60 บาท
2. สังฆทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 360 บาท

120. คุณบัณฑิต บุญพยุง และคุณเดือนรุ่ง แก่นหิรัญ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/9/17 at 07:59

121. บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 4,000.32 บาท

122. ด.ต.ยุทธพงศ์ กอบกสิกรรม จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมพระจุฬามณี
2.ซ่อมแซมปราสาททองคำ
3.ค่าน้ำ ค่าไฟ
4.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

123. ด.ญ.พัฒน์นรี นุชิตศิริภัทรา และครอบครัว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

124. คุณจิตพาชื่น มุสิกานนท์ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. เงินใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

125. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 10 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 10 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 10 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 10 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

126. พ.ต.ต ประเสริฐ-อรวรรณ-ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ .แม่โตพร้อมครอบครัว และญาติๆ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 10 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 10 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 10 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 10 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท
12.เงินใส่บาตรวิระทะโยฯ 838 บาท

รวมเป็นเงิน 948 บาท

127. คุณวราภรณ์ บัลลังก์นาค อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวม สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

128. คุณปภพ-สุขุมาลย์-ภวิตรา-ภูวิศ ทีปรักษพันธุ์ อ.เมือง จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 400 บาท

129. นายศิริศักดิ์ สงครามสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ถวายส่วนองค์หลวงพ่ออนันต์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

130. ฐิติโชติ ศรีสิงห์ชัย ชยานันต์ ต่อกุณ ชุติกาญจน์ ศรีสิงห์ชัย ณฐกร ศรีสิงห์ชัย บุญญวัฒน์ ศรีสิงห์ชัย ประเสริฐ ศรีสิงห์ชัย รัชฎา ศรีสิงห์ชัย เสนาะ ต่อกุณ ชัญญา ต่อกุณ รัศมี ศรีสิงห์ชัย ประชา ศรีสิงห์ชัย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

131. นายเลอยศ และ ดญ. ศริญญาทิพย์ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ทำบุญกฐินวัดท่าซุง 2560

รวมเป็นเงิน 555 บาท

132. พระมหาธีระวัฒน์ กันตวีโร จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 30 บาท

133. นายวิรัช คงดำและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน
3. ค่าภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

134. คุณพีรพรรณ ตั้งสงบ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

135. นางภัทราภรณ์ แนวศิริ นายอัฐพนธ์ ศรีสินหอม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุง พระราชพรหมยาน ร่วมสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

136. คุณประโยชน์ ตันกันภัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสังฆทาน 1,300 บาท
2. ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย 2500 บาท

รวมเป็นเงิน 3,800บาท

137. คุณกิตตินันทน์ สังวันดี อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

138. น.ส.ธัชชนัญ จารุวัฒนพงษ์ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

139. นายวิชญ์ธวัช ธนัทวีระโรจน์ พร้อมครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

140. พ่อพรหม แม่พร้อม สุพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

141. นาย ณัทจพงศ์ มนุญากร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

142. น.ส. ถนอมจิตร เลิศอุดมมิตร คลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

143. นส.พนิดา วรรธนะตันติ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

144. ด.ช.ประภวิษณุ์ สวาสดิ์นา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

145. คุณคณิศร จันทร์แดง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.วันครบรอบ 25 ปี
2.สร้างอาคารเก็บของ
3.ซ่อมพระจุฬามุนี
4.ปรับปรุงศาลา 4 ไร่
5.ซ่อมปราสาททองคำ

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

146. คุณวรวิทย์ สวนจันทร์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

147. นายเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

148. นางวิรงรอง วีระเจริญ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

149. คุณภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 250 บาท

150. Mana Pathosit and Linda Linda Lindborg

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน(ขอให้มีเเจกันคู่ด้วย)
2.ใส่บาตรวิระทะโย
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

151. คุณบุญมี เรืองพิพัฒนพันธุ์ - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

152. นายประมุข เกิดลาภ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300.17 บาท

153. นางวันเพ็ญ ทั่งจันทร์ นายธวัตชัย ติมังตา นางสาวรัญชิดา เอี่ยมองค์ เด็กชายธนัท สอนทรัพย์ เด็กหญิงปุณญิสา ติมังตา นางสาวสุภาวิตา สอนทรัพย์และครอบครัว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ใส่บาตรวิริทะโย 1,200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,720 บาท

154. คุณวินทภัสร์ ผาเหลา จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างอาคารเก็บของในป่าธุดงส์ 2 บาท
2. ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ 3 บาท

รวมเป็นเงิน 5 บาท

155. คุณดุลยาธาร ศรีบูรณ์ ณัฏณิณ โกฏิคูณเอื้อคุณา และน้องแมวทุกตัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. ซ่อมพระจุฬามณี
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
6. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

156. คุณชัยสิทธิ์ เลิศอรรควัตร์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

157. คุณอัครเดช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

158. คุณจักรกฤษณ์ เอียงเจริญ สุลีรัตน์ สงวนเจียม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. อุปสมบทหมู่และปฎิบัติธรรม ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 100 บาท
2. สร้างวิการหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
3. อาคารพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 140 บาท

159. คุณนิรุธ สถาปนศิริ คุณเสาวรส ปากแคว อ.พาน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์,ค่าน้ำ-ค่าไฟ
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
4. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่
6. ซ่อมพระจุฬามณี
7. งานครบรอบ 25 ปีหลวงพ่อมรณภาพ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

160. นายปอ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

161. คุณนิววลักษณ์ แสงผ่อง และครอบครัว จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

162. ph30150

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

163. tor_maetao อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมแซมปราสาททองคำ 100 บาท
2.สังฆทาน 300 บาท
3.ซ่อมพระจุฬามณี 50 บาท
4.ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

164. นายสราวุธ สุขทวี เขตสาทร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

165. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. เหรียญทอง (น้อมใจบูชาพระ)
13. เหรียญทองติดเพชร (น้อมใจบูชาพระ)

รวมเป็นเงิน 130 บาท

166. คุณพเยาว์ จินตะกัน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

167. คุณวิยะดา. ขุมทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ .อ่างทอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

168. นาย อภิวัฒน์ โง้วสกุล และ ครอบครัว เขตสะพานสูง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

169. นายชลากร ชัยมงคล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. เจ้าภาพบวชพระภิกษุและสามเณร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

170. นายธนภัทร ศรีชารัตน์ พร้อมครอบครัว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 50 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ 25 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 25 บาท

รวมเป็นเงิน 218 บาท

171. คุณสุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 20 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 20 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 20 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 20 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 20 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 220 บาท

172. คุณจุฑาภรณ์ กีรติชีวิน จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 40 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 20 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 20 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 20 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 20 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 20 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
10. ทำบุญวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

173. นางสุทธิษา แสงสว่าง

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

174. นายเสถียร ทองบุญมี, นางวรรณี เฮ็งประสูตร, นายถนอมศักดิ์ แสงสว่าง, นางสมศรี แสงสว่าง, นายวีรพงษ์ แสงสว่าง, นางสุทธิษา แสงสว่าง, นายสมชาย ทองบุญมี, นางอังคณา ทองบุญมี, ด.ช.นิษฐ์ธนา แสงสว่าง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

175. คุณนฺสฺฟ้าใส เหมธาดา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ. 100 บาท
2. อุปสมบทหมู่ 100 บาท
3. สังฆทาน 100 บาท
4. วิหารทาน 100 บาท
5. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

176. นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

177. ครอบครัววิกร จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

178. นายภานุพันธ์ ญาณเวทย์สกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทอดกฐินวัดท่าซุง 2560

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

179. คุณมณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

180. คุณตููน มีบำรุง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญ งานครบรอบหลวงพ่อมรณภาพ 23-24 กันยา 2,000 บาท
2. ทำสังฆทาน 14,000 บาท
3. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 1,000 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 19,000 บาท

181. นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์ เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

182. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 130 บาท

183. นางวดี ภัทร และนางสาวชมกนก ภัทร อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

184. นางวดี ภัทร อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

185. นางสาวชมกนก ภัทรและ นางวดี ภัทร อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

186. คุณปาริชาต ปิ่นปินัทธ์ ปัญญาพัทธ์ ทรัพยพฤทธิ์ สุนทรนนท์ และ วัลภา จันสีนาก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร วิระทะโย 180 บาท
2.งานทำบุญ 25 ปี หลวงพ่อ มรณภาพ 10 บาท
3.สร้างอาคารที่เก็บของ ในป่าธุดงค์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

187. นาย รัชช์จักร ณ นคร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

188. คุณรัชช์จักร ณ นคร จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

189. นายวิสวัส วาทิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ 20 บาท
2.ซ่อมพระจุฬามณี 20 บาท
3.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

190. นายชญานนท์ พรมานะประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

191. คุณปัญจวุฒิ บุญขันธ์ เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

192. คุณสุวิน กสิกิจสกุลผล เขตพญาไท กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. บาตรวิระทะโย100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

193. pipat jantawat

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างของวัด

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

194. คุณพยุ จ.บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 300 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

195. บ้านอบหยอด จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 500 บาท
2.ทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

196. นาย พนาวรรณ กะการดี นส อภัสรา บัวดกและครอบครัว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

197. นางสาวกรรณิกา รอดบุญธรรม อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

198. คุณปกรณ์ มาลาวรรณ และครอบครัว เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 600 บาท

199. นายรุ่งเรือง สารวิจิตร พร้อมบิดามารดา และครอบครัว จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 150 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

200. คุณสถาพร ทองคำพราวและครอบครัว คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์ และครอบครัว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

201. นายสุรสิงห์ อยู่สุข ภญ.พัชราวดี ยอดบุญนอก และครอบครัว อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

202. คุณภิศร. ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ซ่อมพระจุฬามณี 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

203. คุณดวงใจ อินทชัย และครอบครัว จังหวัดสุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

204. นายมานิตย์ ศิลาบุตร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 510 บาท

205. นายวรวุฒิ พรวรนันท์ เขตคลองเตย กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

206. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

207. นายเกียรติพันธ์ วิชินโรจน์จรัล , ด.ญ.พัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล และนางกัลยกร วงษ์ชารี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 100 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 50 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 50 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

208. Wassna Fah

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

209. คุณสุพัฒน์ และครอบครัวพัฒนขจร

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

210. คุณบังอร คุณนิติพนธ์ สุภาเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

211. คุณพงศ์ชนิศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมพระจุฬามณี ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 250 บาท

212. คุณธนจักร ลีลาพรชัย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างอาคารที่เก็บของในป่าธุดงต์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

213. คุณธนจักร ลีลาพรชัย อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 20 บาท
2. ซ่อมพระจุฬามณี 20 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 20 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

214. นายสมคิด ดวงแก้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

215. นาย จรัญ ชูสิทธิ์ นาง พรรณลักษณ์ ชูสิทธิ์ นาย พันธ์นริศ ชูสิทธิ์ นาย หฤษฎ์พันธ์ ชูสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1217.07 บาท

216. คุณกอฟ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

217. ครอบครัวชีวมงคลการุณ และครอบครัวศรีตุลานุกค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ชำระค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

218. นายพงศธร. บูรณโสภณ เขตบางพลัด กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

219. คุณสายสมร สุนทรานุสร เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

220. คุณบัญชา สรรพสมิทธิ และครอบครัว จ.นครนายก

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12.ร่วมอุปสมบทหมู่ 85รูปวันที่9 กันยายน 2560

รวมเป็นเงิน 100 บาท

221. คุณนรายุ และคุณนภัสนันท์ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 90 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 90 บาท

รวมเป็นเงิน 180 บาท

222. คุณยุทธนา ชูบาล อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. ใส่บาตรวิระทะโย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 460 บาท

รวมเป็นเงิน 560 บาท

223. นายสุวัฒน์ พรวัฒนากูร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

224. คุณธันยากาญจน์ ชื่นใจ คุณจิรกัญญา ชื่นใจ คุณมุกดาลักษณ์ เสตะพยัคฆ์ คุณชวลิต เสตะพยัคฆ์ จ.สระบุรี และ สหรัฐอเมริกา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์
5.สร้างพระ
6.ค่าน้ำค่าไฟ
7.พระชำระหนี้สงฆ์
8.อาหารพระ
9.พิมพ์หนังสือ
10.บูชาครู
11.ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม
12.บวชพระ,เณร
13.ทำบุญทุกอย่าง
14.ปิดทองพระ
15.ปราสาททองคำ
16.พระอาพาธ
17.บูชาพระธาตุ
18.บูรณวิหาร100เมตร
19.ซื้อที่ดิน
20.ปลูกป่า,ต้นไม้

รวมเป็นเงิน 800 บาท

225. คุณกันตินันทน์ สถาวร เขตประเวศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 259 บาท

226. คุณมธุรส คันธวจนะ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 220 บาท

227. นายรังสรรค์ โอภาส , น.ส. คมขวัญ งาคชสาร พ่อ แม่ ครอบครัว และ ญาติพี่น้องทุกคน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2. ร่วมทำบุญกฐินล่วงหน้า 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

228. คุณข้าวโพด จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

229. คุณพรเทพ พงษ์ไทย และครอบครัว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระ(อุปสมบทหมู่) จำนวน ๘๕ รูป ถวายหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล(หลวงพ่ออนันต์) และบวชพราหมณ์เพื่อปฏิบัติธรรม 9-15 เดือนกันยายน 2560

รวมเป็นเงิน 900 บาท

230. คุณสามารถ ประจวบสุข และครอบครัว คุณลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. บวชพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

231. นายกิตติบุณณ์ ดวงเด่น พร้อมครอบครัว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

232. นางสายสุนีย์ เรือนคำ พร้อมครอบครัว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

233. คุณอรียา ซาร์กินสัน อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 919 บาท

234. คุณณรงค์ ทัพวงษา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญบวชพระถวายท่านเจ้าคุณ 200 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่าง 200 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

235. นายธฤต แจ่มเพ็ง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบวชพระหมู่ 85 รูป ถวายหลวงพ่ออนันต์ (เดือนกันยายน)

รวมเป็นเงิน 150 บาท

236. คุณธนสิทธิ์ ทองจันทร์ เขตบางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

237. นายสราวุธ สุขทวี เขตสาทร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

238. นาย ชุณทราภัทร มุงน้ำ อ.เมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 30 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 30 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 30 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)30 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 30 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 30 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 30 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 330 บาท

239. นาย ธนัท มาเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

240. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ใส่บาตรวิระทะโย 76 บาท

รวมเป็นเงิน 176 บาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


webmaster - 15/9/17 at 20:18

241. คุณธนพร คงศิริ และครอบครัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

242. คุณมณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

243. อิมาหังภควา เขตทวีวัฒนา กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างแล้วแต่จัดสรร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

244. ร้อยตำรวจเอก อรรณพ ชุมเชิงกาญจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

245. คุณเรณู สัตยาชัย และคณะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างในงานบวชพระ 85 รูป

รวมเป็นเงิน 7,400 บาท

246. นายสมเดช นางบุญเรือน นายอัฐวุฒิ นางสาวชุติมา - สนิทใจ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

247. คุณวิริยะ แผนสุวรรณ์ จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
9.บวชพระ 85 รูป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

248. พ.จ.อ.โยธิน นางธัญญลักณ์ นางสาวบุรินธริณี เด็กชายปณิธานันฐ์ บรรทจิตร์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ 9-15 ก.ย.60

รวมเป็นเงิน 500 บาท

249. คุณสมศักดิ์ จังหวัดกระบี่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 800 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

250. Gino Malattia - Preeyasiri Devahastin

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

251. พระพลนิกร สมนาม และ คุณเจี๊ยบ

ต้องการร่วมบุญ :
บวชพระ 85 รูป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

252. คุณอรุณโรจน์ หมอแสน อ.วังสะพุง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

253. คุณอภิชัย อารีย์ พร้อมครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

254. คุณเสถียรพงษ์ จัตตานนท์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

255. นายณัฐพัชร์ ทองนาค อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญบวชพระ 85 รูป วันที่ 9 กันยายน 2560

รวมเป็นเงิน 800 บาท

256. นายวิศาล จ้อยสูงเนิน อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท
2. ค่าภัตตาหาร 25 บาท
3. สังฆทาน 25 บาท
4. วิหารทาน 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

257. คุณศวิษฐ์ วิจิตรรัตนกิจ เขตบางพลัด กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 100 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 100 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 100 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

258. คุณผจงสุข เนียมประดิษฐ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

259. คุณภัทธิยา คุณาธารกุล และครอบครัว อ.เมือง จ. เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

260. คุณณัฐวรรธน์ อัคนันทพนธ์ และครอบครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

261. นาย จุติ สังข์เถี้ยว อ.สิเกา จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 134.16 บาท

262. แม่ สุมาลี เสียงสาว แม่เหมือน สองสงค์ นางวรรณนิภา สมบูรณ์ นาย สมชาย สมบูรณ์ นาย ฉลอง สองวงค์ นาง นิธิศา แพนติโน่ Charles pantino นาย ภาณุวัฒ สมบูรณ์ นาย สราวุธ หงส์ธรรม นาย ธเนศ จิ้งโจ้ นาย ธันนท์ พลวัฒน์ปภังกร นาง หนูสิน จั้งโจ้ นาย สมปรารถ จิ้งโจ้ นาง ปภาพร จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ร่วมบุญงานกฐินวัดท่าซุง
13.ร่วมบุญพิธีอุปสมบทหมู่ วันที่ 9 กันยายน 2560

รวมเป็นเงิน 558.08 บาท

263. คุณพงศธร มังคละ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

264. คุณชนะกุล ตั้งเต็มศรี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบวชพระ 87 รูปถวายหลวงพ่ออนันต์และวาระอื่นๆ

รวมเป็นเงิน 300 บาท

265. คุณเรืองวิทย์ สุขไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

266. คุณวินทภัสร์ ผาเหลา จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำ 5 บาท
2. ค่าไฟ 5 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 15 บาท

267. นางสาวเปมิกา ณ นคร และครอบครัว จังหวัดภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - เติมน้ำมันตะเกียง
4. ถวายสังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 199.99 บาท

268. natthaphop_27035 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 25 บาท
2. สังฆทาน 25 บาท
3. ธรรมทาน 25 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 25 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

269. ดร.อานนท์.ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาคาร และร่วมในทุกบุญ วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

270. คุณฐปนัตย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสังฆทานกับวัดท่าซุง 30 บาท
2. ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นวิหารทาน 10 บาท
3. ร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์ 15 บาท
4. ร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟวัด 15 บาท

รวมเป็นเงิน 65 บาท

271. นาย ธนัท มาเมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

272. คุณสมพร ค้นทรัพย์ พสิฐ ค้นทรัพย์ ฑิตยา ค้นทรัพย์ เพลินจิตต์ ค้นทรัพย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

273. นายเฉลิมชัย ธาราศิริ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

274. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

275. คุณทัตติ มะโนรมย์ และครอบครัว เขตจอมทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 450 บาท

276. นาย ชูชาติ ชาววัดหลวง อ.อยุธยา จ.อยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
3. วิระทะโย 82 บาท

รวมเป็นเงิน 282 บาท

277. คุณวินทภัสร์ ผาเหลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญจากเงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 5 บาท

278. คุณสุวิชา อิงคนินันท์ เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญ 1-11 บุญละ 30 บาท
2. เงินวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 530 บาท

279. นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ และครอบครัว อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญบวชพระ-ชีพราหมณ์ วันที่ 9-15 กันยายน 2560 ถวายกุศลแด่ พระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

280. น.ส. ลิษา ณ ตะกั่วทุ่ง มารดาบิดา ปีไหม่ พี่โรช พี่วรรณ กุง เก๋ พี่หวาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

281. ร.ต.ท.พงศกร อินทร์หอม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญอุปสมบทหมู่ 9-15 กันยายน 2560

รวมเป็นเงิน 200 บาท

282. คุณอรอุมา บุญสถิตพิพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

283. คุณณัฐวุฒิ พุกวงษ์ อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

284. นายนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

285. ครอบครัว พร้อมกมลาสน์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

286. นายชญานนท์ พรมานะประเสริฐ

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

287. คุณเจษฎา ถวัติธารี เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

288. คุณเกษม ทับทิมศรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

289. นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 50 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 50 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 50 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 50 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 50 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 50 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

290. สมหมาย เสถียรมาศ ประณีต เสถียรมาศ อังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว นัชชา เพชระบูรณิน และครอบครัว พัชรี ศรีเทศ และครอบครัว กชวรา เพชระบูรณิน และครอบครัว สุรีย์พร หงษ์ร่อน และครอบครัว นพวรรณ พุ่มเกษร และครอบครัว สุวรรณภา โสชู และครอบครัว วิชุอร แก้วสว่าง และครอบครัว จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

291. ครอบครัวกิตติวุฒิ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 550 บาท

292. Taweeporn Hansen, Norway

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

293. คุณสุวิทย์ สายนรา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ครบรอบวันมรณะภาพหลวงพ่อ
2. ปรับปรุงศาลา4 ไร่
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ชําระหนี้สงฆ์
5. ค่าภัตตาหาร
6.วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
7. ค่านําค่าไฟ
8. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 150 บาท

294. คุณชาลี ทองเรือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. ทอดกฐิน วัดท่าซุง ปี 2560
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
4. พิธีอุปสมบท (หมู่) และบวชชีพราหมณ์ ถวายกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 69 ปี 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

295. คุณเดือนเพ็ญ จันเล็ก และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 100 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 100 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 100 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 100 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 100 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 100บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 272บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
12. สร้างสมเด็จองค์ปฐม 960 บาท
13.ทำบุญงานสาธารณประโยชน์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัดท่าซุง 100 บาท
14.ถวายค่ายารักษาโรค 100 บาท
15.ถวายค่ายานพาหนะ 100 บาท
16.ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,632 บาท

296. นาย อรรณพ งามเลิศชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

297. คุณสหรัฐ หล้าเนตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ทำบุญทุกๆอย่าง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

298. จ.ส.อ.โชคทวี บุญช่วย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 280 บาท

299. นาย ธัญลักษณ์ ปลื้มเกษร และครอบครัว อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 100 บาท
2. ถวายค่าภัตตาหาร 100 บาท
3. ถวายทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

300. คุณนภนต์ คุ้มวงศ์ดี ห้วยขวาง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

301. คุณอนุวัตร์ ไทยเพชรชนะ และครอบครัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 19 บาท

รวมเป็นเงิน 129 บาท

302. น.ส.สุดา สุภาพเจริญกิจ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

303. นางฉวีวรรณ ธนธรรมเมธี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ใส่บาตร"วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

304. นายอนุชิต นางลาวัณย์ แสงนา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

305. คุณพันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 10 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 10 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 10 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 10 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 10 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 10 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

306. ครอบครัวชัยยะเพกะ และทากิกาว่า กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

307. คุณกิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

308. คุณภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)

รวมเป็นเงิน 250 บาท

309. ครอบครัวเผือกผ่องใส สายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ซ่อมพระจุฬามณี
2.สร้างอาคารที่เก็บของ
3.การศึกษาเด็กผู้ยากไร้มูลนิธิหลวงปู่ปาน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

310. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 130 บาท

311. คุณปิยพล จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ธรรมทาน 50 บาท
2.วิหารทาน 50 บาท
3.สังฆทาน 50 บาท
4.สร้างพระพุทธรูป 50 บาท
5.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
6.ใส่บาตร วิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

312. คุณวราธร เกลี้ยงรัตน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

313. คุณมาลี สิตาลรัศมี อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 4,999 บาท

314. คุณอานุภาพ นิยะโมสถ คุณนันท์นภัส สระบงกช จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

315. Mana Pathosit & Linda Lindborg Sweden

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำสังฆทาน(ขอให้มีเเจกันคู่ด้วย)
2.ใส่บาตรวิระทะโย
3.วิหารทาน
4.ธรรมทาน
5.ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 250 บาท

316. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

317. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

318. คุณพิมพ์อาภา ทวีพันธุ์สานต์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. บูชาครูสร้างสมเด็จองค์ปฐม 108 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 308 บาท

319. น.ส.โรจนี ขุมมงคล และครอบครัว อ.หนองฉาง จ. อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

320. คุณวราภรณ์ สุขสุจริตพร และครอบครัว เขตภาษีเจริญ กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

321. นางวิภา หยาง และครอบครัว ร.ท.พรณรงค์ พรรณรัตน์ และครอบครัว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

322. นายวิสวัส วาทิน และครอบครัว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

323. คุณวิรุณี ตรีรัตน์สกุลชัย และครอบครัว จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

324. นายเชิดชาย ชัยทอง นางสาวไพเราะ สุภาภา อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

325. คุณนิธินาคิน์ มิ่งรุจิราลัย นา เหว่ย ดช. ตฤณ มิ่งรุจิราลัย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

326. คุณนิคม คงสุวรรณ์ และ คุณ ภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

327. น.ท.เสนีย์ ฉัตรวิไล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ 200 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ 200 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 200 บาท
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 200 บาท
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

328. นายสหทัศ เหตานุรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

329. Phisit Ditthanit(Kannik Shoti) AUSTRALIA

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 378 บาท

330. คุณรังสรรค์ ฤกษ์งาม อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2.ซ่อมพระจุฬามณี
3.ชำระหนี้สงฆ์
4.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

331. นายชูชัย อยู่ทิพย์ จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญกฐิน ปี 2560

รวมเป็นเงิน 500 บาท

332. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

333. คุณแม่นาถตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

334. คุณรัชภูมิ-อุภรณ์ ปุญญปภากุล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

335. คุณปาราเมศ แผ่นสุวรรณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย" 200 บาท
2.งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ 50 บาท
3.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

336. คุณอนันญา หาญสมภพ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายค่าภัตตาหาร

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

337. namosaksit

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญ25ปีหลวงพ่อ 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
4. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 20 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
6. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

338. คุณณัฏฐพล จ. ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

339. คุณวัชระ จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

340. นายสัชฌุกร แก้วช่วย เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

341. น.ต.จิรภัทร เดมีย์กุล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชําระหนี้สงฆ์ 500 บาท
2.ค่านํ้า-ไฟ 500 บาท
3.อาการเก็บของ 300 บาท
4.สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

342. คุณฉลวย บุญมาก และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

343.คุณ ปุณณภา พัชรฤทธิกุล , เขตพญาไท,กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

344. นาย ศราวุธ โยธานา อ.พล จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป 20
วิหารทาน 20
ธรรมทาน20
สังฆทาน20
ชำระหนี้สงฆ์ 20

รวมเป็นเงิน 100 บาท

345.คุณ ลูกแพรวา Petchbun

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 5 บาท

346.คุณ ภูริทัต บุญเจือ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมพระจุฬามณี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

347.คุณ อำนาจ-รัญชญา นิลสวย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมถวายมหาสังฆทาน และร่วมปล่อยปลาให้ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

348. คุณแม่เง็กเกียว อภิรมย์สมบูรณ์ ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100.05 บาท

349. นางต๋อย กิจวิมลตระกูล ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

350.คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

351. นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

352. นาย สมคิด ดวงแก้ว อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
2.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

353. นายประทีป , นางนุชนรินทร์นัทธ์ ศรีสูงเนิน , ด.ช.ปิยวัตร ราษฎร์ภักดี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

354.คุณ ณัฐนันท์ สรรพศรี / นายเฉลิมชัย สรรพศรี/ Eduard Gerard Huepscher อ.บางระกำ จ.พิษณโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 3,750 บาท

355.คุณ วุฒิชัย ไชยมงคล น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ชำระหนี้สงฆ์
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

356.คุณ สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 40 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) 40 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 40 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) 40 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) 40 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 40 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 40 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 440 บาท

357. คุณ นายสหทัศ เหตานุรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
วัดท่าซุง(เงินทำบุญผ่านเว็บไซต์)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

358.คุณ พยุ บึงกาฬ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

359. นายโอ๋ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
12 กฐินวัดท่าซุง
13.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

360.คุณ อรียา ซาร์กินสัน อ. เมือง ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหารสงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

361. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กรุงเทพ

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 500 บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ 500 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 500 บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ 500 บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี 500 บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 500 บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" 500 บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

362. นายชโยฬาร สุทนต์ชัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ 20 บาท
2. ซ่อมพระจุฬามณี 10 บาท
3. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ 10 บาท
4. ซ่อมแซมปราสาททองคำ 10 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
6. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท
7. ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท

รวมเป็นเงิน 495 บาท

363. อุทิศให้นางกนกวรรณ พจีเจิม อ.เมือง ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
-สร้างพระจุฬามณี 100
-สร้างพระพุทธรูป วหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
-ค่าภัตราหาร 400 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

364. นาย ธนัท มาเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน)
3. ซ่อมพระจุฬามณี
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด)
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ)
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
8. ชำระหนี้สงฆ์
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 110 บาท

365. ครอบครัวฐนิตภาคินนิพพานชาตินี้ คลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานครบรอบ 25 ปี หลวงพ่อมรณภาพ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 จำนวน15บาท
2. สร้าง "อาคารที่เก็บของ" ในป่าธุดงค์ (เริ่มมิถุนายน เสร็จกันยายน) จำนวน15บาท
3. ซ่อมพระจุฬามณี จำนวน15บาท
4. ปรับปรุงศาลา 4 ไร่ (ทำหลังคาคลุมโรงอาหารและห้องพักทั้งหมด) จำนวน15บาท
5. ซ่อมแซมปราสาททองคำ (เริ่มงาน มกราคม 2560 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนแล้วเสร็จ) จำนวน15บาท
6. อาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้" จำนวน15บาท
7. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน15บาท
8. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน15บาท
9. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน15บาท
10. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน15บาท
11. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน จำนวน15บาท

รวมเป็นเงิน 165 บาท

366.คุณ เพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ : กรุงเทพฯ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานให้ผู้มีคุณทุกท่าน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

367.: นางสาวมณีรัตน์ ผาสุขขัน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารพระ สร้างวิหารทานและธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 18,945 บาท

368.คุณ วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :

รวมเป็นเงิน 200 บาท

369.คุณ มณีนุช บุญพ่วง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท


หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"

◄ll กลับสู่สารบัญ